Търсене


Начален период Краен период

Архив


 • 05.07.2024 От 5 юли 2024 г. такса „мост“ на Дунав мост – Русе може да се заплаща и онлайн

  От 5 юли 2024 г. се въведе възможност за електронно заплащане на такса „мост“ на  Дунав мост – Русе – Гюргево. Новата възможност позволява онлайн плащане на таксата за преминаване на Дунав мост – Русе на всички излизащи от България леки автомобили (до 8+1 места), без значение държавата им на регистрация.  Запазва се и възможността за заплащане на място в брой или с банкова карта.

   

  Възможността за онлайн плащане на такса за преминаване на Дунав мост в посока Русе – Гюргево е достъпна на Е-Портала на Агенция „Митници“ на следния адрес: https://ep.customs.bg/eportal/public/index?pageId=41&isActive=id6

   

  Таксата е нормативно определена и е една и съща при касово и безкасово плащане – в размер на 2 евро или 4 лева. При онлайн и безкасовото плащане не се дължат допълнителни такси за транзакцията.

   

  Онлайн плащането може да се извърши предварително и по всяко време. След заплащане клиентът получава потвърждение на посочена от него електронна поща. При явяване на на лекия автомобил на Дунав мост - Русе  на изход от Република България, митнически служител проверява плащането на такса за съответното превозно средство по регистрационен номер.

   

  Очакванията са чрез новата възможност за електронно заплащане на такса „мост“ на  Дунав мост – Русе – Гюргево да се намали значително времето за контрол по пътни такси за леки автомобили, което ще повлияе за облекчаване на трафика.

   

  Такса „мост“ се администрира от Агенция „Митници“ при преминаване на Дунав мост Русе – Гюргево в посока  изход от страната съгласно чл.10, ал.4 от Закона за пътищата и в съответствие с Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа. При преминаване на моста в обратната посока – от Румъния към България, таксата се администрира от румънските власти.

  Покажи
 • 03.06.2024 СКВ2 морски и речен транспорт - модул за електронно обучение

  Уведомяваме Ви, че на адрес: https://customs-taxation.learning.europa.eu/course/view.php?id=860&section=1 е достъпен модул за електронно обучение за СКВ2 – морски и речен транспорт. Модулът за електронно обучение предоставя поглед върху процесите в СКВ2 и изискванията за данни при морски и речен транспорт. Представя ролите на различните заинтересовани страни и обхваща различни бизнес сценарии в СКВ2.


  При необходимост от допълнително съдействие по отношение на СКВ2 фаза 3, можете да регистрирате заявка на адрес: https://servicedesk.customs.bg, да изпратите e-mail на адрес: servicedesk@customs.bg (където ще получите регистрационен номер незабавно). 

  Покажи
 • 27.05.2024 На 03.06.2024 г. ще бъде въведена в експлоатация Системата за контрол на вноса 2 (СКВ2) – фаза 3

  На 03.06.2024 г. ще бъде въведена в експлоатация Системата за контрол на вноса 2 (СКВ2) – фаза 3. СКВ2 - фаза 3 въвежда изискването за подаване на данни за Обобщени декларации за въвеждане (ОДВ) за всички стоки, превозвани с морски, речен, шосеен и ЖП транспорт, включително и за пощенски и експресни пратки. При морски и речен транспорт превозвачът ще трябва да подава Уведомление за пристигане на транспортното средство.

   

  На ниво ЕС подаването на данни към СКВ2 фаза 3 ще стартира в 13:00 часа на 03.06.2024 г.

   

  В зависимост от ролята на участниците във веригата за доставка на стоките и вида транспорт са предвидени три етапа на включване на икономическите оператори към фаза 3 на СКВ2:

   

  Етап 1 – морски превозвачи. От 03.06.2024 г. до 04.12.2024 г. Морските превозвачи са задължени да започнат да подават данни за ОДВ към СКВ2 на 03.06.2024 г. При заявен от тяхна страна прозорец за отлагане (Deployment window) те ще могат да отложат подаването на данни за ОДВ към СКВ2 до 04.12.2024 г.

   

  Етап 2 – морски спедитори. От 04.12.2024 г. до 01.04.2025 г. Морските спедитории са задължени да започнат да подават данни за ОДВ към СКВ2 на 04.12.2024 г. При заявен от тяхна страна прозорец за отлагане (Deployment window) те ще могат да отложат подаването на данни за ОДВ към СКВ2 до 01.04.2025 г.

   

  Етап 3 – шосейни и ЖП превозвачи. От 01.04.2025 г. до 01.09.2025 г. Шосейните и ЖП превозвачи са задължени да започнат да подават данни за ОДВ към СКВ2 на 01.04.2025 г. При заявен от тяхна страна прозорец за отлагане (Deployment window) те ще могат да отложат подаването на данни за ОДВ към СКВ2 до 01.09.2025 г.

   

  СКВ2 - фаза 3, надгражда функционалностите на СКВ2 - фаза 1, която е в експлоатация в Агенция „Митници“ от 17.04.2021 г. и СКВ2 – фаза 2 - в експлоатация от 01.03.2023 г. След 01.09.2025 г. подаването на данни за ОДВ ще се извършва единствено към СКВ2, като текущата СКВ1 ще бъде спряна.

   

  Във Фаза 3 на СКВ2 данните, които ще се подават, са в зависимост от ролята на участниците във веригата за доставка на стоките с морски, речен, шосеен и ЖП транспорт и в съответствие с изискванията за данни заложени в Приложение Б, колона F на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446.

   

  Подаването на данни към СКВ2 се осъществява чрез Търговския портал на СКВ2 (STI-STP) - централна компонента на DG TAXUD чрез изградена връзка от тип S2S или директно чрез въвеждане на данни през потребителския интерфейс на STI-STP. За подаване на Уведомление за пристигане на транспортното средство икономическите оператори могат да използват функционалностите на Търговския портал на СКВ2.

   

  За достъп до Търговския портал за СКВ2 (STI-STP), икономическите оператори през „Е-портал на АМ“ / „Управление на потребители и достъп“ следва да заявят следните профили:

   

  • STISTP_EXECUTIVE Профил за U2S достъп до STI-STP за подаване на данни към СКВ2 (ICS2). Преглед, въвеждане и подаване на информация/Can view, enter and submit information in STI-STP.
  • STISTP_CONFIGURATOR Профил за U2S достъп до STI-STP за подаване на данни към СКВ2 (ICS2). Конфигуриране на настройки на профила/Can configure preferences in STI-STP.
  • STISTP_CONSULTATIVE Профил за U2S достъп до STI-STP за подаване на данни към СКВ2 (ICS2). Преглед на информация/Can consult information in STI-STP.
  • STISTP_EXECUTIVE_LIMITED Профил за U2S достъп до STI-STP за подаване на данни към СКВ2 (ICS2). Преглед, въвеждане и подаване на информация-ограничен/Can view, enter and submit limited information in STI-STP.

   

   

  На E-Портала на Агенция „Митници“ в меню „Документи“/ “Актуални документи“ в секция „Система за контрол на вноса 2 (ICS2)“ е публикувана информация, документация и указания, касаещи СКВ2. Информация за СКВ2 е публикувана и на интернет страницата на ЕК: https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/customs-security/import-control-system-2-ics2-0/import-control-system-2-release-3_en.

   

  При необходимост от допълнително съдействие по отношение на СКВ2 фаза 3, можете да регистрирате заявка на адрес: https://servicedesk.customs.bg, да изпратите e-mail на адрес: servicedesk@customs.bg (където ще получите регистрационен номер незабавно).

  Покажи
 • 22.05.2024 Възможни прекъсвания в услугите на БАЦИС

  Уведомяваме Ви, че на 22.05.2024 г. в периода от 17.30 часа до 20.00 часа във връзка с техническа профилактика  са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата БАЦИС за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 17.05.2024 Нови версии на модули от БАЦИС

  На 21.05.2024 г. в периода от 08.00 часа до 09.00 часа във връзка с инсталиране на версии на модули СУА и Искания от БАЦИС са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 02.05.2024 Преминаване в AES-P1 на датската митническа администрация

  Датската митническата администрация информира, че от 01.05.2024 г. износните декларации се обработват в новата информационна система за изнасяне - AES-P1.
  В тази връзка датските митници обръщат внимание, че е възможно временно да възникнат затруднения при обмена на съобщения с останалите държави членки.

  Покажи
 • 29.04.2024 Възможни временни прекъсвания на 29.04.2024 г. в услугите, предоставяни от БАЦИС

  Уведомяваме Ви, че днес 29.04.2024 г. са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от БАЦИС за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 12.04.2024 Затруднения при обработка на декларации за внасяне и изнасяне за определени тарифни позиции от Комбинираната номенклатура

  Във връзка с непланиран инцидент, възникнал в ИТ инфраструктурата на Агенция "Митници", са възможни затруднения при обработка на декларации за внасяне и изнасяне за определени тарифни позиции от Комбинираната номенклатура. Агенция "Митници" работи по отстраняването на възникналия инцидент. Ще Ви информираме допълнително при отстраняване.

  Покажи
 • 08.03.2024 Нови версии на модули от БАЦИС

  Уведомяваме Ви, че на 11.03.2024 г. в периода от 08.00 часа до 09.00 часа във връзка с инсталиране на версии на модули СУА и Искания от БАЦИС са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 26.02.2024 Предстоящо внедряване на системата Доказателство за съюзен статус (PoUS), фаза 1 от 01.03.2024 г.

  На 01.03.2024 г. ще бъде въведена в експлоатация новата електронна система на Европейския съюз Доказателство за съюзен статус (PoUS), фаза 1, която ще имплементира електронен T2L(F) документ с всички необходими функционалности. След тази дата всички искания за заверка на доказателства за съюзен статус T2L(F), издаване на доказателства за съюзен статус от одобрен издател, както и тяхното представяне пред съответното митническо учреждение ще се извършва чрез системата PoUS. Доказателства за съюзен статус T2L(F), заверени на хартия преди тази дата, ще могат да се използват и обработват на хартия в срока им на валидност в митническите учреждения на представяне.

   

  Централизираната система PoUS предвижда възможността чрез електронни средства да се заверява, издава от одобрен издател и съхранява доказателството за съюзен статус, както и да се валидира статус при повторно въвеждане на територията на Европейския съюз (ЕС). Предимствата на електронната система са подобряване и уеднаквяване на процедурите в целия ЕС, по-последователен, хармонизиран и опростен процес, както и подобряване на ефективността на митническия надзор.

   

  Достъпът до търговския портал на системата ,,Доказателство за съюзен статус“ (PoUS) ще се осъществява от директен линк, публикуван на Е-Портала на Агенция „Митници“ в секция „Централни електронни услуги на DG TAXUD“, както и чрез Системата за управление на идентификацията и достъпа до информационните системи на Агенция ,,Митници“ (СУИД).

  Покажи
 • 09.02.2024 Възможни прекъсвания в работата на модул Искания в периода 09.02.-12.02.2024 г.

  Уведомяваме Ви, че в периода от 09.02.2024 г. до 12.02.2024 г. във връзка с технологично обновяване и оптимизиране на модул Искания от БАЦИС са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 08.02.2024 Инсталиране на версия на модул СУА от БАЦИС на 13.02.2024 г.

  Уведомяваме Ви, че на 13.02.2024 г. в периода от 08.00 часа до 09.00 часа във връзка с инсталиране на версия на модул СУА от БАЦИС са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 05.02.2024 Промяна в датата за въвеждане в експлоатация на Системата за контрол на вноса 2 (СКВ2) – фаза 3

  Уведомяваме Ви, че С РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (EC) 2023/2879 НА КОМИСИЯТА от 15 декември 2023 година за създаване на работна програма относно разработването и въвеждането на електронните системи, предвидени в Митническия кодекс на Съюза е приета промяна в датата за внедряване на СКВ2 фаза 3. Новата стартова дата за всички държави членки е 03.06.2024 г.

   

  СКВ2 фаза 3 въвежда изискването за подаване на данни за Обобщени декларации за въвеждане (ОДВ) за всички стоки, превозвани с морски, речен, шосеен и ЖП транспорт, включително и за пощенски и експресни пратки. При морски и речен транспорт превозвачът ще трябва да подава Уведомление за пристигане на транспортното средство.

   

  В зависимост от ролята на участниците във веригата за доставка на стоките и вида транспорт са предвидени три етапа на включване на икономическите оператори:

   

  Етап 1 – морски превозвачи. От 03.06.2024 г. до 04.12.2024 г. Морските превозвачи са задължени да започнат да подават данни за ОДВ към СКВ2 на 03.06.2024 г. При заявен от тяхна страна прозорец за отлагане (Deployment window) те ще могат да отложат подаването на данни за ОДВ към СКВ2 до 04.12.2024 г.

   

  Етап 2 – морски спедитори. От 04.12.2024 г. до 01.04.2025 г. Морските спедитории са задължени да започнат да подават данни за ОДВ към СКВ2 на 04.12.2024 г. При заявен от тяхна страна прозорец за отлагане (Deployment window) те ще могат да отложат подаването на данни за ОДВ към СКВ2 до 01.04.2025 г.

