• Как да достъпя митническите и/или акцизни информационни системи на Агенция „Митници“?
 • Как да се абонирам за услугата „Обратна връзка с ИО“?

  Важно: Услугата е достъпна само за регистрирани потребители на е-Портала на Агенция „Митници“.

  Вход в е-Портала на Агенция „Митници“ като регистриран потребител:

  Тъй като входът до раздела за регистрирани потребители се осъществява чрез Вашия електронен сертификат, преди всичко е необходимо да се уверите, че той (електронният Ви подпис) е поставен правилно в четеца за смарт карти, свързан за Вашия компютър.

  След като се уверите, че Вашият електронен сертификат е свързан правилно, натиснете бутона „Вход“, който се намира в горния десен ъгъл на страницата.

  Системата ще поиска въвеждане на пин код на електронния Ви подпис, като след неговото въвеждане и натискане на бутон ок, ще бъдете пренасочени към раздела за регистрирани потребители.

  След входа можете да откриете Вашето име в горния десен ъгъл на страницата, което означава, че сте влезли успешно в е-Портала.

  Следващата стъпка е избор на опцията Обратна връзка с ИО.

  Обратна връзка с ИО можете да изберете от подсекцията, разположена централно на началната страница за регистрирани потребители или във всеки един момент от лентата с менюта, намираща се в лявата част на страницата.

  След избор на бутон „Обратна връзка с ИО“, системата извежда абонаментна форма.

  Формата съдържа определени атрибути, които трябва да бъдат попълнени:

  „Име“ - Попълва се името на лицето, което ще получава известията.

  „Фамилия“ - Попълва се фамилията на лицето, което ще получава известията.

  „e-mail“ - Попълва се e-mail на лицето, което ще получава известията. Полето с e-mail адрес е автоматично попълнено по подразбиране с e-mail адреса, записан в електронния подпис, с който сте влезли в е-Портала.

  Полето позволява да бъде редактирано, като по този начин Вие ще имате възможност да замените e-mail адреса поставен по подразбиране с друг.

  Следваща стъпка след попълване на персоналните данни е избор на митническа и/или акцизна система, за която искате да бъдете уведомяван при настъпване на дадено събитие.

  Е-Порталът автоматично разпознава системите, до които имате достъп чрез Вашия електронен подпис и ги извежда на екран под формата на списък.

  След като посочите системата, за която искате да получавате информация (например БСУТ), е-Порталът ще изведе всички събития, за които можете да се абонирате:

  „Актуализация на документи“ – При публикуване на нов или актуализация на документ, отнасящ се до информационните системи на Агенция „Митници“, функционалността за обратна връзка с ИО уведомява абонираните потребители.

  „Работоспособност“ – При обявяване на планирана или непланирана неработоспособност, промяна или отмяна на такава, функционалността за обратна връзка с ИО уведомява абонираните потребители.

  „Актуализация на номенклатури“ - При публикуване на нови или актуализация на номенклатурни данни, отнасящи се до информационните системи на Агенция „Митници“, функционалността за обратна връзка с ИО уведомява абонираните потребители.

  Важно: Известията за „Актуализация на номенклатури“ се изпращат само по отношение на общи за ЕС номенклатурни данни.

  Следваща стъпка е избор на начин за уведомяване и получаване на информацията за настъпилите събития.

  Икономическите оператори могат да избират да бъдат уведомявани чрез:

  • „e-mail“
  • „e-mail с прикачен файл“

  При уведомяване за събития, свързани с работоспособността на системите, Икономическите оператори не могат да избират опцията за получаване на e-mail с прикачен документ.

  След като въведете всички персонални данни и изберете система, събитие и начин на уведомяване натиснете бутона „Заяви“. Системата ще изведе, съобщение за успешно запазване на абонаментната форма.

  Е-Порталът на Агенция „Митници“ позволява активирането или деактивирането на абонамента, както и промяна на запазените данни във всеки един момент.

  Това е кратко представяне на стъпките за изпълнение при абониране за услугата „Обратна връзка с ИО“.

  Нагледен пример на стъпките за изпълнение можете да проследите и в мултимедийните презентации за работа с е-Портала на Агенция „Митници“:

  Всички въпроси, свързани с е-Портала на Агенция „Митници“ можете да ни изпратите на нашия Helpdesk.

 • Как да се регистрирам за подаване на митнически и/или акцизни документи по електронен път?
 • Как да получа ЕОРИ номер?
 • Как да регистрирам електронния си подпис след като е бил подновен?
 • Как да получа Акцизен номер?
 • Как да подам заявление електронна административна услуга?
 • Как да подам заявление за ОИО по електронен път?