Планирана е неработоспособност на канала за връзка с трансевропейските системи CCN в рамките на 90 минути

24.09.2019 18:04

        Планирана е неработоспособност на канала за връзка с трансевропейските системи CCN в периода от 20:00 часа на 24.09.2019 г. до 00:59 часа на 25.09.2019 г., като предполагаемото спиране на услугата ще бъде с продължителност до около 90 минути.

         В този период са възможни затруднения при визуализирането на съобщения, обменяни между информационните системи на Агенция „Митници“ и информационните системи на държавите-членки на ЕС, както прекъсвания или невъзможност за достъп до европейските информационни системи.