   

  Етап 3 – шосейни и ЖП превозвачи. От 01.04.2025 г. до 01.09.2025 г. Шосейните и ЖП превозвачи са задължени да започнат да подават данни за ОДВ към СКВ2 на 01.04.2025 г. При заявен от тяхна страна прозорец за отлагане (Deployment window) те ще могат да отложат подаването на данни за ОДВ към СКВ2 до 01.09.2025 г.

   

  Подаването на данни към СКВ2 се осъществява чрез Търговския портал на СКВ2 (STI-STP) - централна компонента на DG TAXUD чрез изградена връзка от тип S2S или директно чрез въвеждане на данни през потребителския интерфейс на STI-STP. За подаване на Уведомление за пристигане на транспортното средство икономическите оператори могат да използват функционалностите на Търговския портал на СКВ2.

   

  За достъп до Търговския портал за СКВ2 (STI-STP), икономическите оператори през „Е-портал на АМ“ / „Управление на потребители и достъп“ следва да заявят следните профили:

  • STISTP_EXECUTIVE Профил за U2S достъп до STI-STP за подаване на данни към СКВ2 (ICS2). Преглед, въвеждане и подаване на информация/Can view, enter and submit information in STI-STP
  • STISTP_CONFIGURATOR Профил за U2S достъп до STI-STP за подаване на данни към СКВ2 (ICS2). Конфигуриране на настройки на профила/Can configure preferences in STI-STP
  • STISTP_CONSULTATIVE Профил за U2S достъп до STI-STP за подаване на данни към СКВ2 (ICS2). Преглед на информация/Can consult information in STI-STP
  • STISTP_EXECUTIVE_LIMITED Профил за U2S достъп до STI-STP за подаване на данни към СКВ2 (ICS2). Преглед, въвеждане и подаване на информация-ограничен/Can view, enter and submit limited information in STI-STP

   

  На E-Портала на Агенция „Митници“ в меню „Документи“/ “Актуални документи“ в секция „Система за контрол на вноса 2 (ICS2)“ е публикувана информация, документация и указания, касаещи СКВ2. Информация за СКВ2 е публикувана и на интернет страницата на ЕК: https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/customs-security/import-control-system-2-ics2-0_en.

   

  При необходимост от допълнително съдействие и информация по отношение на СКВ2, можете да регистрирате заявка в Сървис Деск на АМ по един от следните два канала:

  - като регистриран потребител на адрес https://servicedesk.customs.bg/ или

  - на e-mail: servicedesk@customs.bg.

  Покажи
 • 12.01.2024 Затруднение с работата на EMCS

  Във връзка с предстоящото внедряване на версия на МИСВ в периода от 10.00 ч на 14.01.2024 г. до 09.00 ч на 15.01.2024 г. няма да може да се извършва кръстосана проверка между МИСВ и EMCS при подаване на е-АД за движение на стоки под РОПА.

  Покажи
 • 05.01.2024 От 15.01.2024 г. за икономическите оператори ще е налична нова версия на МИСВ, надградена съгласно промените, произтичащи от Ревизираното Приложение Б на ДР и РИ

  Уведомяваме Ви, че нови версии на Митническа информационна система за внасяне (МИСВ) и Модул „Митническо задължение и Управление на обезпечението“ (ММЗУО), които отразяват промените, произтичащи от Ревизираното Приложение Б на ДР и РИ, ще са налични за използване от икономическите оператори от 15 януари 2024 година. 

   

  В тази връзка, от 10:00 часа на 14.01.2024 г. до 09:00 часа на 15.01.2024 г. Митническа информационна система за внасяне (МИСВ) и Модул „Митническо задължение и Управление на обезпечението“ (ММЗУО) няма да бъдат достъпни.

   

  За работа с новите версии на МИСВ и ММЗУО икономическите оператори и техните служители ще използват съществуващите си профили за достъп без да е необходимо да заявяват нови профили, както и да извършват промени, относно изградената с АМ връзка “система-система” (S2S).

  Покажи
 • 07.12.2023 Версия на модул EMCS 4.1 за тестване

  Уведомяваме Ви, че е изградена тестова среда с отразени промени в модул EMCS в съответствие с функционална спецификация BACIS_eAD_EO_Specification-v3.20-EMCS 4.1-for test.7z  за EMCS фаза 4.1, които влизат в сила от 13.02.2024 г.

  Покажи
 • 28.11.2023 Възможни прекъсвания на достъпа до СУИД, до централните услуги на DG TAXUD и до БАЦИС

  Възможни са прекъсвания на достъпа до СУИД, до централните услуги на DG TAXUD и до БАЦИС за външни и вътрешни потребители, за периода от 10:00 до 13.00 часа на 09.12.2023 г.

  Покажи
 • 24.11.2023 Прекъсване в услугите на БАЦИС

  Уведомяваме Ви, че на 26.11.2023 г. в периода от 10.00 часа до 13.00 часа във връзка с извършване на промени в ИТ инфраструктурата на АМ са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от БАЦИС за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 02.11.2023 Удължаване на преходния период за NCTS Phase5 и AES

  От Европейската комисия е взето решение преходният период за NCTS Phase5 и AES да бъде удължен, като крайната дата се променя както следва:

  - за NCTS Phase5 - от 01.12.2023 г. на 21.01.2025 г.
  - за AES - от 01.12.2023 г. на 11.02.2025 г.

   

  В тази връзка обръщаме внимание, че промяната на датата за край на преходния период (TPendDate) в МАСИ и МИСТ2 засяга валидността на всички правила и условия, касаещи преходния период - Exxxx: Technical Rule for Transition, Bxxxx: Business Rule for Transition.

   

  При възникнали въпроси, моля същите да бъдат регистрирани като заявка в Сървис Деск на АМ на адрес https://servicedesk.customs.bg или да се изпратят по e-mail на адрес: servicedesk@customs.bg.
   

  Покажи
 • 26.10.2023 Възможни прекъсвания в работата на БАЦИС на 26.10.2023 г.

  Уведомяваме Ви, че на 26.10.2023 г. в периода от 16.00 часа до 17.00 часа във връзка с извършване на промени в ИТ инфраструктурата на АМ са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от БАЦИС за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 17.10.2023 Нови версии на модули от БАЦИС

  Уведомяваме Ви, че на 18.10.2023 г. в периода от 08.00 часа до 09.00 часа във връзка с инсталиране на версии на модули СУА и Искания от БАЦИС са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 11.10.2023 Публикувана функционална спецификация BACIS_eAD_EO_Specification-v3.20-EMCS 4.1-for test.7z с отразени промени за EMCS фаза 4.1, които влизат в сила от 13.02.2024 г.

  Уведомяваме Ви, че на е-портала на АМ е публикувана функционална спецификация BACIS_eAD_EO_Specification-v3.20-EMCS 4.1-for test.7z с отразени промени за EMCS фаза 4.1, които влизат в сила от 13.02.2024 г. 

  Покажи
 • 19.09.2023 Интеграция на Системата за управление на идентичностите и достъпа (СУИД) с UUM&DS Release 2.4

  Уведомяваме Ви, че в периода от 11:30 часа до 17:30 часа на 20.09.2023 г. са възможни кратки временни прекъсвания на достъпа до централните услуги на DG TAXUD за икономическите оператори, във връзка с надграждане на СУИД, в съответствие със съюзните функционални изисквания, произтичащи от Системата за директен достъп на търговците до европейските ИС - UUM&DS Release 2.4.

  Дейностите по интеграция на СУИД с UUM&DS Release 2.4 няма да доведат до промяна на функционалността и начина на работа на икономическите оператори със СУИД и другите митнически информационни системи.

  При необходимост от допълнително съдействие можете да регистрирате заявка в Сървис Деск на Агенция „Митници“ по един от следните канали:

  Дейността е част от проект Надграждане на основните системи на Агенция "Митници" за предоставяне на данни и услуги – БИМИС (фаза 2)“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

   

  Покажи
 • 04.09.2023 EORI номерът на Превозвача е задължителен за попълване елемент от данни при задействане на транзитна операция

  Уведомяваме Ви, че с внедряване в реална експлоатация на новата Митническа информационна система за транзит (МИСТ2) на 28.08.2023 г., EORI номерът на Превозвача е задължителен за попълване елемент от данни при задействане на транзитна операция, в случай че Превозвачът е различен от Титуляря на транзитната операция (съгласно G0090 и R0840 от функционалната спецификация на МИСТ2).

  Покажи
 • 04.09.2023 Инсталиране на версия на модул СУА от БАЦИС на 05.09.2023 г.

  Уведомяваме Ви, че на 05.09.2023 г. в периода от 08.00 часа до 09.00 часа във връзка с инсталиране на версия на модул СУА от БАЦИС са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 30.08.2023 Често задавани въпроси за МАСИ и МИСТ2

  Уведомяваме Ви, че на Е-Портала на АМ -> Документи -> Актуални документи -> Митническа автоматизирана система за изнасяне (МАСИ) и Митническа информационна система за транзит (МИСТ2) на адрес: https://ep.customs.bg/eportal/public/index?pageId=7&isActive=id4 са публикувани Често задавани въпроси и за двете системи.

   

  Документите ще бъдат актуализирани поетапно.

  Покажи
 • 25.08.2023 Нова версия на модул EMCS от БАЦИС

  Уведомяваме Ви, че на 27.08.2023 г. в периода от 11.00 часа до 12.00 часа във връзка с инсталиране на версия на модул EMCS от БАЦИС са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 22.08.2023 На 28.08.2023 г. ще бъде внедрена в реална експлоатация новата Митническа автоматизирана система за изнасяне (МАСИ)

  Уведомяваме Ви, че в периода от 10:00 часа на 27.08.2023 г. до 09:00 часа на 28.08.2023 г. ще бъдат извършени дейности във връзка с внедряване в реална експлоатация на новата Митническа автоматизирана система за изнасяне (МАСИ).

   

  Считано от 10:00 часа на 27.08.2023 г. ще бъде преустановено използването на Митническата информационна система за изнасяне (МИСИ), а от 09:00 часа на 28.08.2023 г. ще се използва единствено новата МАСИ.

   

  За посочения период на внедряване се преминава към авариен режим на работа по отношение на износните режими.

   

  За работа с новата МАСИ икономическите оператори и техните служители ще използват съществуващите си профили за достъп до информационната система за изнасяне на АМ без да е необходимо да заявяват нови профили, както и да извършват промени, относно изградената с АМ връзка “система-система” (S2S).

   

  На Е-Портала на АМ -> Документи -> Актуални документи -> Митническа автоматизирана система за изнасяне (МАСИ) е публикувана документация, касаеща МАСИ.

   

  При необходимост от допълнително съдействие по отношение на МАСИ, можете да регистрирате заявка на адрес: https://servicedesk.customs.bg или да изпратите e-mail на адрес: servicedesk@customs.bg (където ще получите регистрационен номер незабавно).

   

  Новата износна система е разработена в рамките на Дейност 2 „Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на Проект по МКС: Автоматизирана система за износа (AES) – компонент 1 и 2 (1.6 UCC Automated Export System (AES), вкл. и Проект по МКС – Специални режими за износ (2.6 UCC Special procedures harmonisation (EXP)) върху Cloud архитектура“ от проект „Надграждане на основните системи на Агенция „Митници“ за предоставяне на данни и услуги – БИМИС (фаза 3)“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

   

  Покажи
 • 22.08.2023 На 28.08.2023 г. ще бъде внедрена в реална експлоатация новата Митническа информационна система за транзит (МИСТ2)

  Уведомяваме Ви, че в периода от 10:00 часа на 27.08.2023 г. до 09:00 часа на 28.08.2023 г. ще бъдат извършени дейности във връзка с внедряване в реална експлоатация на новата Митническа информационна система за транзит (МИСТ2).

   

  Считано от 10:00 часа на 27.08.2023 г. ще бъде преустановено използването на Митническа информационна система за транзит (МИСТ), а от 09:00 часа на 28.08.2023 г. ще се използва единствено новата МИСТ2.

   

  За посочения период на внедряване се преминава към авариен режим на работа по отношение на режим транзит.

   

  За работа с новата МИСТ2 икономическите оператори и техните служители ще използват съществуващите си профили за достъп до информационната система за транзит на АМ без да е необходимо да заявяват нови профили, както и да извършват промени, относно изградената с АМ връзка “система-система (S2S).

   

  На Е-Портала на АМ -> Документи -> Актуални документи -> Митническа информационна система за транзит (МИСТ2) е публикувана документация, касаеща МИСТ2.

   

  При необходимост от допълнително съдействие по отношение на МИСТ2, можете да регистрирате заявка на адрес: https://servicedesk.customs.bg или да изпратите e-mail на адрес: servicedesk@customs.bg (където ще получите регистрационен номер незабавно).

   

  Новата транзитна система е разработена в рамките на Дейност 3 „Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на проект по МКС: Подобряване на новата компютризирана Система за транзит (NCTS) Етап 5 (1.7 UCC Transit system including NCTS – phase 5) върху Cloud архитектура“ от проект „Надграждане на основните системи на Агенция „Митници“ за предоставяне на данни и услуги – БИМИС (фаза 3)“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

   

  Покажи
 • 14.08.2023 Възможни временни затруднения при подаване на митнически декларации за внос и износ

  Уведомяваме Ви за възможни временни затруднения при подаване на митнически декларации за внос и износ поради непланирана неработоспособност на ЕОРИ, до 17:15 ч на 14.08.2023 г.

