Добре дошли в обновения E-Портал на Агенция „Митници“


Тук можете да намерите всичко необходимо, за да общувате с българските митници изцяло по електронен път - достъп до информационните системи на Агенция „Митници“ и Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ (DG TAXUD), както и до актуална информация и документация за тези системи и тяхната работоспособност.

 

Можете да се запознаете с новите възможности, които нашият портал Ви предлага в „Ръководство за външни потребители“.

 

В случай, че посещавате E-Портала на Агенция „Митници“ за първи път, препоръчваме предварително да разгледате секция „Запознаване с Е-Портал“.

 

Имате въпрос? Искате да разберете как да ползвате дадена услуга от E-Портала? Всичко, което Ви интересува и е важно за Вас при взаимодействието Ви с българските митници по електронен път, е събрано и интерактивно представено за Ваше удобство в секции „Какво е …?“ и „Как да …?“. Не ги пропускайте!

 

В секция „Помощ“ ще намерите отговор на най-често задаваните въпроси, както и координати за връзка с нас.

 

За допълнително улеснение на потребителите порталът предлага набор от абонаменти за автоматично известяване при нови публикации в портала, включително обявяване на неработоспособност на информационните системи на АМ.

 

Използвайте E-Портала на Агенция „Митници“ свободно, безплатно и по всяко време (24/7/365), за да пестите Вашето време и за да бъдете винаги актуално информирани.

Актуално

Архив


 • 03.06.2024 СКВ2 морски и речен транспорт - модул за електронно обучение

  Уведомяваме Ви, че на адрес: https://customs-taxation.learning.europa.eu/course/view.php?id=860&section=1 е достъпен модул за електронно обучение за СКВ2 – морски и речен транспорт. Модулът за електронно обучение предоставя поглед върху процесите в СКВ2 и изискванията за данни при морски и речен транспорт. Представя ролите на различните заинтересовани страни и обхваща различни бизнес сценарии в СКВ2.


  При необходимост от допълнително съдействие по отношение на СКВ2 фаза 3, можете да регистрирате заявка на адрес: https://servicedesk.customs.bg, да изпратите e-mail на адрес: servicedesk@customs.bg (където ще получите регистрационен номер незабавно). 

  Покажи
 • 27.05.2024 На 03.06.2024 г. ще бъде въведена в експлоатация Системата за контрол на вноса 2 (СКВ2) – фаза 3

  На 03.06.2024 г. ще бъде въведена в експлоатация Системата за контрол на вноса 2 (СКВ2) – фаза 3. СКВ2 - фаза 3 въвежда изискването за подаване на данни за Обобщени декларации за въвеждане (ОДВ) за всички стоки, превозвани с морски, речен, шосеен и ЖП транспорт, включително и за пощенски и експресни пратки. При морски и речен транспорт превозвачът ще трябва да подава Уведомление за пристигане на транспортното средство.

   

  На ниво ЕС подаването на данни към СКВ2 фаза 3 ще стартира в 13:00 часа на 03.06.2024 г.

   

  В зависимост от ролята на участниците във веригата за доставка на стоките и вида транспорт са предвидени три етапа на включване на икономическите оператори към фаза 3 на СКВ2:

   

  Етап 1 – морски превозвачи. От 03.06.2024 г. до 04.12.2024 г. Морските превозвачи са задължени да започнат да подават данни за ОДВ към СКВ2 на 03.06.2024 г. При заявен от тяхна страна прозорец за отлагане (Deployment window) те ще могат да отложат подаването на данни за ОДВ към СКВ2 до 04.12.2024 г.

   

  Етап 2 – морски спедитори. От 04.12.2024 г. до 01.04.2025 г. Морските спедитории са задължени да започнат да подават данни за ОДВ към СКВ2 на 04.12.2024 г. При заявен от тяхна страна прозорец за отлагане (Deployment window) те ще могат да отложат подаването на данни за ОДВ към СКВ2 до 01.04.2025 г.

   

  Етап 3 – шосейни и ЖП превозвачи. От 01.04.2025 г. до 01.09.2025 г. Шосейните и ЖП превозвачи са задължени да започнат да подават данни за ОДВ към СКВ2 на 01.04.2025 г. При заявен от тяхна страна прозорец за отлагане (Deployment window) те ще могат да отложат подаването на данни за ОДВ към СКВ2 до 01.09.2025 г.

   

  СКВ2 - фаза 3, надгражда функционалностите на СКВ2 - фаза 1, която е в експлоатация в Агенция „Митници“ от 17.04.2021 г. и СКВ2 – фаза 2 - в експлоатация от 01.03.2023 г. След 01.09.2025 г. подаването на данни за ОДВ ще се извършва единствено към СКВ2, като текущата СКВ1 ще бъде спряна.

