Как да достъпя митническите и/или акцизни информационни системи на Агенция „Митници“?


Достъпът до информационните системи на Агенция „Митници“ се осъществява от раздела за регистрирани потребители на Е-Портала на Агенция „Митници“ като е необходимо да се премине през няколко стъпки.

 

Вход в Е-Портала на Агенция „Митници“ като регистриран потребител:

 

Тъй като входът до раздела за регистрирани потребители се осъществява чрез Вашия електронен сертификат, преди всичко е необходимо да се уверите, че той (електронният Ви подпис) е поставен правилно в четеца за смарт карти, свързан за Вашия компютър.

След като се уверите, че Вашият електронен сертификат е свързан правилно, натиснете бутона „Вход“, който се намира в горния десен ъгъл на страницата.

Системата ще поиска въвеждане на пин код на електронния Ви подпис, като след неговото въвеждане и натискане на бутон ок, ще бъдете пренасочени към раздела за регистрирани потребители.

След входа можете да откриете Вашето име в горния десен ъгъл на страницата, което означава, че сте влезли успешно в Е-Портала.

Също така Е-Порталът извежда опцията „Работни пространства на системи“.

Работни пространства на системи можете да изберете от подсекцията, разположена централно на началната страница за регистрирани потребители или във всеки един момент от лентата с менюта, намираща се в лявата част на страницата.

 

 

 

Първа стъпка – избор на идентификационен номер

 

След като сте влезли в Е-Портала на Агенция „Митници“ с електронен подпис като регистриран потребител, избрали сте подсекция работни пространства на системи трябва да изберете идентификационен номер.

Системата автоматично разпознава данните от електронния Ви подпис, което позволява извличане, за Ваше улеснение, на всички идентификационни номера (ЕОРИ и/или акцизни), с които Вие имате право да оперирате под формата на списък.

 

Втора стъпка – избор на работно пространство

 

След като изберете идентификационния номер (ЕОРИ или акцизен), с който искате да оперирате, Е-Порталът извежда списък с работните пространства на системите, до които имате достъп в зависимост от идентификационния номер, който сте избрали.

Например работно пространство на Митническа информационна система за транзит (МИСТ).

 

Трета стъпка – вход в системата

 

Трета и последна стъпка е самия вход в системата.

След избор на „Вход в МИСТ“, Е-Порталът ще прехвърли управлението към Митническа информационна система за транзит.

Това е кратко представяне на стъпките за изпълнение за вход до митническа или акцизна информационна система на Агенция „Митници“.

Как да се абонирам за услугата „Обратна връзка с ИО“?


Важно: Услугата е достъпна само за регистрирани потребители на Е-Портала на Агенция „Митници“.

 

Вход в Е-Портала на Агенция „Митници“ като регистриран потребител:

 

Тъй като входът до раздела за регистрирани потребители се осъществява чрез Вашия електронен сертификат, преди всичко е необходимо да се уверите, че той (електронният Ви подпис) е поставен правилно в четеца за смарт карти, свързан за Вашия компютър.

 

След като се уверите, че Вашият електронен сертификат е свързан правилно, натиснете бутона „Вход“, който се намира в горния десен ъгъл на страницата.

 

Системата ще поиска въвеждане на пин код на електронния Ви подпис, като след неговото въвеждане и натискане на бутон ок, ще бъдете пренасочени към раздела за регистрирани потребители.

 

След входа можете да откриете Вашето име в горния десен ъгъл на страницата, което означава, че сте влезли успешно в Е-Портала.

 

Следващата стъпка е избор на опцията Обратна връзка с ИО.

 

 

Обратна връзка с ИО можете да изберете от меню Информационни системи, намиращо се в лявата част на страницата.

 

След избор на бутон „Обратна връзка с ИО“, системата извежда абонаментна форма.

 

Формата е попълнена автоматично с данните взети от Вашата регистрация като полетата, които могат да бъдат попълнени са: "Обръщение" и "Мобилен номер".

 

 

Следваща стъпка след попълване на персоналните данни е избор на митническа и/или акцизна система, за която искате да бъдете уведомяван при настъпване на дадено събитие.

 

Е-Порталът автоматично разпознава системите, до които имате достъп чрез Вашия електронен подпис и ги извежда на екран под формата на списък.