  Покажи
 • 09.08.2023 Въвежда се двуфакторна автентикация за потребителите на Системата за управление на идентичностите и достъпа (СУИД)

  Считано от 10.08.2023 г. за потребителите на СУИД ще бъде въведена двуфакторна автентикация в случаите на асоцииране на КЕП на потребител и вход с потребителско име, парола. Еднократният код за достъп ще бъде получаван чрез регистрираната в потребителския акаунт електронна поща.

   

  При необходимост от допълнително съдействие можете да регистрирате заявка в Сървис Деск на Агенция „Митници“ по един от следните канали:

   

  Допълнителна информация може да намерите в E-Портал на Агенция „Митници“, секция Документи/Актуални документи/Регистрация – > Ръководство за външни потребители v.3.10.

  Покажи
 • 07.08.2023 Планирана неработоспособност на митническите системи на Франция

  Уведомяваме Ви, че на 08.08.2023 г. (вторник) между 09:00 и 17:00 CET е обявена планирана неработоспособност на митническите информационни системи на Франция, обработващи транзит, износ и ОДВ. В тази връзка Сървис Деск-а на ЕК препоръчва в посочения период да се избягва многократното подаване на съобщения, като CD002, CD114, CD502, CD302, тъй като това ще доведе до генеририране на допълнителни съобщения за грешка (неправилен ред на съобщенията), при възстановяване на работоспособността на информационните системи на Франция.

  Покажи
 • 04.08.2023 Въвеждане в реална експлоатация на Митническа информационна система за внасяне (МИСВ), надградена, съгласно промените, произтичащи от Ревизираното Приложение Б на ДР и РИ

  Промяна в датата за въвеждане в реална експлоатация

   

  Уведомяваме Ви, че има промяна в датата на въвеждане в реална експлоатация на надградените Митническа информационна система за внасяне (МИСВ) и Модул „Митническо задължение и Управление на обезпечението“ (ММЗУО), които ще отразяват промените, произтичащи от Ревизираното Приложение Б на ДР и РИ.

   

  Новата планирана дата за внедряване е 23.10.2023 г.

   

  На E-Портала на Агенция „Митници“ в меню „Документи“ -> “Проекти на документи“ -> секция „Митническа информационна система за внасяне (МИСВ)“, на адрес https://ep.customs.bg/eportal/public/index?pageId=8&isActive=id4  е публикувана нова версия на Функционалната спецификация за търговския сектор. Актуална версия на функционалната спецификация ще бъде публикувана своевременно при промяна.

   

  Поради промяна в датата на въвеждане в реална експлоатация, външни тестове с търговския сектор са планирани да се проведат през месец октомври, за което допълнително ще бъде разпространена информация.

   

  Възникнали въпроси, бележки и коментари по публикуваните документи следва да бъдат регистрирани като заявка в Сървис Деск на Агенция "Митници" на адрес https://servicedesk.customs.bg или да се изпратят по e-mail на адрес: servicedesk@customs.bg, като в поле „Заглавие“ /Subject/ вписвайте МИСВ Анекс Б за целите на правилното ѝ насочване към компетентен служител.

   

  Новата система за внасяне е разработена в рамките на Дейност 6 „Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на Агенция "Митници" по отношение на Проект по МКС „Подобряване на националната система за внос“ – привеждане на МИСВ в съответствие с ревизираното Приложение Б (2.10. UCC National import systems upgrade – adjustment to revised Annex B) и преминаване към Cloud архитектура, надграждане на засегнатите системи: Модул „Митническо задължение и Управление на обезпечението“ (ММЗУО) и Модул „Обмен на информация с общия домейн за целите на наблюдение от ЕК“ (Surveillance) и преминаване към Cloud архитектура“ от проект „Надграждане на основните системи на Агенция „Митници“ за предоставяне на данни и услуги – БИМИС (фаза 3)“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

   

  Покажи
 • 01.08.2023 Затруднение при подаване на митнически декларации с IOSS номер за периода от 10:00 ч. до 11:00 ч. на 02.08.2023 г.

   Във връзка с дейности по поддръжка в Генерална дирекция за данъчно облагане и митнически съюз, Европейска комисия, е възможно затруднение при подаване на митнически декларации с IOSS номер за периода от 10:00 ч. до 11:00 ч. на 02.08.2023 г.

  Покажи
 • 28.07.2023 Затруднение при подаване на митнически декларации с IOSS номер за периода от 09:00 ч. до 16:00 ч. на 31.07.2023 г.

  Във връзка с дейности по поддръжка в Генерална дирекция за данъчно облагане и митнически съюз, Европейска комисия, е възможно затруднение при подаване на митнически декларации с IOSS номер за периода от 09:00 ч. до 16:00 ч. на 31.07.2023 г.

  Покажи
 • 19.07.2023 От 10.07.2023 г. в Гърция е въведена пълната функционалност на EMCS фаза 4.0

  В Централното митническо управление по електронната поща е получено писмо от ITSM Service Desk на DG TAXUD с информация за въвеждането от 10.07.2023 г. в Гърция на пълната функционалност на EMCS фаза 4.0. В тази връзка следва да имате предвид следното:

  От 10.07.2023 г. в националното приложение на EMCS – Гърция са въведени всички функционалности на EMCS Phase 4.0, включително за движения на акцизни стоки, освободени за потребление, с електронен опростен административен документ.

  Предоставена е информация, че в периода от 13.02.2023 г. до 10.07.2023 г. за движенията на стоки, освободени за потребление от и до Гърция, са използвани документи при аварийна процедура.

  От 10.07.2023 г. движенията от и до Гърция на акцизни стоки, освободени за потребление, се извършват с електронен опростен придружителен документ при спазване разпоредбите на Глава четвърта „а“ от ЗАДС.

  Покажи
 • 13.07.2023 Нови версии на модули от БАЦИС

  Уведомяваме Ви, че на 14.07.2023 г. в периода от 08.00 часа до 09.00 часа във връзка с инсталиране на версии на модули СУА, Искания и Уведомления от БАЦИС са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 11.07.2023 Предстои въвеждане в реална експлоатация на Митническа информационна система за Централизирано оформяне при внасяне (МИСВ/ЦО)

  На E-Портала на Агенция „Митници“ в меню „Документи“ -> “Проекти на документи“ -> секция „Митническа информационна система за внасяне (МИСВ)“, на адрес https://ep.customs.bg/eportal/public/index?pageId=8&isActive=id4  е публикувана първа версия на Функционалната спецификация за търговския сектор. Функционална спецификация включва Митническата декларация за внасяне – централизирано оформяне (съобщение BG415B), Уведомление за представяне (съобщение BG432B), Заявление за поправка на МД (съобщение BG413B), Заявление за анулиране (съобщение BG414B) и Предоставяне на допълнителни документи (съобщение BG446B). Актуална версия на функционалната спецификация ще бъде публикувана своевременно при промяна.

   

  Провеждането на външни тестове с търговския сектор е планирано за септември, за което допълнително ще бъде разпространена информация.

   

  Въвеждането
   
  На 23.10.2023 г. е планирано да бъдат въведени в реална експлоатация Митническа информационна система за Централизирано оформяне при внасяне (МИСВ/ЦО).

   

  Възникнали въпроси, бележки и коментари по публикуваните документи следва да бъдат регистрирани като заявка в Сървис Деск на Агенция "Митници" на адрес https://servicedesk.customs.bg или да се изпратят по e-mail на адрес: servicedesk@customs.bg , като в поле „Заглавие“ /Subject/ вписвайте МИСВ/ЦО за целите на правилното ѝ насочване към компетентен служител.


  Новата система за Централизирано оформяне на вноса – фаза 1 е разработена в рамките на Дейност 5 „Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на проект по МКС: Централизирано оформяне на вноса – фаза 1“ (2.10. UCC Centralised Clearance for Import (CCI) phase 1) върху Cloud архитектура“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

   

  Допълнителна информация относно централизираното оформяне при внос може да намерите на интернет страницата на Агенция „Митници“ в секция Информация за бизнеса / Митническа дейност / Опростени процедури за деклариране, на адрес: https://customs.bg/wps/portal/agency/home/info-business/customs-activities/plain-procedures-declaration , както и на адрес: https://customs-taxation.learning.europa.eu/course/view.php?id=562&section=1 .

  Покажи
 • 07.07.2023 Въвеждане в реална експлоатация на нова версия на Системата за управление на идентичностите и достъпа (СУИД)

  Във връзка с въвеждане в реална експлоатация на нова версия на Системата за управление на идентичностите и достъпа в периода от 10:00 до 19:00 часа на 08.07.2023 г. и 09.07.2023 г. са възможни кратки временни прекъсвания на функционалностите за системата свързани с регистрацията и управлението на регистрациите на икономическите оператори (Работен портал).

   

  В посочения период не се очаква да бъде засегната функционалността свързана с автентификацията и достъпа на икономическите оператори до информационните системи на Агенция „Митници“ и DG TAXUD.

   

  След приключване на внедряването съществуващите регистрации и права за достъп на икономическите оператори ще продължат да функционират.

   

  Новите функционалности на системата ще могат да бъдат използвани в съответствие с публикуваното на 10.07.2023 г. на E-Портала на Агенция „Митници“ - Ръководство за външни потребители версия 3.0.

   

  При необходимост от допълнително съдействие можете да регистрирате заявка в Сървис Деск на Агенция „Митници“ по един от следните канали:

   

  Дейността е част от проект Надграждане на основните системи на Агенция "Митници" за предоставяне на данни и услуги – БИМИС (фаза 2)“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

   

  Покажи
 • 30.06.2023 Възможни затруднения при обмена на съобщения на СКВ1, МИСИ, МИСТ, SEED, EMCS, МИСВ-проверка на разрешителни, ЕОРИ на 01.07.2023 г.

  Уведомяваме Ви, че на 01.07.2023 г. в периода от  09:00 ч. до 11:00 ч. във връзка с извършване на дейности по поддръжка в Генерална дирекция "Данъчно облагане и митнически съюз" на ЕК са възможни затруднения при обмена на съобщения с останалите държави членки по отношение на СКВ1, МИСИ, МИСТ, SEED, EMCS, МИСВ-проверка на разрешителни, ЕОРИ.

  Покажи
 • 16.06.2023 Инсталиране на версии на модул СУА от БАЦИС на 19.06.2023 г.

  На 19.06.2023 г. в периода от 08.00 часа до 09.00 часа във връзка с инсталиране на версии на модул СУА от БАЦИС са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 13.06.2023 Предстои надграждане на Митническа информационна система за внасяне (МИСВ) съгласно промените, произтичащи от Ревизираното Приложение Б на ДР и РИ

  Провеждането на външни тестове с търговския сектор е планирано за септември
   
  На 09.10.2023 г. е планирано да бъдат въведени в реална експлоатация надградените Митническа информационна система за внасяне (МИСВ) и Модул „Митническо задължение и Управление на обезпечението“ (ММЗУО), които ще отразяват промените, произтичащи от Ревизираното Приложение Б на ДР и РИ.

   

  На E-Портала на Агенция „Митници“ в меню „Документи“ -> “Проекти на документи“ -> секция „Митническа информационна система за внасяне (МИСВ)“, на адрес https://ep.customs.bg/eportal/public/index?pageId=8&isActive=id4  е публикувана първа версия на Функционалната спецификация за търговския сектор, която съдържа спецификация на съобщение 415*. Актуална версия на функционалната спецификация ще бъде публикувана своевременно при промяна.

   

  Външни тестове с търговския сектор са планирани да се проведат през месец септември, за което допълнително ще бъде разпространена информация.

   

  Възникнали въпроси, бележки и коментари по публикуваните документи следва да бъдат регистрирани като заявка в Сървис Деск на Агенция "Митници" на адрес https://servicedesk.customs.bg или да се изпратят по e-mail на адрес: servicedesk@customs.bg, като в поле „Заглавие“ /Subject/ вписвайте МИСВ Анекс Б за целите на правилното ѝ насочване към компетентен служител.

   

  Новата система за внасяне е разработена в рамките на Дейност 6 „Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на Агенция "Митници" по отношение на Проект по МКС „Подобряване на националната система за внос“ – привеждане на МИСВ в съответствие с ревизираното Приложение Б (2.10. UCC National import systems upgrade – adjustment to revised Annex B) и преминаване към Cloud архитектура, надграждане на засегнатите системи: Модул „Митническо задължение и Управление на обезпечението“ (ММЗУО) и Модул „Обмен на информация с общия домейн за целите на наблюдение от ЕК“ (Surveillance) и преминаване към Cloud архитектура“ от проект „Надграждане на основните системи на Агенция „Митници“ за предоставяне на данни и услуги – БИМИС (фаза 3)“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

  Покажи
 • 31.05.2023 Затруднение при подаване на митнически декларации с IOSS номер за периода от 09:00 ч. до 17:00 ч. на 03.06.2023 г.

  Във връзка с дейности по поддръжка в Генерална дирекция за данъчно облагане и митнически съюз, Европейска комисия, е възможно затруднение при подаване на митнически декларации с IOSS номер за периода от 09:00 ч. до 17:00 ч. на 03.06.2023 г.

