Инсталиране на версии на модули Последващ контрол и СУА от БАЦИС на 17.09.2019 г.

13.09.2019 15:33

Уведомяваме Ви, че на 17.09.2019 г. в периода от 08:00 часа до 09:00 часа във връзка с инсталиране на версии на модули Последващ контрол и СУА от БАЦИС са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата на външни и вътрешни потребители.