Добре дошли в обновения E-Портал на Агенция „Митници“


Тук можете да намерите всичко необходимо, за да общувате с българските митници изцяло по електронен път - достъп до информационните системи на Агенция „Митници“ и Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ (DG TAXUD), както и до актуална информация и документация за тези системи и тяхната работоспособност.

 

Можете да се запознаете с новите възможности, които нашият портал Ви предлага в „Ръководство за външни потребители“.

 

В случай, че посещавате E-Портала на Агенция „Митници“ за първи път, препоръчваме предварително да разгледате секция „Запознаване с Е-Портал“.

 

Имате въпрос? Искате да разберете как да ползвате дадена услуга от E-Портала? Всичко, което Ви интересува и е важно за Вас при взаимодействието Ви с българските митници по електронен път, е събрано и интерактивно представено за Ваше удобство в секции „Какво е …?“ и „Как да …?“. Не ги пропускайте!

 

В секция „Помощ“ ще намерите отговор на най-често задаваните въпроси, както и координати за връзка с нас.

 

За допълнително улеснение на потребителите порталът предлага набор от абонаменти за автоматично известяване при нови публикации в портала, включително обявяване на неработоспособност на информационните системи на АМ.

 

Използвайте E-Портала на Агенция „Митници“ свободно, безплатно и по всяко време (24/7/365), за да пестите Вашето време и за да бъдете винаги актуално информирани.

Актуално

Архив


 • 10.10.2022 Спецификация за икономическите оператори за модул EMCS от БАЦИС в сила от 13/02/2023

  Уведомяваме Ви, че на е-портала на АМ е публикувана функционална спецификация BACIS_eAD_EO_Specification-v3.00-10.10.2022-for test.zip  с отразени промени за EMCS фаза 4.0, които влизат в сила от 13.02.2023 г. Допълнително ще бъде публикувана информация, когато бъде изградена тестовата среда с отразени съответните промени в БАЦИС.
   

  Покажи
 • 23.09.2022 Украйна се присъединява към Конвенцията за общ транзитен режим

  Агенция "Митници" Ви уведомява, че считано от 01.10.2022 г. Украйна става страна по Конвенцията за общ транзитен режим.
  Информацията в Системата за референтни данни на ЕК за украинските митнически учреждения е актуализирана и може да бъде изтеглена от Е-Портала на АМ с валидност от 01.10.2022 г: https://ep.customs.bg/eportal/public/codelist
  Обръщаме внимание, че от 01.10.2022 г. типът на износните декларации към Украйна следва да бъде с код ‘EU’ а не както до сега с ‘EX’ (съгласно TR9121). В случай на въвеждане на стоки на митническата територията на Съюза през митническите учреждения на Унгария, Полша, Румъния и Словакия, намиращи се на гранични контролно-пропускателни пунктове с Украйна, за тях ще бъде дадена роля на транзитно митническо учреждение.

  Покажи
 • 08.07.2022 Система за контрол на вноса 2 - ново видео и два информационни листа на сайта на ЕК

  Уведомяваме Ви, че на сайта на ЕК https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/customs-security/import-control-system-2-ics2-0/import-control-system-2-release-2_en е публикувано ново видео и два информационни листа за Системата за контрол на вноса 2 фаза 2.
  Видеото обяснява обхвата на ICS2 Release 2.


  Информационният лист ICS2 Release 2: Technical preparations разглежда какви стъпки трябва да бъдат предприети от икономическите оператори, които са пряко засегнати, за да подготвят своите ИТ системи и да бъдат готови от техническа гледна точка.


  Информационният лист „ICS2 Release 2: New requirements for bringing goods by air to or through the EU“ обяснява новите изисквания, по-специално за неевропейски икономически оператори, които ще станат законово задължени да подават данни в СКВ2 от март 2023 г.


  Информационните листове са налични на английски, френски, немски, португалски, испански, арабски, китайски, японски, руски и турски. Видеото е разработено на английски език със субтитри на изброените по-горе езици.