  Покажи
 • 25.05.2023 На 28.08.2023 г. ще бъде въведена в реална експлоатация новата Митническа автоматизирана система за изнасяне (МАСИ)

  Уведомяваме Ви, че на 28.08.2023 г. предстои да бъде въведена в реална експлоатация новата Митническа автоматизирана система за изнасяне (МАСИ).

   

  Новата износна система ще бъде приведена в съответствие на обмена на информация с изискванията за данни съгласно приложение Б към ДР и РИ, както и с модела на ЕС за митническите данни (EUCDM).

   

  Новите функционалности, които ще бъдат разработени в обхвата на МАСИ са:

  1. Подаване на митническа декларация за износ преди представяне на стоките (Declaration submission prior presentation);
  2. Централизирано оформяне при износ (Centralised Clearance/CCE);
  3. Уведомление за реекспорт (Re-Export Notification);
  4. Интеграция с новата Митническа информационна система за транзит (МИСТ2) за сценария „Износ, последван от транзит“;
  5. Интеграция с модул EMCS от БАЦИС в случай на подаване на митническа декларация за износ за стоки под режим отложено плащане на акциз (РОПА).


  На Е-Портала на АМ -> Документи -> Проекти на документи -> МАСИ на адрес: https://ep.customs.bg/eportal/public/index?pageId=8&isActive=id4 са публикувани Функционална спецификация на МАСИ и документ Business Guidance за търговския сектор, изготвен от Европейската комисия.

   

  При възникнали въпроси, свързани с МАСИ, моля същите да бъдат регистрирани като заявка в Сървис Деск на АМ на адрес https://servicedesk.customs.bg или да се изпратят по e-mail на адрес: servicedesk@customs.bg, като в поле "Заглавие" /Subject/ вписвайте Митническа автоматизирана система за изнасяне (МАСИ) за целите на правилното ѝ насочване към компетентен служител.

   

  Новата износна система е разработена в рамките на Дейност 2 „Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на Проект по МКС: Автоматизирана система за износа (AES) – компонент 1 и 2 (1.6 UCC Automated Export System (AES), вкл. и Проект по МКС – Специални режими за износ (2.6 UCC Special procedures harmonisation (EXP)) върху Cloud архитектура“ от проект „Надграждане на основните системи на Агенция „Митници“ за предоставяне на данни и услуги – БИМИС (фаза 3)“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

   

   

  Покажи
 • 25.05.2023 На 28.08.2023 г. ще бъде въведена в реална експлоатация новата Митническа информационна система за транзит (МИСТ2)

  Уведомяваме Ви, че на 28.08.2023 г. предстои да бъде въведена в реална експлоатация новата Митническа информационна система за транзит (МИСТ2).

   

  Новата транзитна система ще бъде приведена в съответствие на обмена на информация с изискванията за данни съгласно приложение Б към ДР и РИ, както и с модела на ЕС за митническите данни (EUCDM).


  Новите функционалности, които ще бъдат разработени в обхвата на МИСТ2 са:

   

  Нови процеси в МИСТ2

  • Подаване на транзитна декларация преди представяне на стоките;
  • Подаване на транзитна декларация с намален набор от данни;
  • Интеграция с Митническата автоматизирана система за изнасяне (МАСИ) при оформяне на стоките за режим транзит след режим износ;
  • Функционалност за прикачване на електронни документи при подаване на транзитна декларация.

   

  Нови роли на митнически учреждения в МИСТ2

  • Въвеждане на нова роля на митническо учреждение - „МУ на напускане за транзит“, отговорно за извършване на проверки за сигурност и безопасност при напускане на митническата територия на ЕС;
  • Привеждане в съответствие с новите правни изисквания, свързани с регистрацията на събития по маршрута (което включва нови процеси и  допълнителна роля на митническите учреждения - въвеждане на роля „МУ за регистриране на инциденти“).


  На Е-Портала на АМ -> Документи -> Проекти на документи -> Митническа информационна система за транзит (МИСТ2), на адрес: https://ep.customs.bg/eportal/public/index?pageId=8&isActive=id4 е публикувана Функционална спецификация за МИСТ2.

   

  При възникнали въпроси, бележки и коментари от Ваша страна по пакета документи, моля същите да бъдат регистрирани като заявка в Сървис Деск на АМ на адрес https://servicedesk.customs.bg или да се изпратят по e-mail на адрес: servicedesk@customs.bg, като в поле „Заглавие“ /Subject/ вписвайте МИСТ2 за целите на правилното ѝ насочване към компетентен служител.

   

  Новата транзитна система е разработена в рамките на Дейност 3 „Развитие и въвеждане на Институционална архитектура на АМ по отношение на проект по МКС: Подобряване на новата компютризирана Система за транзит (NCTS) Етап 5 (1.7 UCC Transit system including NCTS – phase 5) върху Cloud архитектура“ от проект „Надграждане на основните системи на Агенция „Митници“ за предоставяне на данни и услуги – БИМИС (фаза 3)“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

   

   

   

  Покажи
 • 04.05.2023 Нова версия на модул от БАЦИС

  Уведомяваме Ви, че на 05.05.2023 г. в периода от 08.00 часа до 09.00 часа във връзка с инсталиране на версия на модул ИКУНК от БАЦИС са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 25.04.2023 Нова версия на модул от БАЦИС

  Уведомяваме Ви, че на 26.04.2023 г. в периода от 08.00 часа до 09.00 часа във връзка с инсталиране на версия на модул СУА от БАЦИС са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 20.04.2023 Затруднение при подаване на митнически декларации с IOSS номер за периоада от 09:00 ч. до 18:00 ч. на 22.04.2023 г.

  Във връзка с дейности по поддръжка в Генерална дирекция за данъчно облагане и митнически съюз, Европейска комисия, е възможно затруднение при подаване на митнически декларации с IOSS номер за периоада от 09:00 ч. до 18:00 ч. на 22.04.2023 г.

   

  Покажи
 • 22.03.2023 Нова версия на модул от БАЦИС

  Уведомяваме Ви, че на 23.03.2023 г. в периода от 08.00 часа до 09.00 часа във връзка с инсталиране на версия на модул Възстановяване от БАЦИС са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 15.03.2023 18.03.2023 г.: Възможни са временни прекъсвания в работата на системите на Агенция „Митници“

  Поради планирано надграждане на IT-инфраструктурата на 18.03.2023 г. в периода 12.00 – 18.00 ч. са възможни временни прекъсвания в работата на системите на Агенция „Митници“.

  Покажи
 • 14.03.2023 Нови версии на модули от БАЦИС

  Уведомяваме Ви, че на 15.03.2023 г. в периода от 08.00 часа до 09.00 часа във връзка с инсталиране на версии на модули СУА и EMCS от БАЦИС са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 13.03.2023 Публикувана допълнителна информация за прехода към ICS2 фаза 2

  Уведомяваме Ви, че на сайта на ЕК Import Control System 2 - Release 2 (europa.eu) е публикувана допълнителна информация за прехода към ICS2 фаза 2. Промяната засяга въздушните превозвачи, извършващи директни полети от трети държави до държави-членки, на които е предоставена дерогация за свързване към централната система ICS2 Release 2 до 30 юни 2023 г.

  Покажи
 • 28.02.2023 Инсталиране на версия на модули СУА и Искания от БАЦИС

  Уведомяваме Ви, че на 01.03.2023 г. в периода от 08.00 часа до 09.00 часа във връзка с инсталиране на версии на модули СУА и Искания от БАЦИС са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 24.02.2023 Възможни затруднения при регистриране на исканията и уведомленията, подавани от външни и вътрешни потребители към БАЦИС в периода от 09:00 часа до 12:00 часа на 25.02.2023 г.

  Уведомяваме Ви, че на 25.02.2023 г. в периода от 09:00 часа до 12:00 часа във връзка с извършване на дейности по оптимизацията на АИДА са възможни затруднения при регистриране на исканията и уведомленията, подавани от външни и вътрешни потребители към БАЦИС.

  Покажи
 • 22.02.2023 На 01.03.2023 г. ще бъде въведена в експлоатация Системата за контрол на вноса 2 (СКВ2) – фаза 2

  На 01.03.2023 г. ще бъде въведена в експлоатация Системата за контрол на вноса 2 (СКВ2) – фаза 2. СКВ2 - фаза 2 въвежда изискването за подаване на данни за Обобщени декларации за въвеждане (ОДВ) преди натоварване и преди пристигане за всички стоки превозвани с въздушен транспорт, както и подаване на Уведомление за пристигане на транспортното средство. СКВ2 - фаза 2 засяга всички икономически оператори, участващи в обработката, доставката и транспортирането на товари, експресни или пощенски пратки с въздушен транспорт.

   

  На ниво ЕС подаването на данни към СКВ2 фаза 2 ще стартира в 13:00 часа на 01.03.2023 г.

   

  СКВ2 - фаза 2, надгражда функционалностите на СКВ2 - фаза 1, която е в експлоатация в Агенция „Митници“ от 17.04.2021 г.

   

  На E-Портала на Агенция „Митници“ в меню „Документи“/ “Актуални документи“ в секция „Система за контрол на вноса 2 (ICS2)“ е публикувана информация, документация и указания, касаещи СКВ2 - фаза 2.

   

  Във Фаза 2 на СКВ2 данните, които ще се подават, са в зависимост от ролята на участниците във веригата за доставка на стоките с въздушен транспорт и в съответствие с изискванията за данни заложени в Приложение Б, колона F на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446. Въвежда се изискването за подаване на Уведомление за пристигане на транспортното средство за всички стоки превозвани с въздушен транспорт.

   

  Подаването на данни към СКВ2 се осъществява чрез Търговския портал на СКВ2 (STI-STP) - централна компонента на DG TAXUD чрез изградена връзка от тип S2S или директно чрез въвеждане на данни през потребителския интерфейс на STI-STP. За подаване на Уведомление за пристигане на транспортното средство икономическите оператори могат да използват функционалностите на  Търговския портал на СКВ2. Подаването на Уведомление за представяне на стоките е реализирано в Митническата информационна система за внасяне (МИСВ) чрез подаване на Декларация за временно складиране (ДВС).

   

  За достъп до Търговския портал за СКВ2 (STI-STP), икономическите оператори през „Е-портал на АМ“ / „Управление на потребители и достъп“ следва да заявят следните профили:

  • STISTP_EXECUTIVE Профил за U2S достъп до STI-STP за подаване на данни към СКВ2 (ICS2). Преглед, въвеждане и подаване на информация/Can view, enter and submit information in STI-STP.
  • STISTP_CONFIGURATOR Профил за U2S достъп до STI-STP за подаване на данни към СКВ2 (ICS2). Конфигуриране на настройки на профила/Can configure preferences in STI-STP.
  • STISTP_CONSULTATIVE Профил за U2S достъп до STI-STP за подаване на данни към СКВ2 (ICS2). Преглед на информация/Can consult information in STI-STP.
  • STISTP_EXECUTIVE_LIMITED Профил за U2S достъп до STI-STP за подаване на данни към СКВ2 (ICS2). Преглед, въвеждане и подаване на информация-ограничен/Can view, enter and submit limited information in STI-STP.

   

  Указания за възможните комбинации за пощенски пратки, експресни куриери и въздушно карго са дадени в документ ICS2 Transition from Release 1 to Release 2 strategy, E-Портала на Агенция „Митници“ в меню „Документи“/ “Актуални документи“ -  https://ep.customs.bg/eportal/public/index?pageId=7&isActive=id4.

   

  Указания за преходния период на преминаване от фаза 1 на СКВ2 към фаза 2 на СКВ2 са дадени в документ ICS2 Release 2 Go-Live procedure for Economic Operators.

   

  Съгласно горния документ икономическите оператори които не са готови да подават данни към СКВ2 от 01.03.2023 имат възможност да използват Deployment Window (DW) до 02.10.2023 г. Запитването за използване на DW се изпраща до ДЧ на регистрация (the customs authority of the country of registration/establishment), съгласно указанията дадени в документ ICS2 Release 2 Go-Live procedure for Economic Operators.

   

  За Белгия, Дания, Естония, Гърция, Франция, Хърватия, Люксембург, Нидерландия, Австрия, Румъния и Швеция ще бъде приложена дерогация. Цитираните държави ще трябва да се присъединят към СКВ2 в периода от 01.03.2023 г. до 30.06.2023 г.

   

  При необходимост от допълнително съдействие по отношение на СКВ2 фаза 2, можете да регистрирате заявка на адрес: https://servicedesk.customs.bg, да изпратите e-mail на адрес: servicedesk@customs.bg (където ще получите регистрационен номер незабавно).

   

  Системата за контрол на вноса 2 (СКВ2) – фаза 2 е изградена като част от Дейност 1 по проект Надграждане на основните системи на Агенция "Митници" за предоставяне на данни и услуги – БИМИС (фаза 3).

   

  Покажи
 • 10.02.2023 Възможни са временни затруднения при подаване на митнически декларации в МИСВ

  Уведомяваме Ви, че поради актуализация на ТАРИК са възможни временни затруднения при подаване на митнически декларации в МИСВ с някои тарифни кодове.