 

След като посочите системата, за която искате да получавате информация (например МИСТ), Е-Порталът ще изведе всички събития, за които можете да се абонирате:

 

„Актуализация на документи“ – При публикуване на нов или актуализация на документ, отнасящ се до информационните системи на Агенция „Митници“, функционалността за обратна връзка с ИО уведомява абонираните потребители.

 

„Работоспособност“ – При обявяване на планирана или непланирана неработоспособност, промяна или отмяна на такава, функционалността за обратна връзка с ИО уведомява абонираните потребители.

 

 

Следваща стъпка е избор на начин за уведомяване и получаване на информацията за настъпилите събития.

 

Икономическите оператори могат да избират да бъдат уведомявани чрез:

 

 •     „e-mail“

 

 •     „e-mail с прикачен файл“

 

 

При уведомяване за събития, свързани с работоспособността на системите, Икономическите оператори не могат да избират опцията за получаване на e-mail с прикачен документ.

 

След като въведете всички персонални данни и изберете система, събитие и начин на уведомяване натиснете бутона „Обновяване“. Системата ще изведе съобщение за успешно запазена абонаментна форма.

 

Е-Порталът на Агенция „Митници“ позволява активирането или деактивирането на абонамента, както и промяна на запазените данни във всеки един момент.

 

Как да се абонирам чрез RSS (Really Simple Syndication) ?


RSS (Really Simple Syndication) е XML базиран софтуерен механизъм за разпространение и обмен на новини и информация от Световната Интернет Мрежа.
 

Технологията позволява абониране и получаване едновременно на информация от стотици сайтове, без те да бъдат директно посещавани.
 

Необходимо условие за използване на услугата е инсталиране на RSS-четец.
 

След успешното инсталиране на RSS четец изберете бутон RSS канали от навигационната лента на Е-Портала.

 

Агенция „Митници“ предоставя три RSS канала, за които можете да се абонирате и които можете да използвате за бърз достъп до актуална информация за системите на Агенция „Митници“ - "Работоспособност", "Актуализация на документи" и "Актуално".

 

При необходимост от получаване на навременна информация относно обявена неработоспособност на митническите и/или акцизни информационни системи следва да кликнете върху RSS канал "Работоспособност".

 

При необходимост от получаване на навременна информация в случай на публикуване на нов или актуализация на документ следва да кликнете върху RSS канал "Актуализация на документи".

 

При необходимост от получаване на навременна информация в случай на публикуване на новина следва да кликнете върху RSS канал "Актуално".

 

При коректно инсталиран RSS четец, ще се визуализира диалогов прозорец за потвърждение на съответния абонамент.

 

Как да се регистрирам за подаване на митнически и/или акцизни документи по електронен път?


Регистрацията за подаване на митнически и/или акцизни документи по електронен път, както и за използване на електронните услуги на Е-Портала на Агенция „Митници“ се извършва от меню „Регистрация“.

 

Важно: Преди да пристъпите към регистрация се уверете, че разполагате с валиден квалифициран електронен подпис, който е правилно поставен в четеца за смарт карти, свързан за Вашия компютър.

 

След като сте изпълнили предварителното условие (наличие на валиден квалифициран електронен подпис), натиснете бутон „Регистрация“, който се намира в горния десен ъгъл на страницата.

 

Системата извежда кратка информация за регистрацията и задължителните условия, които трябва да изпълните.

 

В долната част на екрана се визуализират 3-те стъпки, които трябва да изпълните за осъществяване на регистрация на лицето. Задължителните за попълване полета са маркирани с червен цвят.

 

Важно: Необходимо условие за Заявяване достъп до системите (национални/ централни на EK), позволяващи подаване на митнически и/или акцизни документи по електронен път, е добавянето в регистрацията на валиден ЕОРИ и/или Акцизен номер. ЕОРИ и/или Акцизен номер могат да бъдат добавени към регистрацията на лицето във всеки един момент през Публични онлайн услуги/ Управление на потребители и достъп/ Работен портал/ Управление идентичност/ процес 06. Редактиране на регистрацията на лицето.

 

Подробно описание и допълнителна информация за процесите по регистрацията, можете да намерите в секция Документи/ Актуални документи/ Регистрация.

 

При необходимост от допълнително съдействие, можете да регистрирате Вашата заявка на адрес: https://servicedesk.customs.bg, да изпратите e-mail на адрес: servicedesk@customs.bg (където ще получите регистрационен номер незабавно) или да се свържете на тел: +359 2 98594980, където ще бъде регистрирана от оператор на Сървис Деск по реда на нейното постъпване.

