Митнически пункт / ЗПТР
Митническо бюро
Териториално управление
Всички системи работят
Всички системи не работят
Някоя от системите не работи
Обявена неработоспособност в следващите 2 дни