Инсталиране на версии на модули Искания, Уведомления, Последващ контрол и Възстановяване от БАЦИС на 21.08.2019 г.

19.08.2019 14:25

Уведомяваме Ви, че на 21.08.2019 г. в периода от 08.00 часа до 09.00 часа във връзка с инсталиране на версии на модули Искания, Уведомления, Последващ контрол и Възстановяване от БАЦИС са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата на външни и вътрешни потребители.