  Покажи
 • 10.02.2023 Нови версии на модули от БАЦИС

  Уведомяваме Ви, че на 13.02.2023 г. в периода от 11.00 часа до 15.00 часа във връзка с инсталиране на версии на модули СУА, Искания, Възстановяване и Уведомления от БАЦИС са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 03.02.2023 Информация във връзка със Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

  От 05.02.2023 г. влиза в сила Законът за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ЗКПОМОДРДПУ).
  С този закон се урежда осъществяването на контрол при прилагане на забраните и дерогациите по член 3м, параграфи 5 и 7 от Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна и неговите последващи изменения и допълнения.
  На основание чл. 3, ал. 5 от ЗКПОМОДРД министърът на финансите е издал Заповед № ЗМФ – 95/02.02.2023 г., с която се утвърждават три образци на декларации по чл.3.
  В тази връзка лицата, които извършват трансфер и транспорт към други държави членки или трети държави, както и продажбата на купувачи в други държави членки или в трети държави на нефтопродукти с код по КН 27 10, получени от суров нефт, внесен въз основа на дерогация, разрешена от Министерския съвет съгласно член 3м, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 833/2014 г., следва, считано от 05.02.2023 г.:
  -    В е-АД, в клетка 17r „Търговска марка“ да попълват и информация за номер на декларацията/ите по чл. 3 от Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (обн., ДВ, бр. 8 от 2023 г.);
  -    В е-АДД, в колона № 3 „Търговска марка“ да попълват и информация за номер на декларацията/ите по чл. 3 от Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (обн., ДВ, бр. 8 от 2023 г.).
  Актуализирани са и следните спецификации, публикувани на е-Портал на Агенция „Митници“, както следва:
  1. Функционална спецификация за подаване по електронен път на е-АДД и АД/ДСН и
  2. Функционална спецификация за подаване по електронен път на данни от е-АД.
   
  Заповедта на Министъра на финансите и образците на декларациите можете да намерите на интернет страницата на Агенция „Митници“ на адрес: https://customs.bg/wps/portal/agency/media-center/on-focus/03-02-zmf-dekl-embargo

  Покажи
 • 01.02.2023 Публикуван е документ „ICS2 Transition from Release 1 to Release 2"

  Уведомяваме Ви, че на E-Портала на Агенция „Митници“ в меню „Документи“/ “Актуални документи“ в секция „Система за контрол на вноса 2 (ICS2)“ е публикуван документ „ICS2 Transition from Release 1 to Release 2“. Целта на документа “ICS2 Transition from Release 1 to Release 2” е да даде указания за прехода от фаза 1 към фаза 2 на Системата за контрол на вноса 2 (СКВ2). В документа е дадена информация за предоставяне на deployment window на икономическите оператори (EO).

  Покажи
 • 24.01.2023 На 01.03.2023 г. ще бъде въведена в експлоатация Системата за контрол на вноса 2 (СКВ2) – фаза 2

  На 01.03.2023 г. ще бъде въведена в експлоатация Системата за контрол на вноса 2 (СКВ2) – фаза 2. СКВ2 - фаза 2 въвежда изискването за подаване на данни за Обобщени декларации за въвеждане (ОДВ) преди натоварване и преди пристигане за всички стоки превозвани с въздушен транспорт, както и подаване на Уведомление за пристигане на транспортното средство. СКВ2 - фаза 2 засяга всички икономически оператори, участващи в обработката, доставката и транспортирането на товари, експресни или пощенски пратки с въздушен транспорт.
  На E-Портала на Агенция „Митници“ в меню „Документи“/ “Актуални документи“ в секция „Система за контрол на вноса 2 (ICS2)“ е публикувана информация, документация и указания, касаещи СКВ2 - фаза 2.

   

  Покажи
 • 16.01.2023 Указания за въвеждане в експлоатация на Система за контрол на вноса 2– фаза 2 на 01.03.2023 г.

  Уведомяваме Ви, на E-Портала на Агенция „Митници“ в меню „Документи“/ “Актуални документи“ в секция „Система за контрол на вноса 2 (ICS2)“ са публикувани "Указания за въвеждане в експлоатация на Система за контрол на вноса 2– фаза 2 на 01.03.2023 г." (ICS2-R2-Go-Live procedure) за Икономическите оператори.

  Покажи
 • 29.12.2022 Реализирани промени съгласно чл. 65, ал. 11 и ал. 12 от ЗАДС

  Уведомяваме Ви, че на 03.01.2023 г. в периода от 08.00 часа до 09.00 часа ще бъдат инсталирани версии на модули СУА и Уведомления от БАЦИС с реализирани промени съгласно чл. 65, ал. 11 и ал. 12 от ЗАДС. За периода на инсталиране са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 13.12.2022 Ще бъде внедрена нова версия на Централната система за информационни листове-специални процедури (INF)

  До 31.12.2022 г. ще бъде внедрена нова версия 1.4.0.0 на Централната система за информационни листове-специални процедури (INF). Информация с промените за потребителите на INF-STP е налична в секция Документи  > Актуални документи  >  Централна система за Информационни листове - специални режими (INF SP) на адрес: https://ep.customs.bg/eportal/public/index?pageId=7&isActive=id4

  Покажи
 • 13.12.2022 Инсталиране на версия на ЦСВНАМ

  Уведомяваме Ви, че на 14.12.2022 г. в периода от 08.00 часа до 09.00 часа във връзка с инсталиране на версия на ЦСВНАМ са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 22.11.2022 27.11.2022, от 10:00 ч. до 16:00 ч: Планирана временна неработоспособност на всички системи на Агенция „Митници“

  Поради смяна на централна IT-инфраструктура на Агенция „Митници“  за времето от 10:00 ч. до 16:00 ч. на 27.11.2022 г. (неделя) е планирана временна неработоспособност на всички системи на Агенция „Митници“.  За посочения период обработката на товарни превозни средства  на ГКПП ще продължи съгласно разписаните аварийни процедури.

  Покажи
 • 21.11.2022 Възможни затруднения при регистриране на исканията и уведомленията, подавани към БАЦИС в периода от 12:00 часа до 13:00 часа на 23.11.2022 г.

  Уведомяваме Ви, че на 23.11.2022 г. в периода от 12:00 часа до 13:00 часа във връзка с извършване на дейности по оптимизацията на АИДА са възможни затруднения при регистриране на исканията и уведомленията, подавани от външни и вътрешни потребители към БАЦИС.

  Покажи
 • 03.11.2022 Затруднение при подаване на митнически декларации с IOSS номер за периода от 12:00 ч. до 15:00 ч. на 05.11.2022 г. и 12:30 ч. до 15:30 ч. на 06.11.2022 г.

  Във връзка с дейности по поддръжка в Генерална дирекция за данъчно облагане и митнически съюз, Европейска комисия, е възможно затруднение при подаване на митнически декларации с IOSS номер за периода от 12:00 ч. до 15:00 ч. на 05.11.2022 г. и 12:30 ч. до 15:30 ч. на 06.11.2022 г.

  Покажи
 • 17.10.2022 Инсталиране на версия на модул СУА от БАЦИС

  Уведомяваме Ви, че на 18.10.2022 г. в периода от 08.00 часа до 09.00 часа във връзка с инсталиране на версия на модул СУА от БАЦИС са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 12.10.2022 Планирани дейности в ИТ инфраструктурата на Агенция "Митници"

  Във връзка с планирани дейности в ИТ инфраструктурата на Агенция "Митници", за времето от 12:00 - 13:00 на 13.10.2022 г.  са възможни краткотрайни прекъсвания в услугите, предоставяни от Агенция "Митници".

  Покажи
 • 10.10.2022 Спецификация за икономическите оператори за модул EMCS от БАЦИС в сила от 13/02/2023

  Уведомяваме Ви, че на е-портала на АМ е публикувана функционална спецификация BACIS_eAD_EO_Specification-v3.00-10.10.2022-for test.zip  с отразени промени за EMCS фаза 4.0, които влизат в сила от 13.02.2023 г. Допълнително ще бъде публикувана информация, когато бъде изградена тестовата среда с отразени съответните промени в БАЦИС.
   

  Покажи
 • 04.10.2022 Затруднение при подаване на митнически декларации с IOSS номер за периоада от 18:00 ч. до 21:00 ч. на 05.10.2022 г.

  Във връзка с дейности по поддръжка в Генерална дирекция за данъчно облагане и митнически съюз, Европейска комисия, е възможно затруднение при подаване на митнически декларации с IOSS номер за периоада от 18:00 ч. до 21:00 ч. на 05.10.2022 г.

  Покажи
 • 28.09.2022 Откриване и управление на непреференциални тарифни квоти за стоманени изделия съгласно Регламент за изпълнение(ЕС)2019/159 на Комисията от 31 януари 2019г за налагане на окончателни защитни мерки срещу вноса на някои стоманени продукти от 1 октомври 2022г

  Във връзка с правилното прилагане на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/159 на Комисията от 31 януари 2019 година за налагане на окончателни защитни мерки срещу вноса на някои стоманени продукти, последно изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/978 на Комисията от 23 юни 2022 година (с начална дата на прилагане 01.07.2022 г.) и откриване и управление от 1 октомври 2022 г. на предвидените по регламента непреференциални тарифни квоти за втория подпериод (01.10.2022 г. - 31.12.2022 г.) от периода на валидност на квотите, обръщаме внимание на всички заинтересовани икономически оператори, че 1 и 2 октомври 2022 г. (събота и неделя) са неработни дни за някои митнически учреждения. През последната година се забелязва тенденция за прогресивното нарастване броя на подадените искания за ползване на тарифни квоти за стоманени изделия по този регламент още на първия ден от отварянето им, като в резултат на това някои от тях се изчерпват още на същия ден. В конкретния случай, това налага да се предприемат необходимите действия от страна на икономическите оператори, за да се пренасочи подаването на искания за ползване на тарифни квоти по Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/159  към митнически учреждения, за които събота и неделя са работни дни.

  Покажи
 • 23.09.2022 Украйна се присъединява към Конвенцията за общ транзитен режим

  Агенция "Митници" Ви уведомява, че считано от 01.10.2022 г. Украйна става страна по Конвенцията за общ транзитен режим.
  Информацията в Системата за референтни данни на ЕК за украинските митнически учреждения е актуализирана и може да бъде изтеглена от Е-Портала на АМ с валидност от 01.10.2022 г: https://ep.customs.bg/eportal/public/codelist
  Обръщаме внимание, че от 01.10.2022 г. типът на износните декларации към Украйна следва да бъде с код ‘EU’ а не както до сега с ‘EX’ (съгласно TR9121). В случай на въвеждане на стоки на митническата територията на Съюза през митническите учреждения на Унгария, Полша, Румъния и Словакия, намиращи се на гранични контролно-пропускателни пунктове с Украйна, за тях ще бъде дадена роля на транзитно митническо учреждение.

  Покажи
 • 20.09.2022 Затруднение при подаване на митнически декларации с IOSS номер за периоада от 20:00 ч. до 21:00 ч. на 20.09.2022 г.

  Във връзка с дейности по поддръжка в Генерална дирекция за данъчно облагане и митнически съюз, Европейска комисия, е възможно затруднение при подаване на митнически декларации с IOSS номер за периоада от 20:00 ч. до 21:00 ч. на 20.09.2022 г.

  Покажи
 • 12.09.2022 Затруднение при подаване на митнически декларации с IOSS номер за периоада от 19:00 ч. до 20:00 ч. на 12.09.2022 г.

  Във връзка с дейности по поддръжка в Генерална дирекция за данъчно облагане и митнически съюз, Европейска комисия, е възможно затруднение при подаване на митнически декларации с IOSS номер за периоада от 19:00 ч. до 20:00 ч. на 12.09.2022 г.

  Покажи
 • 29.08.2022 Затруднение при подаване на митнически декларации с IOSS номер за периоада от 21:00 ч. до 23:00 ч. на 29.08.2022 г.

  Във връзка с дейности по поддръжка в Генерална дирекция за данъчно облагане и митнически съюз, Европейска комисия, е възможно затруднение при подаване на митнически декларации с IOSS номер за периоада от 21:00 ч. до 23:00 ч. на 29.08.2022 г.

   

  Покажи
 • 23.08.2022 Внедряване на версия на модул СУА от БАЦИС

  Уведомяваме Ви, че на 24.08.2022 г. в периода от 08.00 часа до 09.00 часа във връзка с инсталиране на версия на модул СУА от БАЦИС са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 16.08.2022 Инсталиране на версия на модул EMCS от БАЦИС

  Уведомяваме Ви, че на 17.08.2022 г. в периода от 08.00 часа до 09.00 часа във връзка с инсталиране на версия на модул EMCS от БАЦИС са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 12.07.2022 Оптимизация на система Сървис Деск на АМ

  На 13.07.2022 г. в периода от 17:30 часа до 19:00 часа ще бъде извършена оптимизация на Сървис Деск на АМ.
  В този часови диапазон системата ще бъде недостъпна.

  Покажи
 • 08.07.2022 Система за контрол на вноса 2 - ново видео и два информационни листа на сайта на ЕК

  Уведомяваме Ви, че на сайта на ЕК https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/customs-security/import-control-system-2-ics2-0/import-control-system-2-release-2_en е публикувано ново видео и два информационни листа за Системата за контрол на вноса 2 фаза 2.
  Видеото обяснява обхвата на ICS2 Release 2.