  Моля да обърнете особено внимание на изпълнението на тестове за съответствие (conformance testing). Подробна информация, свързана с провеждането на тестове за съответствие е публикувана на E-Портала на Агенция „Митници“ в меню „Документи“/ “Актуални документи “, секция „Система за контрол на вноса 2 (ICS2).

  Подаването на данни към новата Система за контрол на вноса 2 ще бъде възможно само след успешно преминаване на тестовете за съответствие.

  Покажи
 • 28.03.2022 Системата за контрол на вноса 2

  Във връзка с предстоящото въвеждане в експлоатация на новата Система за контрол на вноса 2 (СКВ2) – фаза 2 на 01.03.2023 г., Ви уведомяваме, че на E-Портала на Агенция „Митници“ в меню „Документи“/ “Актуални документи“ https://ep.customs.bg/eportal/public/index?pageId=7&isActive=id4 е създадена секция „Система за контрол на вноса 2 (ICS2)“, в която се публикува документация и полезна информация, свързана с новата система.

   

  В контекста на Системата за контрол на вноса 2, икономическите оператори ще подават данни за частични и пълни ОДВ към СКВ2 чрез търговски интерфейс (ТИ). Всяка държава членка има възможност да разработи национален търговски интерфейс (НТИ) или да използва споделения търговски интерфейс (СТИ), разработен от DG TAXUD. Агенция „Митници“ е избрала да използва СТИ. Освен през СТИ всеки икономически оператор ще може да взаимодейства със СКВ2 и през връзка от тип „система-система“.

  Файл ICS2 R2 CTSS Feb 2022 EO Package.7z съдържа техническата спецификация за изграждане на връзка от тип „система-система“ със споделения търговски интерфейс на СКВ2.

  Файл ICS2 HTI v1.25.7z съдържа функционалната спецификация на споделения търговски интерфейс.

  Във файл Presentations_20220316. 7z  са публикувани презентации, подготвени от DG TAXUD, представящи Системата за контрол на вноса 2.

   

  Допълнителна информация може да бъде намерена на адрес:

  https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-4/customs-security/import-control-system-2-ics2-0_en

  Документация, свързана със СКВ2 се публикува от DG TAXUD във CIRCA BC – платформа за споделяне на информация в ЕК на адрес: https://circabc.europa.eu/ui/group/ea5f882b-9153-4fc1-9394-54ac8fe9149a/library/899651cf-76bc-493a-9230-a56bad6e8c43, секции

   

  Въпроси, свързани със Системата за контрол на вноса 2 могат да бъдат адресирани до Сървис деск на Агенция „Митници“, като в заглавието на заявката изрично бъде упоменато, че касае Системата за контрол на вноса 2.

   

  В бъдеще Агенция „Митници“ планира провеждане на специални събития за представяне на Системата за контрол на вноса 2, както и публикуване на допълнителни разяснения и документация.

  Покажи
 • 04.02.2022 В КН 2022 се въвеждат промени в номенклатурата по отношение на електронните цигари, както и течности и пълнители за тях

