Внедряване на нови версии на информационните системи на Агенция „Митници“ на 19.07.2017 г. от 12:00 ч. до 12:30 ч.

19.07.2017 11:01

Агенция „Митници“ Ви уведомява, че на 19.07.2017 г. от 12:00 ч. до 12:30 ч. поради предстоящо инсталиране и внедряване на нови версии на системите на BG005100 и BG005106, компонентите на информационната структура за електронно подаване на митнически документи на Агенция „Митници” към BG005100 и BG005106 няма да работят.

            На е-Портала на Агенция „Митници“ в секция „Работоспособност“ е публикувана информация относно планираната неработоспособност.