Модул Митническо задължение и Управление на обезпечението (ММЗУО)


Модул "Национално приложение на Система за контрол на вноса" (ICS - фаза 1)


Българска акцизна централизирана информационна система (БАЦИС)


Митнически решения по МКС


Електронни административни услуги (ЕАУ)