Указания за сканиране на прикачени документи при подаване на МДВ

19.07.2017 10:50

Уважаеми Дами и Господа,

На е-Портала на Агенция „Митници“ в секция „Информационни системи“ са публикувани препоръчителни параметри в софтуера за сканиране на документи и генериране на многостранен PDF файл с оптимална четливост и минимален размер при подаване на МДВ с прикачени документи.
Повече информация може да бъде намерена на ecustoms.bg -> Информационни системи -> Актуални документи-> Документи МДВ и ДВС -> Указания