Добре дошли в обновения E-Портал на Агенция „Митници“


Тук можете да намерите всичко необходимо, за да общувате с българските митници изцяло по електронен път - достъп до информационните системи на Агенция „Митници“ и Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ (DG TAXUD), както и до актуална информация и документация за тези системи и тяхната работоспособност.

 

Можете да се запознаете с новите възможности, които нашият портал Ви предлага в „Ръководство за външни потребители“.

 

В случай, че посещавате E-Портала на Агенция „Митници“ за първи път, препоръчваме предварително да разгледате секция „Запознаване с Е-Портал“.

 

Имате въпрос? Искате да разберете как да ползвате дадена услуга от E-Портала? Всичко, което Ви интересува и е важно за Вас при взаимодействието Ви с българските митници по електронен път, е събрано и интерактивно представено за Ваше удобство в секции „Какво е …?“ и „Как да …?“. Не ги пропускайте!

 

В секция „Помощ“ ще намерите отговор на най-често задаваните въпроси, както и координати за връзка с нас.

 

За допълнително улеснение на потребителите порталът предлага набор от абонаменти за автоматично известяване при нови публикации в портала, включително обявяване на неработоспособност на информационните системи на АМ.

 

Използвайте E-Портала на Агенция „Митници“ свободно, безплатно и по всяко време (24/7/365), за да пестите Вашето време и за да бъдете винаги актуално информирани.

Актуално

Архив


 • 13.03.2023 Публикувана допълнителна информация за прехода към ICS2 фаза 2

  Уведомяваме Ви, че на сайта на ЕК Import Control System 2 - Release 2 (europa.eu) е публикувана допълнителна информация за прехода към ICS2 фаза 2. Промяната засяга въздушните превозвачи, извършващи директни полети от трети държави до държави-членки, на които е предоставена дерогация за свързване към централната система ICS2 Release 2 до 30 юни 2023 г.

  Покажи
 • 22.02.2023 На 01.03.2023 г. ще бъде въведена в експлоатация Системата за контрол на вноса 2 (СКВ2) – фаза 2

  На 01.03.2023 г. ще бъде въведена в експлоатация Системата за контрол на вноса 2 (СКВ2) – фаза 2. СКВ2 - фаза 2 въвежда изискването за подаване на данни за Обобщени декларации за въвеждане (ОДВ) преди натоварване и преди пристигане за всички стоки превозвани с въздушен транспорт, както и подаване на Уведомление за пристигане на транспортното средство. СКВ2 - фаза 2 засяга всички икономически оператори, участващи в обработката, доставката и транспортирането на товари, експресни или пощенски пратки с въздушен транспорт.

   

  На ниво ЕС подаването на данни към СКВ2 фаза 2 ще стартира в 13:00 часа на 01.03.2023 г.

   

  СКВ2 - фаза 2, надгражда функционалностите на СКВ2 - фаза 1, която е в експлоатация в Агенция „Митници“ от 17.04.2021 г.

   

  На E-Портала на Агенция „Митници“ в меню „Документи“/ “Актуални документи“ в секция „Система за контрол на вноса 2 (ICS2)“ е публикувана информация, документация и указания, касаещи СКВ2 - фаза 2.

   

  Във Фаза 2 на СКВ2 данните, които ще се подават, са в зависимост от ролята на участниците във веригата за доставка на стоките с въздушен транспорт и в съответствие с изискванията за данни заложени в Приложение Б, колона F на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446. Въвежда се изискването за подаване на Уведомление за пристигане на транспортното средство за всички стоки превозвани с въздушен транспорт.

   

  Подаването на данни към СКВ2 се осъществява чрез Търговския портал на СКВ2 (STI-STP) - централна компонента на DG TAXUD чрез изградена връзка от тип S2S или директно чрез въвеждане на данни през потребителския интерфейс на STI-STP. За подаване на Уведомление за пристигане на транспортното средство икономическите оператори могат да използват функционалностите на  Търговския портал на СКВ2. Подаването на Уведомление за представяне на стоките е реализирано в Митническата информационна система за внасяне (МИСВ) чрез подаване на Декларация за временно складиране (ДВС).

