Добре дошли в е-Портала на Агенция „Митници“

„Границите разделят, Митниците свързват“ – под този надслов Световната Митническа Организация насърчава „свързаността“ във всичките ѝ аспекти – социална, институционална и информационна.

С цел непрекъснато подобряване на „свързаността“ на бизнеса и гражданите, Българската Митническа Администрация осигурява Единна точка за достъп (Single Access Point) до предоставяните от нея електронни услуги.

Тук можете да намерите всичко необходимо, за да общувате с българските митници изцяло по електронен път - достъп до митническите и акцизни информационни системи, както и до актуална информация и документация за тези системи и тяхната работоспособност, включително и обратна връзка за автоматично получаване на нови и актуализирани документи за системите и номенклатури.

В случай, че посещавате е-Портала на Агенция „Митници“ за първи път, препоръчваме предварително да се запознаете с Въведението в услугите, предоставяни от портала.

Имате въпрос? Искате да разберете как да ползвате дадена услуга от е-Портала? Всичко, което Ви интересува и е важно за Вас при взаимодействието Ви с българските митници по електронен път, е събрано и интерактивно представено за Ваше удобство в секции „Какво е …?“ и „Как да …?“. Не ги пропускайте!

След като се запознаете с предлаганите от е-Портала на Агенция „Митници“ услуги, нашите мултимедийни презентации ще Ви въведат стъпка по стъпка в тяхното използване.

Използвайте е-Портала на Агенция „Митници“ свободно, безплатно и по всяко време (24/7/365), за да пестите Вашето време и за да бъдете винаги актуално информирани.

Новини
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4