Внедряване на нова версия на модул „Измервателни устройства” от БАЦИС

15.04.2019 11:53

"Уведомяваме Ви, че на 16.04.2019 г. в периода от 08.00 часа до 09.00 часа във връзка с инсталиране на нарочна версия на модул „Измервателни устройства” от БАЦИС са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата на външни и вътрешни потребители."