Добре дошли в обновения E-Портал на Агенция „Митници“


Тук можете да намерите всичко необходимо, за да общувате с българските митници изцяло по електронен път - достъп до информационните системи на Агенция „Митници“ и Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ (DG TAXUD), както и до актуална информация и документация за тези системи и тяхната работоспособност.

 

Можете да се запознаете с новите възможности, които нашият портал Ви предлага в „Ръководство за външни потребители“.

 

В случай, че посещавате E-Портала на Агенция „Митници“ за първи път, препоръчваме предварително да разгледате секция „Запознаване с Е-Портал“.

 

Имате въпрос? Искате да разберете как да ползвате дадена услуга от E-Портала? Всичко, което Ви интересува и е важно за Вас при взаимодействието Ви с българските митници по електронен път, е събрано и интерактивно представено за Ваше удобство в секции „Какво е …?“ и „Как да …?“. Не ги пропускайте!

 

В секция „Помощ“ ще намерите отговор на най-често задаваните въпроси, както и координати за връзка с нас.

 

За допълнително улеснение на потребителите порталът предлага набор от абонаменти за автоматично известяване при нови публикации в портала, включително обявяване на неработоспособност на информационните системи на АМ.

 

Използвайте E-Портала на Агенция „Митници“ свободно, безплатно и по всяко време (24/7/365), за да пестите Вашето време и за да бъдете винаги актуално информирани.

Актуално

Архив


 • 31.05.2023 Затруднение при подаване на митнически декларации с IOSS номер за периода от 09:00 ч. до 17:00 ч. на 03.06.2023 г.

  Във връзка с дейности по поддръжка в Генерална дирекция за данъчно облагане и митнически съюз, Европейска комисия, е възможно затруднение при подаване на митнически декларации с IOSS номер за периода от 09:00 ч. до 17:00 ч. на 03.06.2023 г.

  Покажи
 • 25.05.2023 На 28.08.2023 г. ще бъде въведена в реална експлоатация новата Митническа автоматизирана система за изнасяне (МАСИ)

  Уведомяваме Ви, че на 28.08.2023 г. предстои да бъде въведена в реална експлоатация новата Митническа автоматизирана система за изнасяне (МАСИ).

   

  Новата износна система ще бъде приведена в съответствие на обмена на информация с изискванията за данни съгласно приложение Б към ДР и РИ, както и с модела на ЕС за митническите данни (EUCDM).

   

  Новите функционалности, които ще бъдат разработени в обхвата на МАСИ са:

  1. Подаване на митническа декларация за износ преди представяне на стоките (Declaration submission prior presentation);
  2. Централизирано оформяне при износ (Centralised Clearance/CCE);
  3. Уведомление за реекспорт (Re-Export Notification);
  4. Интеграция с новата Митническа информационна система за транзит (МИСТ2) за сценария „Износ, последван от транзит“;
  5. Интеграция с модул EMCS от БАЦИС в случай на подаване на митническа декларация за износ за стоки под режим отложено плащане на акциз (РОПА).


  На Е-Портала на АМ -> Документи -> Проекти на документи -> МАСИ на адрес: https://ep.customs.bg/eportal/public/index?pageId=8&isActive=id4 са публикувани Функционална спецификация на МАСИ и документ Business Guidance за търговския сектор, изготвен от Европейската комисия.

   

  При възникнали въпроси, свързани с МАСИ, моля същите да бъдат регистрирани като заявка в Сървис Деск на АМ на адрес https://servicedesk.customs.bg или да се изпратят по e-mail на адрес: servicedesk@customs.bg, като в поле "Заглавие" /Subject/ вписвайте Митническа автоматизирана система за изнасяне (МАСИ) за целите на правилното ѝ насочване към компетентен служител.

   

  Новата износна система е разработена в рамките на Дейност 2 „Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на Проект по МКС: Автоматизирана система за износа (AES) – компонент 1 и 2 (1.6 UCC Automated Export System (AES), вкл. и Проект по МКС – Специални режими за износ (2.6 UCC Special procedures harmonisation (EXP)) върху Cloud архитектура“ от проект „Надграждане на основните системи на Агенция „Митници“ за предоставяне на данни и услуги – БИМИС (фаза 3)“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

   

   

  Покажи
 • 25.05.2023 На 28.08.2023 г. ще бъде въведена в реална експлоатация новата Митническа информационна система за транзит (МИСТ2)

  Уведомяваме Ви, че на 28.08.2023 г. предстои да бъде въведена в реална експлоатация новата Митническа информационна система за транзит (МИСТ2).

   

  Новата транзитна система ще бъде приведена в съответствие на обмена на информация с изискванията за данни съгласно приложение Б към ДР и РИ, както и с модела на ЕС за митническите данни (EUCDM).


  Новите функционалности, които ще бъдат разработени в обхвата на МИСТ2 са:

   

  Нови процеси в МИСТ2

  • Подаване на транзитна декларация преди представяне на стоките;
  • Подаване на транзитна декларация с намален набор от данни;
  • Интеграция с Митническата автоматизирана система за изнасяне (МАСИ) при оформяне на стоките за режим транзит след режим износ;
  • Функционалност за прикачване на електронни документи при подаване на транзитна декларация.

   

  Нови роли на митнически учреждения в МИСТ2

  • Въвеждане на нова роля на митническо учреждение - „МУ на напускане за транзит“, отговорно за извършване на проверки за сигурност и безопасност при напускане на митническата територия на ЕС;
  • Привеждане в съответствие с новите правни изисквания, свързани с регистрацията на събития по маршрута (което включва нови процеси и  допълнителна роля на митническите учреждения - въвеждане на роля „МУ за регистриране на инциденти“).