   

  Във Фаза 3 на СКВ2 данните, които ще се подават, са в зависимост от ролята на участниците във веригата за доставка на стоките с морски, речен, шосеен и ЖП транспорт и в съответствие с изискванията за данни заложени в Приложение Б, колона F на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446.

   

  Подаването на данни към СКВ2 се осъществява чрез Търговския портал на СКВ2 (STI-STP) - централна компонента на DG TAXUD чрез изградена връзка от тип S2S или директно чрез въвеждане на данни през потребителския интерфейс на STI-STP. За подаване на Уведомление за пристигане на транспортното средство икономическите оператори могат да използват функционалностите на Търговския портал на СКВ2.

   

  За достъп до Търговския портал за СКВ2 (STI-STP), икономическите оператори през „Е-портал на АМ“ / „Управление на потребители и достъп“ следва да заявят следните профили:

   

  • STISTP_EXECUTIVE Профил за U2S достъп до STI-STP за подаване на данни към СКВ2 (ICS2). Преглед, въвеждане и подаване на информация/Can view, enter and submit information in STI-STP.
  • STISTP_CONFIGURATOR Профил за U2S достъп до STI-STP за подаване на данни към СКВ2 (ICS2). Конфигуриране на настройки на профила/Can configure preferences in STI-STP.
  • STISTP_CONSULTATIVE Профил за U2S достъп до STI-STP за подаване на данни към СКВ2 (ICS2). Преглед на информация/Can consult information in STI-STP.
  • STISTP_EXECUTIVE_LIMITED Профил за U2S достъп до STI-STP за подаване на данни към СКВ2 (ICS2). Преглед, въвеждане и подаване на информация-ограничен/Can view, enter and submit limited information in STI-STP.

   

   

  На E-Портала на Агенция „Митници“ в меню „Документи“/ “Актуални документи“ в секция „Система за контрол на вноса 2 (ICS2)“ е публикувана информация, документация и указания, касаещи СКВ2. Информация за СКВ2 е публикувана и на интернет страницата на ЕК: https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/customs-security/import-control-system-2-ics2-0/import-control-system-2-release-3_en.

   

  При необходимост от допълнително съдействие по отношение на СКВ2 фаза 3, можете да регистрирате заявка на адрес: https://servicedesk.customs.bg, да изпратите e-mail на адрес: servicedesk@customs.bg (където ще получите регистрационен номер незабавно).

  Покажи
 • 05.02.2024 Промяна в датата за въвеждане в експлоатация на Системата за контрол на вноса 2 (СКВ2) – фаза 3

  Уведомяваме Ви, че С РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (EC) 2023/2879 НА КОМИСИЯТА от 15 декември 2023 година за създаване на работна програма относно разработването и въвеждането на електронните системи, предвидени в Митническия кодекс на Съюза е приета промяна в датата за внедряване на СКВ2 фаза 3. Новата стартова дата за всички държави членки е 03.06.2024 г.

   

  СКВ2 фаза 3 въвежда изискването за подаване на данни за Обобщени декларации за въвеждане (ОДВ) за всички стоки, превозвани с морски, речен, шосеен и ЖП транспорт, включително и за пощенски и експресни пратки. При морски и речен транспорт превозвачът ще трябва да подава Уведомление за пристигане на транспортното средство.

   

  В зависимост от ролята на участниците във веригата за доставка на стоките и вида транспорт са предвидени три етапа на включване на икономическите оператори:

   

  Етап 1 – морски превозвачи. От 03.06.2024 г. до 04.12.2024 г. Морските превозвачи са задължени да започнат да подават данни за ОДВ към СКВ2 на 03.06.2024 г. При заявен от тяхна страна прозорец за отлагане (Deployment window) те ще могат да отложат подаването на данни за ОДВ към СКВ2 до 04.12.2024 г.

   

  Етап 2 – морски спедитори. От 04.12.2024 г. до 01.04.2025 г. Морските спедитории са задължени да започнат да подават данни за ОДВ към СКВ2 на 04.12.2024 г. При заявен от тяхна страна прозорец за отлагане (Deployment window) те ще могат да отложат подаването на данни за ОДВ към СКВ2 до 01.04.2025 г.

   

  Етап 3 – шосейни и ЖП превозвачи. От 01.04.2025 г. до 01.09.2025 г. Шосейните и ЖП превозвачи са задължени да започнат да подават данни за ОДВ към СКВ2 на 01.04.2025 г. При заявен от тяхна страна прозорец за отлагане (Deployment window) те ще могат да отложат подаването на данни за ОДВ към СКВ2 до 01.09.2025 г.

   

  Подаването на данни към СКВ2 се осъществява чрез Търговския портал на СКВ2 (STI-STP) - централна компонента на DG TAXUD чрез изградена връзка от тип S2S или директно чрез въвеждане на данни през потребителския интерфейс на STI-STP. За подаване на Уведомление за пристигане на транспортното средство икономическите оператори могат да използват функционалностите на Търговския портал на СКВ2.