  Информационният лист ICS2 Release 2: Technical preparations разглежда какви стъпки трябва да бъдат предприети от икономическите оператори, които са пряко засегнати, за да подготвят своите ИТ системи и да бъдат готови от техническа гледна точка.


  Информационният лист „ICS2 Release 2: New requirements for bringing goods by air to or through the EU“ обяснява новите изисквания, по-специално за неевропейски икономически оператори, които ще станат законово задължени да подават данни в СКВ2 от март 2023 г.


  Информационните листове са налични на английски, френски, немски, португалски, испански, арабски, китайски, японски, руски и турски. Видеото е разработено на английски език със субтитри на изброените по-горе езици.


  Моля да обърнете особено внимание на изпълнението на тестове за съответствие (conformance testing). Подробна информация, свързана с провеждането на тестове за съответствие е публикувана на E-Портала на Агенция „Митници“ в меню „Документи“/ “Актуални документи “, секция „Система за контрол на вноса 2 (ICS2).

  Подаването на данни към новата Система за контрол на вноса 2 ще бъде възможно само след успешно преминаване на тестовете за съответствие.

  Покажи
 • 08.07.2022 Затруднение при подаване на митнически декларации с IOSS номер за периоада от 09:00 ч. на 09.07.2022 г. до 08:00 ч. на 11.07.2022 г.

  Във връзка с дейности по поддръжка в Генерална дирекция за данъчно облагане и митнически съюз, Европейска комисия, е възможно затруднение при подаване на митнически декларации с IOSS номер за периоада от 09:00 ч. на 09.07.2022 г. до 08:00 ч. на 11.07.2022 г.

  Покажи
 • 24.06.2022 Затруднение при подаване на митнически декларации с IOSS номер на 26.06.2022 г.

  Във връзка с изпратена информация от Сървис деск на Комисията е възможно затруднение при подаване на митнически декларации с IOSS номер за периода от 09:00 ч. до 17:00 ч. на 26.06.2022 г.

  Покажи
 • 24.06.2022 Ново работно време на Сървис Деск на Агенция "Митници"

  Считано от 02.07.2022 г. обработката на заявки в Сървис Деск на Агенция "Митници" ще се осъществява в рамките на ново работно време - от понеделник до петък, от 09:00 ч. до 17:30 ч.

  Покажи
 • 21.06.2022 Инсталиране на версия на модул EMCS от БАЦИС на 22.06.2022 г.

  Уведомяваме Ви, че на 22.06.2022 г. в периода от 08.00 часа до 09.00 часа във връзка с инсталиране на версия на модул EMCS от БАЦИС са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 31.05.2022 Инсталиране на версия на модул Рисков анализ от БАЦИС на 01.06.2022 г.

  Уведомяваме Ви, че на 01.06.2022 г. в периода от 08.00 часа до 09.00 часа във връзка с инсталиране на версия на модул Рисков анализ от БАЦИС са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 31.05.2022 Инсталиране на версии на модули СУА, Искания и Възстановяване от БАЦИС на 02.06.2022 г.

    Уведомяваме Ви, че на 02.06.2022 г. в периода от 08.00 часа до 09.00 часа във връзка с инсталиране на версии на модули СУА, Искания и Възстановяване от БАЦИС са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата за външни и вътрешни потребители.

   

  Покажи
 • 12.05.2022 Планирани дейности в ИТ инфраструктурата на Агенция "Митници"

  Във връзка с планирани дейности в ИТ инфраструктурата на Агенция "Митници", за времето от 11:00 - 12:00 на 12.05.2022 г.  са възможни краткотрайни прекъсвания в услугите, предоставяни от Агенция "Митници".

  Покажи
 • 09.05.2022 Планирани дейности в ИТ инфраструктурата на Агенция "Митници"

  Във връзка с планирани дейности в ИТ инфраструктурата на Агенция "Митници", за времето от 15:00 - 17:00 на 11.05.2022 г. са възможни краткотрайни прекъсвания в услугите, предоставяни от Агенция "Митници".

  Покажи
 • 21.04.2022 Инсталиране на версия на модул СУА от БАЦИС на 28.04.2022 г.

  Уведомяваме Ви, че на 28.04.2022 г. в периода от 08.00 часа до 09.00 часа във връзка с инсталиране на версия на модул СУА от БАЦИС са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата за външни и вътрешни потребители.

   

  Покажи
 • 18.04.2022 Планирани дейности в ИТ инфраструктурата на Агенция "Митници"

  Във връзка с планирани дейности в ИТ инфраструктурата на Агенция "Митници", за времето от 16:00 - 18:00 часа на 19.04.2022 г.  са възможни краткотрайни прекъсвания в услугите, предоставяни от Агенция "Митници".

  Покажи
 • 11.04.2022 Планирани дейности в ИТ инфраструктурата на Агенция "Митници"

  Във връзка с планирани дейности в ИТ инфраструктурата на Агенция "Митници",  за времето от 13.30 - 15.30 на 11.04.2022 г.  са възможни краткотрайни прекъсвания в услугите, предоставяни от Агенция "Митници".

  Покажи
 • 07.04.2022 Инсталиране на версия на модул СУА от БАЦИС

  Уведомяваме Ви, че на 12.04.2022 г. в периода от 08.00 часа до 09.00 часа във връзка с инсталиране на версия на модул СУА от БАЦИС са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 07.04.2022 Планирани дейности в ИТ инфраструктурата на Агенция "Митници"

  Във връзка с планирани дейности в ИТ инфраструктурата на Агенция "Митници",  за времето от 10:30 - 11:30 на 07.04.2022 г.  са възможни краткотрайни прекъсвания в услугите, предоставяни от Агенция "Митници".

  Покажи
 • 05.04.2022 Планирани дейности в ИТ инфраструктурата на Агенция "Митници"

  Във връзка с планирани дейности в ИТ инфраструктурата на Агенция "Митници",  за времето от 16.10 - 16.40 на 05.04.2022 г.  са възможни краткотрайни прекъсвания в услугите, предоставяни от Агенция "Митници".

  Покажи
 • 01.04.2022 Инсталиране на версии на модули Електронно досие и Уведомления от БАЦИС на 05.04.2022 г.

  Уведомяваме Ви, че на 05.04.2022 г. в периода от 08.00 часа до 09.00 часа във връзка с инсталиране на версии на модули Електронно досие и Уведомления от БАЦИС са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 30.03.2022 Планирани дейности в ИТ инфраструктурата на държавната администрация

  Във връзка с планирани дейности в ИТ инфраструктурата на държавната администрация, в периода 30-31.03.2022 г.  са възможни краткотрайни прекъсвания в услугите, предоставяни от Агенция "Митници".

  Покажи
 • 29.03.2022 Инсталиране на версии на модули БАЦИС Администрация и Измервателни устройства от БАЦИС на 30.03.2022 г. в периода от 08.00 часа до 09.00 часа

  Уведомяваме Ви, че на 30.03.2022 г. в периода от 08.00 часа до 09.00 часа във връзка с инсталиране на версии на модули БАЦИС Администрация и Измервателни устройства от БАЦИС са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 28.03.2022 Системата за контрол на вноса 2

  Във връзка с предстоящото въвеждане в експлоатация на новата Система за контрол на вноса 2 (СКВ2) – фаза 2 на 01.03.2023 г., Ви уведомяваме, че на E-Портала на Агенция „Митници“ в меню „Документи“/ “Актуални документи“ https://ep.customs.bg/eportal/public/index?pageId=7&isActive=id4 е създадена секция „Система за контрол на вноса 2 (ICS2)“, в която се публикува документация и полезна информация, свързана с новата система.

   

  В контекста на Системата за контрол на вноса 2, икономическите оператори ще подават данни за частични и пълни ОДВ към СКВ2 чрез търговски интерфейс (ТИ). Всяка държава членка има възможност да разработи национален търговски интерфейс (НТИ) или да използва споделения търговски интерфейс (СТИ), разработен от DG TAXUD. Агенция „Митници“ е избрала да използва СТИ. Освен през СТИ всеки икономически оператор ще може да взаимодейства със СКВ2 и през връзка от тип „система-система“.

  Файл ICS2 R2 CTSS Feb 2022 EO Package.7z съдържа техническата спецификация за изграждане на връзка от тип „система-система“ със споделения търговски интерфейс на СКВ2.

  Файл ICS2 HTI v1.25.7z съдържа функционалната спецификация на споделения търговски интерфейс.

  Във файл Presentations_20220316. 7z  са публикувани презентации, подготвени от DG TAXUD, представящи Системата за контрол на вноса 2.

   

  Допълнителна информация може да бъде намерена на адрес:

  https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-4/customs-security/import-control-system-2-ics2-0_en

  Документация, свързана със СКВ2 се публикува от DG TAXUD във CIRCA BC – платформа за споделяне на информация в ЕК на адрес: https://circabc.europa.eu/ui/group/ea5f882b-9153-4fc1-9394-54ac8fe9149a/library/899651cf-76bc-493a-9230-a56bad6e8c43, секции

   

  Въпроси, свързани със Системата за контрол на вноса 2 могат да бъдат адресирани до Сървис деск на Агенция „Митници“, като в заглавието на заявката изрично бъде упоменато, че касае Системата за контрол на вноса 2.

   

  В бъдеще Агенция „Митници“ планира провеждане на специални събития за представяне на Системата за контрол на вноса 2, както и публикуване на допълнителни разяснения и документация.

  Покажи
 • 23.03.2022 Инсталиране на версии на модули СУА и ИРС от БАЦИС на 29.03.2022 г. в периода от 08.00 часа до 09.00 часа

  Уведомяваме Ви, че на 29.03.2022 г. в периода от 08.00 часа до 09.00 часа във връзка с инсталиране на версии на модули СУА и ИРС от БАЦИС са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 21.03.2022 Преминаване към комуникация със SSL сертификат от 03.05.2022 г.

  Уважаеми потребители,
   

  Поради планово преминаване към ново поколение комуникационно оборудване и с цел улесняване на икономическите оператори, считано от 03.05.2022 г.  директният обмен на данни между информационните системи на Агенция „Митници“ и информационните системи на икономическите оператори тип „система-система“ ще се осъществява само чрез комуникация със SSL сертификат – възможност, достъпна за икономическите оператори от 2020 г.

   

  В тази връзка считано от 03.05.2022 г. ще бъде прекратена възможността за директен обмен на данни между информационните системи на Агенция „Митници“ и информационните системи на икономическите оператори тип „система-система“ чрез използване на съществуващите към момента site-to-site IPSec VPN тунели. (Касае само ИО, които към момента имат съществуващ изграден VPN тунел - B2B)

   

  Допълнителна информация можете да получите: на Е-портала на Агенция „Митници“, секция Документи/ Актуални документи/ Регистрация или чрез регистриране на заявка в Сървиз деска на Агенция „Митници“ на адрес https://servicedesk.customs.bg/; на e-mail адрес ServiceDesk@customs.bg или да се свържете на телефон +359 2 98594980.

  Покажи
 • 16.03.2022 От 22.00 ч. на 16.03.2022 г. до 06.00 ч. на 17.03.2022 г. няма да работят информационните системи на БГТОЛ на ГКПП

  БГТОЛ информира Агенция "Митници", че от 22.00 ч. на 16.03.2022 г. до 06.00 ч. на 17.03.2022 г. поради софтуерно обновяване е планирана временна неработоспособност на информационните системи на БГТОЛ, което ще доведе до прекъсване на обработката на пътни превозни средства на ГКПП в направление "Изход" от Република България.  

  От БГТОЛ съобщават, че няма да бъде повлияно автоматичното отчитане на тол такси, чрез бордови устройства и GPS тракери на база изминатото разстояние за тежкотоварни автомобили над 3,5 тона.

  Покажи
 • 16.03.2022 Инсталиране на версия на модул Искания от БАЦИС на 17.03.2022 г.

  Уведомяваме Ви, че на 17.03.2022 г. в периода от 08.00 часа до 09.00 часа във връзка с инсталиране на версия на модул Искания от БАЦИС са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 08.03.2022 Инсталиране на версия на модул СУА от БАЦИС на 09.03.2022 г.

  Уведомяваме Ви, че на 09.03.2022 г. в периода от 08.00 часа до 09.00 часа във връзка с инсталиране на версия на модул СУА от БАЦИС са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 08.03.2022 Инсталиране на версия на модул СЕПА от БАЦИС на 10.03.2022 г.

  Уведомяваме Ви, че на 10.03.2022 г. в периода от 08.00 часа до 09.00 часа във връзка с инсталиране на версия на модул СЕПА от БАЦИС са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 14.02.2022 Инсталиране на версия на модул СУА от БАЦИС на 16.02.2022 г.

  Уведомяваме Ви, че на 16.02.2022 г. в периода от 08.00 часа до 09.00 часа във връзка с инсталиране на версия на модул СУА от БАЦИС са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 08.02.2022 Инсталиране на версии на модули СУА и СЕПА от БАЦИС на 09.02.2022 г.