  На Е-Портала на АМ -> Документи -> Проекти на документи -> Митническа информационна система за транзит (МИСТ2), на адрес: https://ep.customs.bg/eportal/public/index?pageId=8&isActive=id4 е публикувана Функционална спецификация за МИСТ2.

   

  При възникнали въпроси, бележки и коментари от Ваша страна по пакета документи, моля същите да бъдат регистрирани като заявка в Сървис Деск на АМ на адрес https://servicedesk.customs.bg или да се изпратят по e-mail на адрес: servicedesk@customs.bg, като в поле „Заглавие“ /Subject/ вписвайте МИСТ2 за целите на правилното ѝ насочване към компетентен служител.

   

  Новата транзитна система е разработена в рамките на Дейност 3 „Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на проект по МКС: Подобряване на новата компютризирана Система за транзит (NCTS) Етап 5 (1.7 UCC Transit system including NCTS – phase 5) върху Cloud архитектура“ от проект „Надграждане на основните системи на Агенция „Митници“ за предоставяне на данни и услуги – БИМИС (фаза 3)“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

   

   

   

  Покажи
 • 13.03.2023 Публикувана допълнителна информация за прехода към ICS2 фаза 2

  Уведомяваме Ви, че на сайта на ЕК Import Control System 2 - Release 2 (europa.eu) е публикувана допълнителна информация за прехода към ICS2 фаза 2. Промяната засяга въздушните превозвачи, извършващи директни полети от трети държави до държави-членки, на които е предоставена дерогация за свързване към централната система ICS2 Release 2 до 30 юни 2023 г.

  Покажи
 • 01.02.2023 Публикуван е документ „ICS2 Transition from Release 1 to Release 2"

  Уведомяваме Ви, че на E-Портала на Агенция „Митници“ в меню „Документи“/ “Актуални документи“ в секция „Система за контрол на вноса 2 (ICS2)“ е публикуван документ „ICS2 Transition from Release 1 to Release 2“. Целта на документа “ICS2 Transition from Release 1 to Release 2” е да даде указания за прехода от фаза 1 към фаза 2 на Системата за контрол на вноса 2 (СКВ2). В документа е дадена информация за предоставяне на deployment window на икономическите оператори (EO).

  Покажи
 • 24.01.2023 На 01.03.2023 г. ще бъде въведена в експлоатация Системата за контрол на вноса 2 (СКВ2) – фаза 2

  На 01.03.2023 г. ще бъде въведена в експлоатация Системата за контрол на вноса 2 (СКВ2) – фаза 2. СКВ2 - фаза 2 въвежда изискването за подаване на данни за Обобщени декларации за въвеждане (ОДВ) преди натоварване и преди пристигане за всички стоки превозвани с въздушен транспорт, както и подаване на Уведомление за пристигане на транспортното средство. СКВ2 - фаза 2 засяга всички икономически оператори, участващи в обработката, доставката и транспортирането на товари, експресни или пощенски пратки с въздушен транспорт.
  На E-Портала на Агенция „Митници“ в меню „Документи“/ “Актуални документи“ в секция „Система за контрол на вноса 2 (ICS2)“ е публикувана информация, документация и указания, касаещи СКВ2 - фаза 2.

   

  Покажи
 • 16.01.2023 Указания за въвеждане в експлоатация на Система за контрол на вноса 2– фаза 2 на 01.03.2023 г.

  Уведомяваме Ви, на E-Портала на Агенция „Митници“ в меню „Документи“/ “Актуални документи“ в секция „Система за контрол на вноса 2 (ICS2)“ са публикувани "Указания за въвеждане в експлоатация на Система за контрол на вноса 2– фаза 2 на 01.03.2023 г." (ICS2-R2-Go-Live procedure) за Икономическите оператори.

  Покажи
 • 08.07.2022 Система за контрол на вноса 2 - ново видео и два информационни листа на сайта на ЕК

  Уведомяваме Ви, че на сайта на ЕК https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/customs-security/import-control-system-2-ics2-0/import-control-system-2-release-2_en е публикувано ново видео и два информационни листа за Системата за контрол на вноса 2 фаза 2.
  Видеото обяснява обхвата на ICS2 Release 2.


  Информационният лист ICS2 Release 2: Technical preparations разглежда какви стъпки трябва да бъдат предприети от икономическите оператори, които са пряко засегнати, за да подготвят своите ИТ системи и да бъдат готови от техническа гледна точка.


  Информационният лист „ICS2 Release 2: New requirements for bringing goods by air to or through the EU“ обяснява новите изисквания, по-специално за неевропейски икономически оператори, които ще станат законово задължени да подават данни в СКВ2 от март 2023 г.


  Информационните листове са налични на английски, френски, немски, португалски, испански, арабски, китайски, японски, руски и турски. Видеото е разработено на английски език със субтитри на изброените по-горе езици.


  Моля да обърнете особено внимание на изпълнението на тестове за съответствие (conformance testing). Подробна информация, свързана с провеждането на тестове за съответствие е публикувана на E-Портала на Агенция „Митници“ в меню „Документи“/ “Актуални документи “, секция „Система за контрол на вноса 2 (ICS2).

  Подаването на данни към новата Система за контрол на вноса 2 ще бъде възможно само след успешно преминаване на тестовете за съответствие.

  Покажи