  В Комбинираната номенклатура (КН) на ЕС за 2022 г. КН 2022 са въведени промени в номенклатурата по отношение на електронните цигари, както и течности и пълнители, които се използват с тях, най-важните от които са:
  - създадена е нова позиция 2404 за „Продукти, съдържащи тютюн, възстановени тютюни, никотин или заместители на тютюна или никотина, предназначени за вдишване без горене на продуктите; други продукти, съдържащи никотин, предназначени за въвеждане на никотин в човешкото тяло“;
  - въведена е дефиниция в забележка 3 към глава 24 на изразът „вдишване без горене на продуктите“ за целите на позиция 2404;
  - създаване на нов код 8543 40 00 за „Електронни цигари и подобни електрически изпарителни устройства за лично ползване“;
  Във връзка с тези промени и с оглед статистическото проследяване на количествата на е-течности, допускани за свободно обращение, Ви информираме, че се налагат промени  в изискванията за деклариране на течностите за електронни цигари, в това число и представени в устройства за еднократна употреба и в патрони и пълнители за електронни цигари, предвиждащи въвеждането на допълнителна мерна единица „милилитри“.
  В тази връзка предстои публикуване в Държавен вестник на Заповед № ЗАМ – 184/32-31455 от 28.01.2022г. на директора на Агенция „Митници“ за изменение на Заповед № ЗАМ-990/32-177597 от 18.06.2019 г., издадена на основание чл. 66б от Закона за митниците, където са определени данните, които се изискват при подаване на митническа декларация на територията на Република България в зависимост от митническия режим, както и съответните национални кодове. 
  С цел правилното деклариране в митническата декларация на течностите за електронни цигари се създава допълнителна национална мерна единица „милилитър“ (с код 110), както и допълнителни национални кодове по ТАРИК Т001 „Течности, съдържащи никотин“, Т002 „Течности, несъдържащи никотин“ и Т999 „Други“, които следва да се декларират при определени условия:
  1.    При деклариране на код по ТАРИК 2404 12 00 10 (Патрони и пълнители, пълни, за електронни цигари, препарати за използване в патрони и пълнители за електронни цигари) в Е.Д. 6/17 „Национален допълнителен код по ТАРИК“ задължително се декларира код Т001 и в Е.Д. 6/2 „Допълнителна мерна единица“, се декларира националния код за мерна единица милилитър 110.
  2.    При деклариране на код по ТАРИК 2404 12 00 90 (Други), са определени два алтернативни начина за деклариране: ако в Е.Д. 6/17 се декларира код Т001, в Е.Д. 6/2 задължително се декларира националния код 110 или при деклариран в Е.Д. 6/17 код Т999, не е необходимо деклариране на допълнителна мерна единица.
  3.     При деклариране на код по ТАРИК 2404 19 90 00 (Други продукти, предназначени за вдишване без горене, несъдържащи никотин), също са определени два алтернативни начина за деклариране: ако в Е.Д. 6/17 се посочи код Т002, в Е.Д. 6/2 задължително се посочва национален код 110; при посочен код Т999 в Е.Д. 6/17, не е необходимо деклариране на допълнителна мерна единица.
  При деклариране на код по ТАРИК 8543 40 00 00 (Електронни цигари и подобни електрически изпарителни устройства за лично ползване), са определени три възможни варианта за деклариране: ако в Е.Д. 6/17 се попълни код Т001, в Е.Д. 6/2 задължително се попълва код 110; кодът 110 се попълва задължително и при наличие в Е.Д. 6/17 на код Т002; не е необходимо деклариране на допълнителна мерна единица при попълнен в Е.Д. 6/17 код Т999. 
  От датата на публикуване в Държавен вестник на изменението на Заповед № ЗАМ-990/32-177597 от 18.06.2019 г., горецитираните кодове следва да се използват в Митническата информационна система за внасяне.

  Заповедта можете да намерите в официалната интернет страница на Агенция "Митници" в секция:  Законодателство - Митническо законодателство - Заповеди на министъра на финансите и на директора на Агенция "Митници" 

  Покажи
 • 07.01.2022 Указания за визуализация в ТАРИК на мярка 724 по Регламент (ЕС) № 517/2014

  Поради възникнала функционална грешка в Калкулационния модул на ТАРИК БГ от 01.01.2022 г. до 06.01.2022 г. не се обработваше предвидената мярка 724 по Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006 (Регламент (ЕС) № 517/2014).

  Проблемът е отстранен с временно решение от разработчика на системата. Стоките в обхвата на Регламент (ЕС) № 517/2014 вече могат да се декларират в МИСВ.

  Към момента, поради невъзможност да се визуализират условията по регламента Регламент (ЕС) № 517/2014 в Консултационния модул ТАРИК БГ, за проверка на предвидените условия и съответните към тях сертификати, следва да се ползва Консултационния модул ТАРИК на ЕС, достъпен на страницата на Европейската комисия на Интернет адрес:  https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp   

   

  Покажи