Как да регистрирам електронния си подпис след като е бил подновен?


Универсалният електронен подпис е задължително условие, за да подавате митнически и/или акцизни документи по електронен път.

 

Ако Вашият електронен сертификат е бил подновен, е необходимо той да бъде регистриран за използване на електронните услуги, предлагани от Е-Портала на Агенция „Митници“.

 

Регистрацията се извършва посредством корекция на Вашата регистрационна форма за подаване на митнически и/или акцизни документи по електронен път.

 

Важно: Тъй като Вашият електронен сертификат е бил подновен не е възможно регистрационната форма да бъде редактирана с него (новият електронен подпис все още не се разпознава от Е-Портала на Агенция „Митници“).

 

При необходимост от допълнително съдействие, можете да регистрирате Вашата заявка на адрес: https://servicedesk.customs.bg, да изпратите e-mail на адрес: servicedesk@customs.bg (където ще получите регистрационен номер незабавно) или да се свържете на тел: +359 2 98594980, където ще бъде регистрирана от оператор на Сървис Деск по реда на нейното постъпване.

Как да получа ЕОРИ номер?


Уникален ЕОРИ номер можете да получите по два начина:

 

 •  чрез подаване на хартиен носител или
 •  по електронен път чрез Е-Портала на Агенция „Митници”

 

Получаване на EORI номер чрез подаване на хартиен носител: Попълва се формуляр за получаване на ЕОРИ номер, Приложение от Наредба № Н-9 от 7.11.2018 г. за регистрите, водени от Агенция „Митници“ издадена от Министерство на финансите, обнародвана в Държавен вестник бр. 94 от 13.11.2018 г., с приложени към него документи и се подава в компетентното митническо учреждение.

 

Получаване на ЕОРИ номер по електронен път чрез е-Портала на Агенция „Митници”: За да използвате предоставената от Агенция „Митници” електронна услуга за получаване на EORI номер по електронен път е необходимо да направите следното:

 

 • Да разполагате с валиден, квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и Закона за електронния документ и електронния подпис;

 

 • Да имате валидна регистрация в Е-Портала на Агенция „Митници“ за обмен на информация посредством използването на средства за електронна обработка на данни с Агенция ‚Митници“ и централните услуги на ЕК Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ (DG TAXUD)“ и Агенция „Митници“. Регистрацията се извършва се в секция „Регистрация“ на Е-Портала на Агенция „Митници“.

 

 • Чрез услугата „Управление на потребителите и достъпа“, процес „1. Заявяване на достъп до системите (национални и централни на ЕК)“ да заявите профил „ЕОРИ2 услуги“ за регистрираното от вас физическо или юридическо лице.

 

 • Да влезете в работното пространство за ЕОРИ регистрация, чрез секция „Управление на потребителите и достъп“ на Е-Портала на Агенция „Митници“, в който да подадете необходимите данни за получаване на ЕОРИ номер.

 

Допълнителни указания и ръководства свързани с ЕОРИ портала и регистрацията са публикувани на Е-портала на Агенция „Митници“ в секция „Актуални документи“.

 

При необходимост от допълнително съдействие, можете да регистрирате Вашата заявка на адрес: https://servicedesk.customs.bg, да изпратите e-mail на адрес: servicedesk@customs.bg (където ще получите регистрационен номер незабавно) или да се свържете на тел: +359 2 98594980, където ще бъде регистрирана от оператор на Сървис Деск по реда на нейното постъпване.

Как да получа Акцизен номер?


Акцизният номер е уникален идентификационен номер, който притежават всички лица, получили статут (лицензиран складодържател, малък винопроизводител, освободен от акциз краен потребител и т.н.) по Закона за акцизите и данъчните складове.

 

Условията и реда за получаване на статут се урежда от Закона за акцизите и данъчните складове и Правилника за прилагане на закона за акцизите и данъчните складове.

 

Услугата за регистрация за получаване на статут по Закона за акцизите и данъчните складове към момента не е налична по електронен път.

Как да подам заявление за електронна административна услуга?


Електронните административни услуги на Агенция „Митници“ се реализират чрез системата АИДА.

 

Важно: Всички лица, които искат да използват електронните административни услуги на Агенция „Митници“ трябва да имат регистрация за подаване на митнически документи по електронен път. Изключение прави услугата "Изявления по АПК", за която не е необходима регистрация, а само валиден електронен подпис.

