Добре дошли в обновения E-Портал на Агенция „Митници“


Тук можете да намерите всичко необходимо, за да общувате с българските митници изцяло по електронен път - достъп до информационните системи на Агенция „Митници“ и Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ (DG TAXUD), както и до актуална информация и документация за тези системи и тяхната работоспособност.

 

Можете да се запознаете с новите възможности, които нашият портал Ви предлага в „Ръководство за външни потребители“.

 

В случай, че посещавате E-Портала на Агенция „Митници“ за първи път, препоръчваме предварително да разгледате секция „Запознаване с Е-Портал“.

 

Имате въпрос? Искате да разберете как да ползвате дадена услуга от E-Портала? Всичко, което Ви интересува и е важно за Вас при взаимодействието Ви с българските митници по електронен път, е събрано и интерактивно представено за Ваше удобство в секции „Какво е …?“ и „Как да …?“. Не ги пропускайте!

 

В секция „Помощ“ ще намерите отговор на най-често задаваните въпроси, както и координати за връзка с нас.

 

За допълнително улеснение на потребителите порталът предлага набор от абонаменти за автоматично известяване при нови публикации в портала, включително обявяване на неработоспособност на информационните системи на АМ.

 

Използвайте E-Портала на Агенция „Митници“ свободно, безплатно и по всяко време (24/7/365), за да пестите Вашето време и за да бъдете винаги актуално информирани.

Актуално

Архив


 • 13.01.2021 Информация за системата REX

  Информация за системата REX, включително формулярът за заявяване е публикуван на официалната интернет страница на Агенция „Митници“. Моля запознайте се с информацията на адрес https://customs.bg/wps/portal/agency/media-center/on-focus/rex/

  Покажи
 • 08.12.2020 BREXIT

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

   

  Считано от 00:01 часа на 01.01.2021 г. всички икономически оператори, които са регистрирани на Е-портала на АМ по реда на Заповед № ЗАМ-1203/13.09.2017 г. ,обн. в ДВ бр. 77 от 26.09.2017 г., изменена със Заповед № ЗАМ-164/23.01.2018 г. на директора на Агенция „Митници“, обн. в ДВ бр. 10 от 30.01.2018 г. (Регистрацията) и имат прикачен към регистрацията си ЕОРИ номер започващ GB трябва да имат предвид следното:

   

  1. ЕОРИ номера издадени от Обединеното Кралство (ОК) (започващи с GB) от 01.01.2021 година няма да са валидни в ЕС (т.е. в централната и национална система за регистрация и идентификация на икономическите оператори (EORI) на Съюза).

   

  2. Няма да има изменение по отношение на всички съществуващи регистрации за обмена и съхранението на информация посредством използването на средства за електронна обработка на данни направени на Е-портала на АМ.

   

  3. Няма да има изменение по отношение на процесите за създаване на нова регистрация и управлението на потребителите и достъпа от икономическите оператори на Е-портала на Агенция „Митници“.

   

  4. За икономическите оператори, които имат регистрации, с прикачен ЕОРИ номер започващ GB обръщаме внимание на следното:

  a. Прикачените към тях профили за достъп до информационните системи на АМ ще останат активни.

  b. Профилите за достъп до информационните системи на DG TAXUD, към тези регистрации ще бъдат служебно премахнати с изключение на:

  i. профила CUST_CONSULTATIVE за TP/CMDS, който ще остане активен за консултативни цели за деактивираните ЕОРИ номера започващи GB.

  ii. профила INFSTP_EXECUTIVEза EUCTP/INF ще бъде служебно заменен с профила INFSTP_ CONSULTATIVE, който ще остане активен за консултативни цели за деактивираните ЕОРИ номера започващи GB.

  c. Делегираните профили за митнически представителства от тези регистрации ще останат активни с изключение на премахнатите по т.3.

  d. За да могат да бъдат използвани делегираните профили по т.4,за достъп до декларативните системи и стартиране на нови движения, от митническите представители и икономическите оператори е необходимо: икономическите оператори собственици на регистрацията да присъединят към регистрацията си валиден ЕОРИ номер.

  e. При необходимост икономическите оператори могат:

  i. да оттеглят дадено митническите представителства от тези регистрации.

  ii. да премахнат самостоятелно профил от тези регистрации, което ще доведе до инвалидиране на всички митнически представителства свързани с този профил.

  iii. прекратят регистрацията по реда на т. V от Заповед № ЗАМ-1203/13.09.2017 г.

   

  5. По отношение на ЕОРИ - след 01.01.2021 г. ЕОРИ номера издадени от Обединеното Кралство (ОК) няма да са валидни на територията на ЕС. Лица установени в Обединеното Кралство (ОК), които съгласно митническото законодателство на Съюза регламент (EC) 2015/2446) следва да предприемат необходимите действия за неговото получаване. При издаване на ЕОРИ номера в България на лица установени в ОК ще се прилагат изискванията, за лица установени в трети държави. ЕОРИ номерата издадени от Северна Ирландия и започващи с XI ще са валидни на територията на ЕС. Валидността на EORI номер може да се провери на следния адрес: https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_validation.jsp?Lang=bg

   

  6. По отношение на работата с декларативните системи на Агенция „Митници“:

  a. Относно Митническата информационна система за изнасяне (МИСИ): Обединеното Кралство (ОК) е информирало ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“ (DG TAXUD) в Европейската комисия, че на 31.12.2020 г. ще се изключат от платформата за обмен на съобщения на ECS. В тази връзка, обръщаме внимание, че след 31.12. 2020 г. няма да бъде възможен обменът на съобщения между ОК и държавите-членки на ЕС, респективно няма да е възможно завършването на движения по електронен път в МИСИ, в случаите, когато износното движение е стартирано преди 31.12.2020 г., когато МУ на износ е в България, и завършило след тази дата в МУ на напускане в ОК (и обратно).

  Това обстоятелство ще доведе до забавяне на потвърждаване напускане на стоките, както и евентуална необходимост от представяне на алтернативни доказателства за напускане, поради което е препоръчително да се избягва стартиране на износни операции непосредствено преди тази дата с МУ на напускане ОК.

   

  b. Относно Mодул „Национално приложение на Система за контрол на вноса“: Обединеното Кралство (ОК) е информирало ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“ (DG TAXUD) в Европейската комисия, че на 31.12.2020 г. ще се изключат от платформата за обмен на съобщения на ICS. В тази връзка след 31.12.2020 г. няма да бъде възможен обменът на съобщения между ОК и държавите-членки на ЕС, респективно няма да е възможно обработването и завършването на движения по електронен път в модул СКВ.

   

  c. Относно Митническата информационна система за Транзит (МИСТ): Обединеното Кралство става член на Конвенцията за общ транзитен режим и следва да прилага всички митнически формалности като такъв от 01.01.2021 г.

   

   

  При необходимост от допълнително съдействие, можете да регистрирате Вашата заявка на адрес: https://servicedesk.customs.bg, да изпратите e-mail на адрес: servicedesk@customs.bg (където ще получите регистрационен номер незабавно) или да се свържете на тел: +359 2 98594980, където ще бъде регистрирана от оператор на Сървис Деск по реда на нейното постъпване.

   

  На интернет страницата на Агенция „Митници“ е публикувана актуална информация за BREXIТ - https://customs.bg/wps/portal/agency/home/info-business/customs-activities/brexit

  Покажи