Внедряване на версия на Митническа информационна система за изнасяне (МИСИ), интегрирана със Системата за управление на идентификацията и достъпа (СУИД)

25.04.2019 16:06

     На 08.05.2019 г. в периода от 08:00 часа до 09:00 часа ще бъде внедрена  версия на Митническа информационна система за изнасяне (МИСИ), интегрирана със Системата за управление на идентификацията и достъпа (СУИД). В тази връзка достъпът до системата ще се осъществява през „Управление на потребители и достъп“ в Е-портала на Агенция „Митници“, икона МИСИ.