  Уведомяваме Ви, че на 09.02.2022 г. в периода от 08.00 часа до 09.00 часа във връзка с инсталиране на версии на модули СУА и СЕПА от БАЦИС са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 04.02.2022 В КН 2022 се въвеждат промени в номенклатурата по отношение на електронните цигари, както и течности и пълнители за тях

  В Комбинираната номенклатура (КН) на ЕС за 2022 г. КН 2022 са въведени промени в номенклатурата по отношение на електронните цигари, както и течности и пълнители, които се използват с тях, най-важните от които са:
  - създадена е нова позиция 2404 за „Продукти, съдържащи тютюн, възстановени тютюни, никотин или заместители на тютюна или никотина, предназначени за вдишване без горене на продуктите; други продукти, съдържащи никотин, предназначени за въвеждане на никотин в човешкото тяло“;
  - въведена е дефиниция в забележка 3 към глава 24 на изразът „вдишване без горене на продуктите“ за целите на позиция 2404;
  - създаване на нов код 8543 40 00 за „Електронни цигари и подобни електрически изпарителни устройства за лично ползване“;
  Във връзка с тези промени и с оглед статистическото проследяване на количествата на е-течности, допускани за свободно обращение, Ви информираме, че се налагат промени  в изискванията за деклариране на течностите за електронни цигари, в това число и представени в устройства за еднократна употреба и в патрони и пълнители за електронни цигари, предвиждащи въвеждането на допълнителна мерна единица „милилитри“.
  В тази връзка предстои публикуване в Държавен вестник на Заповед № ЗАМ – 184/32-31455 от 28.01.2022г. на директора на Агенция „Митници“ за изменение на Заповед № ЗАМ-990/32-177597 от 18.06.2019 г., издадена на основание чл. 66б от Закона за митниците, където са определени данните, които се изискват при подаване на митническа декларация на територията на Република България в зависимост от митническия режим, както и съответните национални кодове. 
  С цел правилното деклариране в митническата декларация на течностите за електронни цигари се създава допълнителна национална мерна единица „милилитър“ (с код 110), както и допълнителни национални кодове по ТАРИК Т001 „Течности, съдържащи никотин“, Т002 „Течности, несъдържащи никотин“ и Т999 „Други“, които следва да се декларират при определени условия:
  1.    При деклариране на код по ТАРИК 2404 12 00 10 (Патрони и пълнители, пълни, за електронни цигари, препарати за използване в патрони и пълнители за електронни цигари) в Е.Д. 6/17 „Национален допълнителен код по ТАРИК“ задължително се декларира код Т001 и в Е.Д. 6/2 „Допълнителна мерна единица“, се декларира националния код за мерна единица милилитър 110.
  2.    При деклариране на код по ТАРИК 2404 12 00 90 (Други), са определени два алтернативни начина за деклариране: ако в Е.Д. 6/17 се декларира код Т001, в Е.Д. 6/2 задължително се декларира националния код 110 или при деклариран в Е.Д. 6/17 код Т999, не е необходимо деклариране на допълнителна мерна единица.
  3.     При деклариране на код по ТАРИК 2404 19 90 00 (Други продукти, предназначени за вдишване без горене, несъдържащи никотин), също са определени два алтернативни начина за деклариране: ако в Е.Д. 6/17 се посочи код Т002, в Е.Д. 6/2 задължително се посочва национален код 110; при посочен код Т999 в Е.Д. 6/17, не е необходимо деклариране на допълнителна мерна единица.
  При деклариране на код по ТАРИК 8543 40 00 00 (Електронни цигари и подобни електрически изпарителни устройства за лично ползване), са определени три възможни варианта за деклариране: ако в Е.Д. 6/17 се попълни код Т001, в Е.Д. 6/2 задължително се попълва код 110; кодът 110 се попълва задължително и при наличие в Е.Д. 6/17 на код Т002; не е необходимо деклариране на допълнителна мерна единица при попълнен в Е.Д. 6/17 код Т999. 
  От датата на публикуване в Държавен вестник на изменението на Заповед № ЗАМ-990/32-177597 от 18.06.2019 г., горецитираните кодове следва да се използват в Митническата информационна система за внасяне.

  Заповедта можете да намерите в официалната интернет страница на Агенция "Митници" в секция:  Законодателство - Митническо законодателство - Заповеди на министъра на финансите и на директора на Агенция "Митници" 

  Покажи
 • 10.01.2022 Инсталиране на версия на модул СУА от БАЦИС на 11.01.2022 г.

  Уведомяваме Ви, че на 11.01.2022 г. в периода от 08.00 часа до 09.00 часа във връзка с инсталиране на версия на модул СУА от БАЦИС са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата за външни и вътрешни потребители.

   

  Покажи
 • 07.01.2022 Указания за визуализация в ТАРИК на мярка 724 по Регламент (ЕС) № 517/2014

  Поради възникнала функционална грешка в Калкулационния модул на ТАРИК БГ от 01.01.2022 г. до 06.01.2022 г. не се обработваше предвидената мярка 724 по Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006 (Регламент (ЕС) № 517/2014).

  Проблемът е отстранен с временно решение от разработчика на системата. Стоките в обхвата на Регламент (ЕС) № 517/2014 вече могат да се декларират в МИСВ.

  Към момента, поради невъзможност да се визуализират условията по регламента Регламент (ЕС) № 517/2014 в Консултационния модул ТАРИК БГ, за проверка на предвидените условия и съответните към тях сертификати, следва да се ползва Консултационния модул ТАРИК на ЕС, достъпен на страницата на Европейската комисия на Интернет адрес:  https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp   

   

  Покажи
 • 30.12.2021 Инсталиране на версии на модули СУА, СЕПА, Последващ контрол и Възстановяване от БАЦИС на 31.12.2021 г.

  Уведомяваме Ви, че на 31.12.2021 г. в периода от 15.00 часа до 18.00 часа, във връзка с инсталиране на версии на модули СУА, СЕПА, Последващ контрол и Възстановяване от БАЦИС, са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 03.11.2021 Планирани дейности в ИТ инфраструктурата на Агенция „Митници“

  Във връзка с планирани дейности в ИТ инфраструктурата на Агенция „Митници“, в периода от 17:30 ч. до 18:00 ч. на 03.11.2021 г.  са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от „ITMS - Консултационен модул Taric“.

  Покажи
 • 19.10.2021 Инсталиране на версия на модул от БАЦИС на 20.10.2021 г.

  Уведомяваме Ви, че на 20.10.2021 г. в периода от 08.00 часа до 09.00 часа във връзка с инсталиране на версия на модул от БАЦИС са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 13.10.2021 Възможни затруднения при регистриране на исканията и уведомленията, подавани от външни и вътрешни потребители към БАЦИС на 14.10.2021 г.

  Уведомяваме Ви, че на 14.10.2021 г. в периода от 12:30 часа до 13:00 часа във връзка с извършване на миграция на данни от АИДА са възможни затруднения при регистриране на исканията и уведомленията, подавани от външни и вътрешни потребители към БАЦИС.

  Покажи
 • 11.10.2021 Възможни прекъсвания в услугите на модул Искания от БАЦИС

  Уведомяваме Ви, че на 12.10.2021 г. в периода от 08.00 часа до 09.00 часа във връзка с инсталиране на версия на модул Искания от БАЦИС са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 23.08.2021 Инсталиране на версия на модул СУА от БАЦИС на 24.08.2021 г.

  Уведомяваме Ви, че на 24.08.2021 г. в периода от 08.00 часа до 09.00 часа във връзка с инсталиране на версия на модул СУА от БАЦИС са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 02.08.2021 Неработоспособност на модул ПТРР в периода от 20:00 ч. до 21:00 ч. на 02.08.2021 г.

  Във връзка с планирана промяна в ИТ инфраструктурата на Агенция "Митници" е обявена неработоспособност на модул ПТРР в периода от 20:00 ч. до 21:00 ч. на 02.08.2021 г. В посочения период са възможни временни прекъсвания в услугата, предоставяна от модул ПТРР.

  Покажи
 • 30.07.2021 Планирани промени в ИТ инфраструктурата на Агенция „Митници“ на 31.07.2021 г. в периода 00.00 до 03.00 ч.

  На 31.07.2021 г. (събота) в периода 00.00 до 03.00 ч. ще бъдат извършени планирани промени в ИТ инфраструктурата на Агенция „Митници“. В този период е възможно временно прекъсване на услугите.

  Покажи
 • 29.07.2021 Възможно временно прекъсване на обмена съобщения с информационните системи на администрациите на Кралство Испания на 14.08.2021 г.

  Във връзка с планирана профилактика на компоненти на ИС на администрациите на Кралство Испания, обмяната на съобщения между митническите и акцизните системи на българската и испанската администрации ще бъде затруднена в периода 10:00-19:00 ч. на 14.08.2021 г.

  Покажи
 • 15.07.2021 Заповед № ЗАМ-896/32-220101/09.07.2021 г. на директора на Агенция „Митници“ с утвърден структуриран файлов формат на месечна декларация

  Във връзка с прилагането от 1 юли 2021 г. на специалния режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос за стоки под формата на пратки със собствена стойност, ненадвишаваща левовата равностойност на 150 EUR, регламентиран в чл. 57б от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), със Заповед № ЗАМ-896/32-220101/09.07.2021 г. на директора на Агенция „Митници“ е утвърден структуриран файлов формат на месечна декларация, с която на основание чл. 57в, ал. 4 и ал. 5 от ЗДДС титулярят на разрешението за отсрочено плащане на вносни мита следва да отчита пред Агенция „Митници“ събрания през съответния период ДДС.

  Покажи
 • 12.07.2021 Инсталиране на версии на модули от БАЦИС (СУА, EMCS, Искания, Уведомления, СЕПИ и ИКУНК) на 19.07.2021 г.

  Уведомяваме Ви, че на 19.07.2021 г. в периода от 08.00ч. до 09.00ч. са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от БАЦИС за външни и вътрешни потребители във връзка с инсталиране на версии на модули от БАЦИС (СУА, EMCS, Искания, Уведомления, СЕПИ и ИКУНК) с възможност за работа с последните версии на наличните браузъри и за подписване без аплет.

  Актуализиран документ BACIS-Full Settings Guide_3.6.pdf с отразени промени, които влизат в сила от 19.07.2021 г., е публикуван на е-портала на АМ в секция БАЦИС.

  Покажи
 • 08.07.2021 Възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от БАЦИС, във връзка с извършване на миграция на бази данни на системата

  Уведомяваме Ви, че на 08.07.2021 г. в периода от 17.30 часа до 18.30 часа, във връзка с извършване на миграция на бази данни на БАЦИС, са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 08.06.2021 Въвеждане в експлоатация на актуализирана МИСВ във връзка с новия ДДС пакет за електронна търговия на 01.07.2021 г.

  На 01.07.2021 г. е планирано въвеждане в експлоатация на актуализирана версия на Митническата информационна система за внасяне (МИСВ) на Агенция „Митници“, което произтича от влизането в сила на нови правила за електронна търговия. От 01.07.2021 г. се премахва прагът за освобождаване от ДДС от 22 EUR (за България е 30 лв.), в резултат на което всички стоки, внесени в ЕС, ще бъдат облагани с ДДС, независимо от тяхната стойност.


  Заедно с премахването на освобождаването от ДДС за внос на стоки с ниска стойност, в законодателството се въвеждат две опростявания за събиране на ДДС при внос на пратки със собствена стойност, непревишаващи 150 EUR:


         1) Специален режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети територии или трети държави (схема за внос на едно гише - IOSS), посочена в дял XII, глава 6, раздел 4 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (Директивата за ДДС), изменена с Директива (ЕС) 2017/2455 и Директива (ЕС) 2019/1995; или
           2) Специален режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос, определен в дял XII, глава 7 от Директивата за ДДС.


  Информация за предстоящата актуализация можете да намерите на официалната интернет страница на Агенция „Митници“ в секция Информация за бизнеса – Митническа дейност – Електронна търговия: https://customs.bg/wps/portal/agency/home/info-business/customs-activities/e_commerce


  Документи относно актуализираната МИСВ са публикувани на Е-Портала на АМ в секция „Проекти на документи“: https://ep.customs.bg/eportal/public/index?pageId=8&isActive=id4

  Покажи
 • 04.06.2021 Възможни затруднения при регистриране на исканията и уведомленията, подавани от външни и вътрешни потребители към БАЦИС на 06.06.2021 г.

  Уведомяваме Ви, че на 06.06.2021 г. в периода от 12:00 часа до 14:00 часа във връзка с извършване на миграция на данни от АИДА са възможни затруднения при регистриране на исканията и уведомленията, подавани от външни и вътрешни потребители към БАЦИС.

  Покажи
 • 02.06.2021 Инсталиране на версия на модул EMCS на БАЦИС на 08.06.2021 г.

  Уведомяваме Ви, че на 08.06.2021 г. в периода от 08:00 часа до 09:00 часа във връзка с инсталиране на версия на модул EMCS от БАЦИС са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 13.05.2021 Инсталиране на версия на модул от БАЦИС на 18.05.2021 г.

  Уведомяваме Ви, че на 18.05.2021 г. в периода от 08:00 часа до 09:00 часа във връзка с инсталиране на версия на модул от БАЦИС са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 22.04.2021 Инсталиране на версии на модули Искания и СУА от БАЦИС на 23.04.2021 г.

  Уведомяваме Ви, че на 23.04.2021 г. в периода от 08.00 часа до 09.00 часа във връзка с инсталиране на версии на модули Искания и СУА от БАЦИС са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата за външни и вътрешни потребители.

