1. 1 Идентификационен номер
  2. 2 Работно пространство
  3. 3 Вход - ТАРИК ЕК
Митнически пункт / ЗПТР
Митническо бюро
Териториално управление
Всички системи работят
Всички системи не работят
Някоя от системите не работи
Обявена неработоспособност в следващите 2 дни