   

  За достъп до Търговския портал за СКВ2 (STI-STP), икономическите оператори през „Е-портал на АМ“ / „Управление на потребители и достъп“ следва да заявят следните профили:

  • STISTP_EXECUTIVE Профил за U2S достъп до STI-STP за подаване на данни към СКВ2 (ICS2). Преглед, въвеждане и подаване на информация/Can view, enter and submit information in STI-STP.
  • STISTP_CONFIGURATOR Профил за U2S достъп до STI-STP за подаване на данни към СКВ2 (ICS2). Конфигуриране на настройки на профила/Can configure preferences in STI-STP.
  • STISTP_CONSULTATIVE Профил за U2S достъп до STI-STP за подаване на данни към СКВ2 (ICS2). Преглед на информация/Can consult information in STI-STP.
  • STISTP_EXECUTIVE_LIMITED Профил за U2S достъп до STI-STP за подаване на данни към СКВ2 (ICS2). Преглед, въвеждане и подаване на информация-ограничен/Can view, enter and submit limited information in STI-STP.

   

  Указания за възможните комбинации за пощенски пратки, експресни куриери и въздушно карго са дадени в документ ICS2 Transition from Release 1 to Release 2 strategy, E-Портала на Агенция „Митници“ в меню „Документи“/ “Актуални документи“ -  https://ep.customs.bg/eportal/public/index?pageId=7&isActive=id4.

   

  Указания за преходния период на преминаване от фаза 1 на СКВ2 към фаза 2 на СКВ2 са дадени в документ ICS2 Release 2 Go-Live procedure for Economic Operators.

   

  Съгласно горния документ икономическите оператори които не са готови да подават данни към СКВ2 от 01.03.2023 имат възможност да използват Deployment Window (DW) до 02.10.2023 г. Запитването за използване на DW се изпраща до ДЧ на регистрация (the customs authority of the country of registration/establishment), съгласно указанията дадени в документ ICS2 Release 2 Go-Live procedure for Economic Operators.

   

  За Белгия, Дания, Естония, Гърция, Франция, Хърватия, Люксембург, Нидерландия, Австрия, Румъния и Швеция ще бъде приложена дерогация. Цитираните държави ще трябва да се присъединят към СКВ2 в периода от 01.03.2023 г. до 30.06.2023 г.

   

  При необходимост от допълнително съдействие по отношение на СКВ2 фаза 2, можете да регистрирате заявка на адрес: https://servicedesk.customs.bg, да изпратите e-mail на адрес: servicedesk@customs.bg (където ще получите регистрационен номер незабавно).

   

  Системата за контрол на вноса 2 (СКВ2) – фаза 2 е изградена като част от Дейност 1 по проект Надграждане на основните системи на Агенция "Митници" за предоставяне на данни и услуги – БИМИС (фаза 3).

   

  Покажи
 • 01.02.2023 Публикуван е документ „ICS2 Transition from Release 1 to Release 2"

  Уведомяваме Ви, че на E-Портала на Агенция „Митници“ в меню „Документи“/ “Актуални документи“ в секция „Система за контрол на вноса 2 (ICS2)“ е публикуван документ „ICS2 Transition from Release 1 to Release 2“. Целта на документа “ICS2 Transition from Release 1 to Release 2” е да даде указания за прехода от фаза 1 към фаза 2 на Системата за контрол на вноса 2 (СКВ2). В документа е дадена информация за предоставяне на deployment window на икономическите оператори (EO).

  Покажи
 • 24.01.2023 На 01.03.2023 г. ще бъде въведена в експлоатация Системата за контрол на вноса 2 (СКВ2) – фаза 2

  На 01.03.2023 г. ще бъде въведена в експлоатация Системата за контрол на вноса 2 (СКВ2) – фаза 2. СКВ2 - фаза 2 въвежда изискването за подаване на данни за Обобщени декларации за въвеждане (ОДВ) преди натоварване и преди пристигане за всички стоки превозвани с въздушен транспорт, както и подаване на Уведомление за пристигане на транспортното средство. СКВ2 - фаза 2 засяга всички икономически оператори, участващи в обработката, доставката и транспортирането на товари, експресни или пощенски пратки с въздушен транспорт.
  На E-Портала на Агенция „Митници“ в меню „Документи“/ “Актуални документи“ в секция „Система за контрол на вноса 2 (ICS2)“ е публикувана информация, документация и указания, касаещи СКВ2 - фаза 2.

   

  Покажи
 • 16.01.2023 Указания за въвеждане в експлоатация на Система за контрол на вноса 2– фаза 2 на 01.03.2023 г.