   

  За достъп до Търговския портал за СКВ2 (STI-STP), икономическите оператори през „Е-портал на АМ“ / „Управление на потребители и достъп“ следва да заявят следните профили:

  • STISTP_EXECUTIVE Профил за U2S достъп до STI-STP за подаване на данни към СКВ2 (ICS2). Преглед, въвеждане и подаване на информация/Can view, enter and submit information in STI-STP
  • STISTP_CONFIGURATOR Профил за U2S достъп до STI-STP за подаване на данни към СКВ2 (ICS2). Конфигуриране на настройки на профила/Can configure preferences in STI-STP
  • STISTP_CONSULTATIVE Профил за U2S достъп до STI-STP за подаване на данни към СКВ2 (ICS2). Преглед на информация/Can consult information in STI-STP
  • STISTP_EXECUTIVE_LIMITED Профил за U2S достъп до STI-STP за подаване на данни към СКВ2 (ICS2). Преглед, въвеждане и подаване на информация-ограничен/Can view, enter and submit limited information in STI-STP

   

  На E-Портала на Агенция „Митници“ в меню „Документи“/ “Актуални документи“ в секция „Система за контрол на вноса 2 (ICS2)“ е публикувана информация, документация и указания, касаещи СКВ2. Информация за СКВ2 е публикувана и на интернет страницата на ЕК: https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/customs-security/import-control-system-2-ics2-0_en.

   

  При необходимост от допълнително съдействие и информация по отношение на СКВ2, можете да регистрирате заявка в Сървис Деск на АМ по един от следните два канала:

  - като регистриран потребител на адрес https://servicedesk.customs.bg/ или

  - на e-mail: servicedesk@customs.bg.

  Покажи
 • 02.11.2023 Удължаване на преходния период за NCTS Phase5 и AES

  От Европейската комисия е взето решение преходният период за NCTS Phase5 и AES да бъде удължен, като крайната дата се променя както следва:

  - за NCTS Phase5 - от 01.12.2023 г. на 21.01.2025 г.
  - за AES - от 01.12.2023 г. на 11.02.2025 г.

   

  В тази връзка обръщаме внимание, че промяната на датата за край на преходния период (TPendDate) в МАСИ и МИСТ2 засяга валидността на всички правила и условия, касаещи преходния период - Exxxx: Technical Rule for Transition, Bxxxx: Business Rule for Transition.

   

  При възникнали въпроси, моля същите да бъдат регистрирани като заявка в Сървис Деск на АМ на адрес https://servicedesk.customs.bg или да се изпратят по e-mail на адрес: servicedesk@customs.bg.
   

  Покажи
 • 01.02.2023 Публикуван е документ „ICS2 Transition from Release 1 to Release 2"

  Уведомяваме Ви, че на E-Портала на Агенция „Митници“ в меню „Документи“/ “Актуални документи“ в секция „Система за контрол на вноса 2 (ICS2)“ е публикуван документ „ICS2 Transition from Release 1 to Release 2“. Целта на документа “ICS2 Transition from Release 1 to Release 2” е да даде указания за прехода от фаза 1 към фаза 2 на Системата за контрол на вноса 2 (СКВ2). В документа е дадена информация за предоставяне на deployment window на икономическите оператори (EO).

  Покажи
 • 08.07.2022 Система за контрол на вноса 2 - ново видео и два информационни листа на сайта на ЕК

  Уведомяваме Ви, че на сайта на ЕК https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/customs-security/import-control-system-2-ics2-0/import-control-system-2-release-2_en е публикувано ново видео и два информационни листа за Системата за контрол на вноса 2 фаза 2.
  Видеото обяснява обхвата на ICS2 Release 2.


  Информационният лист ICS2 Release 2: Technical preparations разглежда какви стъпки трябва да бъдат предприети от икономическите оператори, които са пряко засегнати, за да подготвят своите ИТ системи и да бъдат готови от техническа гледна точка.


  Информационният лист „ICS2 Release 2: New requirements for bringing goods by air to or through the EU“ обяснява новите изисквания, по-специално за неевропейски икономически оператори, които ще станат законово задължени да подават данни в СКВ2 от март 2023 г.


  Информационните листове са налични на английски, френски, немски, португалски, испански, арабски, китайски, японски, руски и турски. Видеото е разработено на английски език със субтитри на изброените по-горе езици.


  Моля да обърнете особено внимание на изпълнението на тестове за съответствие (conformance testing). Подробна информация, свързана с провеждането на тестове за съответствие е публикувана на E-Портала на Агенция „Митници“ в меню „Документи“/ “Актуални документи “, секция „Система за контрол на вноса 2 (ICS2).

  Подаването на данни към новата Система за контрол на вноса 2 ще бъде възможно само след успешно преминаване на тестовете за съответствие.

  Покажи