• Как да достъпя митническите и/или акцизни информационни системи на Агенция „Митници“?
 • Как да се абонирам за услугата „Обратна връзка с ИО“?
 • Как да се регистрирам за подаване на митнически и/или акцизни документи по електронен път?

  Регистрацията за подаване на митнически и/или акцизни документи по електронен път, както и за използване на електронните услуги на е-Портала на Агенция „Митници“ се осъществява посредством попълване на регистрационна форма.

  Важно: Преди да пристъпите към регистрация се уверете, че разполагате с валиден универсален електронен подпис, който е правилно поставен в четеца за смарт карти, свързан за Вашия компютър.

  Важно: Необходимо условие за извършване на регистрация е наличието на валиден ЕОРИ и/или Акцизен номер.

  След като сте изпълнили предварителните условия (наличие на валиден универсален електронен подпис и валиден ЕОРИ и/или Акцизен номер) натиснете бутона „Регистрация“, който се намира в горния десен ъгъл на страницата.

  Системата извежда кратка информация за регистрацията и задължителните условия, които трябва да са изпълнени.

  Следващата стъпка е избор на „Регистрация“.

  е-Порталът на Агенция „Митници“ извежда регистрационна форма, която трябва да бъде попълнена от икономическия оператор. Задължителните за попълване полета са маркирани с червен цвят.

  Това е кратко представяне на стъпките за изпълнение при регистриране за подаване на митнически и/или акцизни документи по електронен път.

  Всички въпроси, свързани с е-Портала на Агенция „Митници“ можете да ни изпратите на нашия Helpdesk.

 • Как да получа ЕОРИ номер?
 • Как да регистрирам електронния си подпис след като е бил подновен?
 • Как да получа Акцизен номер?
 • Как да подам заявление електронна административна услуга?