  Уведомяваме Ви, на E-Портала на Агенция „Митници“ в меню „Документи“/ “Актуални документи“ в секция „Система за контрол на вноса 2 (ICS2)“ са публикувани "Указания за въвеждане в експлоатация на Система за контрол на вноса 2– фаза 2 на 01.03.2023 г." (ICS2-R2-Go-Live procedure) за Икономическите оператори.

  Покажи
 • 08.07.2022 Система за контрол на вноса 2 - ново видео и два информационни листа на сайта на ЕК

  Уведомяваме Ви, че на сайта на ЕК https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/customs-security/import-control-system-2-ics2-0/import-control-system-2-release-2_en е публикувано ново видео и два информационни листа за Системата за контрол на вноса 2 фаза 2.
  Видеото обяснява обхвата на ICS2 Release 2.


  Информационният лист ICS2 Release 2: Technical preparations разглежда какви стъпки трябва да бъдат предприети от икономическите оператори, които са пряко засегнати, за да подготвят своите ИТ системи и да бъдат готови от техническа гледна точка.


  Информационният лист „ICS2 Release 2: New requirements for bringing goods by air to or through the EU“ обяснява новите изисквания, по-специално за неевропейски икономически оператори, които ще станат законово задължени да подават данни в СКВ2 от март 2023 г.


  Информационните листове са налични на английски, френски, немски, португалски, испански, арабски, китайски, японски, руски и турски. Видеото е разработено на английски език със субтитри на изброените по-горе езици.


  Моля да обърнете особено внимание на изпълнението на тестове за съответствие (conformance testing). Подробна информация, свързана с провеждането на тестове за съответствие е публикувана на E-Портала на Агенция „Митници“ в меню „Документи“/ “Актуални документи “, секция „Система за контрол на вноса 2 (ICS2).

  Подаването на данни към новата Система за контрол на вноса 2 ще бъде възможно само след успешно преминаване на тестовете за съответствие.

  Покажи
 • 28.03.2022 Системата за контрол на вноса 2

  Във връзка с предстоящото въвеждане в експлоатация на новата Система за контрол на вноса 2 (СКВ2) – фаза 2 на 01.03.2023 г., Ви уведомяваме, че на E-Портала на Агенция „Митници“ в меню „Документи“/ “Актуални документи“ https://ep.customs.bg/eportal/public/index?pageId=7&isActive=id4 е създадена секция „Система за контрол на вноса 2 (ICS2)“, в която се публикува документация и полезна информация, свързана с новата система.

   

  В контекста на Системата за контрол на вноса 2, икономическите оператори ще подават данни за частични и пълни ОДВ към СКВ2 чрез търговски интерфейс (ТИ). Всяка държава членка има възможност да разработи национален търговски интерфейс (НТИ) или да използва споделения търговски интерфейс (СТИ), разработен от DG TAXUD. Агенция „Митници“ е избрала да използва СТИ. Освен през СТИ всеки икономически оператор ще може да взаимодейства със СКВ2 и през връзка от тип „система-система“.

  Файл ICS2 R2 CTSS Feb 2022 EO Package.7z съдържа техническата спецификация за изграждане на връзка от тип „система-система“ със споделения търговски интерфейс на СКВ2.

  Файл ICS2 HTI v1.25.7z съдържа функционалната спецификация на споделения търговски интерфейс.

  Във файл Presentations_20220316. 7z  са публикувани презентации, подготвени от DG TAXUD, представящи Системата за контрол на вноса 2.

   

  Допълнителна информация може да бъде намерена на адрес:

  https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-4/customs-security/import-control-system-2-ics2-0_en

  Документация, свързана със СКВ2 се публикува от DG TAXUD във CIRCA BC – платформа за споделяне на информация в ЕК на адрес: https://circabc.europa.eu/ui/group/ea5f882b-9153-4fc1-9394-54ac8fe9149a/library/899651cf-76bc-493a-9230-a56bad6e8c43, секции

   

  Въпроси, свързани със Системата за контрол на вноса 2 могат да бъдат адресирани до Сървис деск на Агенция „Митници“, като в заглавието на заявката изрично бъде упоменато, че касае Системата за контрол на вноса 2.

   

  В бъдеще Агенция „Митници“ планира провеждане на специални събития за представяне на Системата за контрол на вноса 2, както и публикуване на допълнителни разяснения и документация.

  Покажи