Планирана неработоспособност на централната система за икономически оператори (ЕОS)

27.09.2019 17:21
В периода от 12.00 часа на 28.09.2019 г. до 23.59 часа на 30.09.2019 г. централно европейско време (CET) е планирана неработоспособност на централната система за икономически оператори, поддържана от Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“. В този период ще има затруднения при проверката на ЕОРИ номера, издадени от други държави членки, които не са били включвани в  митническите декларации, подавани до 28.09.2019 г.