Инсталиране на версии на модули EMCS, ИКУНК, БАЦИС Администрация и Измервателни устройства от БАЦИС на 10.09.2019 г.

05.09.2019 11:07

Уведомяваме Ви, че на 10.09.2019 г. в периода от 08.00 часа до 09.00 часа във връзка с инсталиране на версии на модули EMCS, ИКУНК, БАЦИС Администрация и Измервателни устройства от БАЦИС са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата на външни и вътрешни потребители.