 

Регистрацията ще Ви даде възможност да достъпите системата АИДА за подаване на заявления.

 

Важно: Ако вече имате регистрация за подаване на митнически и/или акцизни документи по електронен път не е необходимо да се регистрирате отново, за да използвате електронните административни услуги на Агенция „Митници“.

 

За подаване на електронни заявления заявителят се идентифицира в системата със своя електронен подпис. След въвеждане на своя ПИН код, потребителят може да избере електронна административна услуга от списъка с налични услуги.

 

След като избере услугата, потребителят може да избере митническо учреждение, пред което да подаде заявлението. За всяка услуга АИДА дава списъка само на митническите учреждения, които предоставят услугата, а в случая на услуга „Извършване на научно-лабораторни изследвания и изготвяне на експертни становища“ – на лабораториите.

 

В екраните на системата при избрана услуга има пояснителен текст, който включва пълното наименование на услугата, както и дава кратко описание.

 

След избор на услугата, системата визуализира заявлението, като отделните му секции са представени в отделни табове. По подразбиране се зарежда табът за водещата част от заявлението, който е един и същ за всички услуги.

 

При необходимост от допълнително съдействие, можете да регистрирате Вашата заявка на адрес: https://servicedesk.customs.bg, да изпратите e-mail на адрес: servicedesk@customs.bg (където ще получите регистрационен номер незабавно) или да се свържете на тел: +359 2 98594980, където ще бъде регистрирана от оператор на Сървис Деск по реда на нейното постъпване.

Как да достъпя централния търговски портал за ОИО ?


Всички лица, желаещи да подадат заявление за ОИО следва:

 

 • Да разполагат с валиден ЕОРИ номер. Информация относно получаването на ЕОРИ номер може да намерите тук.

 

 • Да разполагат с валиден, квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и Закона за електронния документ и електронния подпис;

 

 • Да имат валидна регистрация в Е-Портала на Агенция „Митници“ за обмен на информация посредством използването на средства за електронна обработка на данни с Агенция ‚Митници“ и централните услуги на Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ (DG TAXUD)“ в ЕК и Агенция „Митници“. Регистрацията се извършва  в секция „Регистрация“ на Е-Портала на Агенция „Митници“. Информация относно регистрацията за подаване на митнически и/или акцизни документи по електронен път може да намерите тук.

 

Да заявят един или няколко от следните профили:

 

 • eAEO-STP Application Submission profile. Профилът позволява подаване на заявление за ОИО в eAEO-STP и преглед на информацията от заявлението в eAEO-STP.

 

 • eAEO-STP Application Management profile. Профилът позволява управление на заявлението, а именно - извършването на промяна, оттегляне, корекция, предоставяне на допълнителна информация, необходима за вземането на решение, както и преглед на информацията от заявлението в eAEO-STP.

 

 • eAEO-STP Authorisation Management profile. Профилът позволява управление на информацията от разрешението и преглед на информацията, както от заявлението, така и от разрешението в eAEO-STP.

 

 

Достъпът до Търговския портал за ОИО (eAEO-STP) е през меню „Централни услуги на DG TAXUD“ /Търговски портал за ОИО (eAEO-STP)- тук.

 

При необходимост от допълнително съдействие, можете да регистрирате Вашата заявка на адрес: https://servicedesk.customs.bg, да изпратите e-mail на адрес: servicedesk@customs.bg (където ще получите регистрационен номер незабавно) или да се свържете на тел: +359 2 98594980, където ще бъде регистрирана от оператор на Сървис Деск по реда на нейното постъпване.

Как да достъпя централния търговски портал за обвързваща тарифна информация (ОТИ) ?


Всички лица, желаещи да подадат заявление за ОТИ следва:

 

 

 • Да разполагат с валиден ЕОРИ номер. Информация относно получаването на ЕОРИ номер може да намерите тук

 

 • Да разполагат с валиден, квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и Закона за електронния документ и електронния подпис;

 

 • Да имат валидна регистрация в Е-Портала на Агенция „Митници“ за обмен на информация посредством използването на средства за електронна обработка на данни с Агенция „Митници“ и централните услуги на ЕК Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ (DG TAXUD)“ и Агенция „Митници“. Регистрацията се извършва  в секция „Регистрация“ на Е-Портала на Агенция „Митници“. Информация относно регистрацията за подаване на митнически и/или акцизни документи по електронен път може да намерите тук.

