Модул Митническо задължение и Управление на обезпечението (ММЗУО)


Модул "Национално приложение на Система за контрол на вноса" (ICS1)


Българска акцизна централизирана информационна система (БАЦИС)


Митнически решения по МКС