 

 

Да заявят един или няколко от следните профили:

 

 

 • EBTISTP_CONSULTATIVE  (EBTI-STP consultative profile) – профилът позволява преглед на информацията в EBTI-STP;

 

 • EBTISTP_EXECUTIVE (EBTI-STP executive profile) – профилът позволява преглед, въвеждане и изпращане на информация от EBTI-STP.

 

 

Търговският портал за обвързваща тарифна информация (EBTI-STP) се достъпва през меню "Централни електронни услуги на DG TAXUD", секция Търговски портал за обвързваща тарифна информация (EBTI-STP).

 

 

При необходимост от допълнително съдействие, можете да регистрирате Вашата заявка на адрес: https://servicedesk.customs.bg, да изпратите e-mail на адрес: servicedesk@customs.bg (където ще получите регистрационен номер незабавно) или да се свържете на тел: +359 2 98594980, където ще бъде регистрирана от оператор на Сървис Деск по реда на нейното постъпване.

Как да достъпя централния търговски портал за INF (INF STP) ?


Всички лица, желаещи да подадат искане за INF следва:

 

 

 • Да разполагат с валиден ЕОРИ номер. Информация относно получаването на ЕОРИ номер може да намерите тук;

 

 • Да разполагат с валиден, квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и Закона за електронния документ и електронния подпис;

 

 • Да имат валидна регистрация в Е-Портала на Агенция „Митници“ за обмен на информация посредством използването на средства за електронна обработка на данни с Агенция „Митници“ и централните услуги на ЕК Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ (DG TAXUD)“ и Агенция „Митници“. Регистрацията се извършва  в секция „Регистрация“ на Е-Портала на Агенция „Митници“. Информация относно регистрацията за подаване на митнически и/или акцизни документи по електронен път може да намерите тук;

 

 • Да заявят следния профил - INFSTP_EXECUTIVE (INFSTP_executive profile).

 

 

Търговският портал за INF (INF STP) се достъпва през меню "Централни електронни услуги на DG TAXUD", секция Търговски портал за INF (INF STP).

  

 

При необходимост от допълнително съдействие, можете да регистрирате Вашата заявка на адрес: https://servicedesk.customs.bg, да изпратите e-mail на адрес: servicedesk@customs.bg (където ще получите регистрационен номер незабавно) или да се свържете на тел: +359 2 98594980, където ще бъде регистрирана от оператор на Сървис Деск по реда на нейното постъпване.

Как да достъпя централния търговски портал за REX (REX STP) ?


Всички лица, желаещи да подадат заявление за REX следва:

 

 

 • Да разполагат с валиден ЕОРИ номер. Информация относно получаването на ЕОРИ номер може да намерите тук;

 

 • Да разполагат с валиден, квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и Закона за електронния документ и електронния подпис;

 

 • Да имат валидна регистрация в Е-Портала на Агенция „Митници“ за обмен на информация посредством използването на средства за електронна обработка на данни с Агенция „Митници“ и централните услуги на ЕК Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ (DG TAXUD)“ и Агенция „Митници“. Регистрацията се извършва  в секция „Регистрация“ на Е-Портала на Агенция „Митници“. Информация относно регистрацията за подаване на митнически и/или акцизни документи по електронен път може да намерите тук;

 

 • Да заявят един или няколко от следните профили:

 

 • REXSTP_CONSULTATIVE (REXSTP consultative profile) – профилът позволява преглед на информацията REX STP;

 

 • REXSTP_EXECUTIVE (REXSTP executive profile) – профилът позволява преглед, въвеждане и изпращане на информация от REX STP.

 

 

Търговският портал за регистрация в REX системата (REX STP) се достъпва през меню "Централни електронни услуги на DG TAXUD", секция Търговски портал за REX (REX STP).

  

 

Информация за прилагане на REX системата в ЕС и в държавите бенефициери по Общата система за преференции (GSP) може да бъде намерена на сайта на DG TAXUD.

 

 

При необходимост от допълнително съдействие, можете да регистрирате Вашата заявка на адрес: https://servicedesk.customs.bg, да изпратите e-mail на адрес: servicedesk@customs.bg (където ще получите регистрационен номер незабавно) или да се свържете на тел: +359 2 98594980, където ще бъде регистрирана от оператор на Сървис Деск по реда на нейното постъпване.