   

   

  Покажи
 • 13.04.2021 Инсталиране на версии на МИСВ, МИСТ, МИСИ и СКВ1 на 17.04.2021 г.

  Уведомяваме Ви, че на 17.04.2021 г. в периода от 10:00 часа до 15:00 часа Митническата информационна система за внасяне (МИСВ), Митническата информационна система за транзит (МИСТ), Митническата информационна система за изнасяне (МИСИ) и Модул "Национално приложение на Система за контрол на вноса" (ICS - фаза 1) ще бъдат недостъпни поради внедряване на нови версии на системите.

  Покажи
 • 07.04.2021 Инсталиране на версии на модули от БАЦИС на 08.04.2021 г.

  Уведомяваме Ви, че на 08.04.2021 г. в периода от 08.00 часа до 09.00 часа във връзка с инсталиране на версии на модули от БАЦИС са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 01.04.2021 Възможно временно прекъсване на комуникационната свързаност на МП Калотина

  Във връзка с планирана профилактика на мрежата на А1, комуникационната свързаност на МП Калотина е възможно да бъде временно нарушена на 03.04.2021 г. в периода от 00:00 ч. до 06:00 ч.

  Покажи
 • 16.03.2021 Инсталиране на версия на модул СУА от БАЦИС на 17.03.2021 г.

  Уведомяваме Ви, че на 17.03.2021 г. в периода от 08:00 часа до 09:00 часа във връзка с инсталиране на версия на модул СУА от БАЦИС  са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 09.03.2021 Инсталиране на версии на модули Искания и СУА от БАЦИС на 10.03.2021 г.

  Уведомяваме Ви, че на 10.03.2021 г. в периода от 08.00 часа до 09.00 часа във връзка с инсталиране на версии на модули Искания и СУА от БАЦИС са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 12.04.2021 Нова Система за контрол на вноса 2 (СКВ2) – фаза 1 от 17.04.2021 г.

  От 17.04.2021 г. се въвежда в експлоатация новата Система за контрол на вноса 2 (СКВ2) – фаза 1, която обхваща подаването и обработката на данни преди натоварване за пощенски и куриерски пратки, превозвани с въздушен транспорт. Информация преди натоварването ще се подава за всички пратки, дори и нискостойностните с изключение на кореспондентските пратки.

   


  Във Фаза 1 на СКВ2 – сетове от данни, които ще се подават, са F43 и F44 за пощенски пратки, превозвани с въздушен транспорт и F32 за експресни куриерски пратки, превозвани с въздушен транспорт.


  За пощенските пратки - F43 и F44 се подават към митническото учреждение на първо въвеждане, отговорно за рисковия анализ преди натоварване (PLACI-COFE), което е в държавата членка на получаване.


  За пратките на експресните куриери – това е митническото учреждение в държавата членка, където се намират основните куриерски хъбове - DHL, Fedex, TNT, UPS.


  След пристигането на пратките на територията на ЕС, пощенските оператори ще имат задължението за подаване на Уведомление за представяне на стоките. Системата не поражда задължения за крайните получатели на пратките.

   

   

  Допълнителна информация за новата Система за контрол на вноса 2 (СКВ2) е публикувана на интернет страницата на Агенция „Митници“ в секция Информация за бизнеса - Митнически и акцизен контрол - Анализ на риска.

   

   

  При необходимост от допълнително съдействие, можете да регистрирате Вашата заявка на адрес: https://servicedesk.customs.bg, да изпратите e-mail на адрес: servicedesk@customs.bg (където ще получите регистрационен номер незабавно) или да се свържете на тел: +359 2 98594980, където ще бъде регистрирана от оператор на Сървис Деск по реда на нейното постъпване.

   

   

  Новата Система за контрол на вноса 2 (СКВ2) – фаза 1 е изградена като част от Дейност 2 по проект Надграждане на основните системи на Агенция "Митници" за предоставяне на данни и услуги – БИМИС (фаза 2).

   

   

  Покажи
 • 01.03.2021 Инсталиране на версии на модули Искания и Уведомления от БАЦИС на 02.03.2021 г.

  Уведомяваме Ви, че на 02.03.2021 г. в периода от 08.00 часа до 09.00 часа във връзка с инсталиране на версии на модули Искания и Уведомления от БАЦИС са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 23.02.2021 Инсталиране на версии на модули EMCS и SEED от БАЦИС на 26.02.2021 г.

  Уведомяваме Ви, че на 26.02.2021 г. в периода от 08.00 часа до 09.00 часа във връзка с инсталиране на версии на модули EMCS и SEED от БАЦИС са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 16.02.2021 Инсталиране на версия на модул БАЦИС Администрация от БАЦИС на 17.02.2021 г.

  Уведомяваме Ви, че на 17.02.2021 г. в периода от 08.00 часа до 09.00 часа във връзка с инсталиране на версия на модул БАЦИС Администрация от БАЦИС са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 11.02.2021 Инсталиране на версии на модули от БАЦИС на 11.02.2021 г.

  Уведомяваме Ви, че на 11.02.2021 г. в периода от 12.00 часа до 13.00 часа във връзка с инсталиране на версии на модули от БАЦИС са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 04.02.2021 Инсталиране на версия на модул БАЦИС Администрация от БАЦИС на 05.02.2021 г.

  Уведомяваме Ви, че на 05.02.2021 г. в периода от 08:00 часа до 09:00 часа във връзка с инсталиране на версия на модул БАЦИС Администрация от БАЦИС са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 22.01.2021 Инсталиране на версия на модул СУА от БАЦИС на 25.01.2021 г.

  Уведомяваме Ви, че на 25.01.2021 г. в периода от 08.00 часа до 09.00 часа във връзка с инсталиране на версия на модул СУА от БАЦИС са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 14.01.2021 Временна недостъпност на Е-Портала на Агенция "Митници"

  Уведомяваме Ви, че на 14.01.2021 г. в периода от 17:30 часа до 19:30 часа, поради извършване на дейности по оптимизация, Е-Порталът на Агенция "Митници" няма да бъде достъпен.

  Покажи
 • 22.01.2021 От 25.01.2021 г. се въвежда в експлоатация новата Централна система на REX

  От 25.01.2021 г. се въвежда в експлоатация новата Централна система на Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ на Европейската комисия за регистрирани износители REX.

   

  С внедряването на REX Търговския портал REX (REX STP) отпада необходимостта износителите да представят на митническите органи попълнен формуляр, съгласно Приложение 22-06А, за целите на регистрирането им в REX системата.

   

  От 25.01.2021 г. процесът по подаване на заявление за регистрация в REX  системата, както и комуникацията с митническите органи  ще се осъществява по електронен път на следния адрес: 

  https://customs.ec.europa.eu/gtp/

   

  Достъпът до REX Търговския портал REX (REX STP) значително улеснява процеса на подаване на заявления за регистрация на икономическите оператори, както и заявления за промяна/актуализация на регистрацията.

   

   

  Информация относно достъпа до Търговския портал за REX (REX STP) може да намерите в секция "Как да?".

   

  Допълнителна информация за Централната система за регистрирани износители REX е публикувана на интернет страницата на Агенция "Митници" в секция "На фокус".

   

  Покажи
 • 08.01.2021 Инсталиране на версия на модул БАЦИС Администрация от БАЦИС на 12.01.2021 г.

  Уведомяваме Ви, че на 12.01.2021 г. в периода от 08:00 часа до 09:00 часа във връзка с инсталиране на версия на модул БАЦИС Администрация от БАЦИС са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 29.12.2020 Инсталиране на версия на БАЦИС на 30.12.2020 г.

  Уведомяваме Ви, че на 30.12.2020 г. в периода от 08.00 часа до 09.00 часа, във връзка с инсталиране на версия на БАЦИС, са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата, за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 29.12.2020 Инсталиране на версия на модул EMCS на БАЦИС на 31.12.2020 г.

  Уведомяваме Ви, че на 31.12.2020 г. в периода от 18.00 часа до 19.00 часа, във връзка с инсталиране на версия на модул EMCS на БАЦИС във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС и присъединяването на Северна Ирландия като държава-член, са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата, за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 23.12.2020 BREXIT - Нова дата за изключване на платформата за обмен на съобщения на ЕСS – 30.12.2020 г., 08:00 CET

  Във връзка с BREXIT Ви уведомяваме, че Обединеното Кралство (ОК) е информирало ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“ (DG TAXUD) в Европейската комисия за корекция на датата и часа, в които ще изключат платформата за обмен на съобщения на ECS. Новата дата за изключване на платформата за обмен на съобщения на ECS на 30.12.2020 г. в 08:00 CET.

  В тази връзка Ви обръщаме внимание, че след 30.12.2020 г., 08:00 CET няма да бъде възможен обменът на съобщения между ОК и държавите-членки на ЕС, респективно няма да е възможно завършването на движения по електронен път в МИСИ в случаите, когато износното движение е стартирано преди 30.12.2020 г.  с митническо учреждение на износ в България и завършва след тази дата с митническо учреждение на напускане в ОК (и обратно). Това обстоятелство ще доведе до забавяне на потвърждаване напускане на стоките, както и евентуална необходимост от представяне на алтернативни доказателства за напускане, поради което е препоръчително да се избягва стартиране на износни операции непосредствено преди тази дата с Митническо учреждение на напускане ОК.

  Покажи
 • 21.12.2020 Инсталиране на версия на БАЦИС на 22.12.2020 г.

  Уведомяваме Ви, че на 22.12.2020 г. в периода от 08.00 часа до 09.00 часа, във връзка с инсталиране на версия на БАЦИС, са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата, за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 17.12.2020 BREXIT - Временно преустановяване на репликацията към националното приложение на ЕОРИ

  Уважаеми дами и господа,

   

  Във връзка с планирани дейности от Главна дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ (DG TAXUD) на Европейската комисия относно BREXIT, в периода от 08:00 (CET) на 28.12.2020 г. до 12:00 (CET) на 01.01.2021 г. ще бъде преустановено репликирането на издадените в този период от държавите членки ЕОРИ номера към централното приложение на ЕОРИ (на ЕК).

   

  В този смисъл няма да бъде възможно подаването на митнически декларации (МД) към информационните системи на Агенция „Митници“, съдържаща ЕОРИ номер, издаден в цитирания период от друга държава членка.

   

  Без затруднения ще продължи подаването на МД в информационните системи на Агенция „Митници“ с ЕОРИ номера, издадени в посочения период от националната система за регистрация и идентификация на икономическите оператори (ЕОРИ).

   

  Моля икономическите оператори да съобразят планирането на своята дейност предвид предоставената информация.

   

  При необходимост от допълнително съдействие, можете да регистрирате Вашата заявка на адрес: https://servicedesk.customs.bg, да изпратите e-mail на адрес: servicedesk@customs.bg (където ще получите регистрационен номер незабавно) или да се свържете на тел: +359 2 98594980, където ще бъде регистрирана от оператор на Сървис Деск по реда на нейното постъпване.

  Покажи
 • 14.12.2020 Временна недостъпност на Сървис Деск на Агенция "Митници"

  Уважаеми потребители,
  Уведомяваме Ви, че на 15.12.2020 г. от 17:30 часа до 19:00 часа, във връзка с извършване оптимизация на базата данни, Сървис Деск на Агенция „Митници“ няма да бъде достъпен.
  За времето на недостъпност на системата, заявки за инциденти, възникнали в работата на информационните системи на АМ можете да подавате на телефон 02/98594980.
  Извиняваме се за причиненото неудобство!

  Покажи
 • 11.12.2020 Инсталиране на версия на videomon-event на приложението на ЦСВНАМ на 15.12.2020 г.

  Уведомяваме Ви, че на 15.12.2020 г. в периода от 08:00 часа до 09:00 часа, във връзка с инсталиране на версия на videomon-event на приложението на ЦСВНАМ за обмен на съобщения съгласно чл. 56к, ал. 7 от ППЗАДС, са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата, за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 10.12.2020 Инсталиране на версия на модул SEED от БАЦИС на 15.12.2020 г.

  Уведомяваме Ви, че на 15.12.2020 г. в периода от 08.00 часа до 09.00 часа във връзка с инсталиране на версия на модул SEED от БАЦИС са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 08.12.2020 BREXIT

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

   

  Считано от 00:01 часа на 01.01.2021 г. всички икономически оператори, които са регистрирани на Е-портала на АМ по реда на Заповед № ЗАМ-1203/13.09.2017 г. ,обн. в ДВ бр. 77 от 26.09.2017 г., изменена със Заповед № ЗАМ-164/23.01.2018 г. на директора на Агенция „Митници“, обн. в ДВ бр. 10 от 30.01.2018 г. (Регистрацията) и имат прикачен към регистрацията си ЕОРИ номер започващ GB трябва да имат предвид следното:

   

  1. ЕОРИ номера издадени от Обединеното Кралство (ОК) (започващи с GB) от 01.01.2021 година няма да са валидни в ЕС (т.е. в централната и национална система за регистрация и идентификация на икономическите оператори (EORI) на Съюза).

   

  2. Няма да има изменение по отношение на всички съществуващи регистрации за обмена и съхранението на информация посредством използването на средства за електронна обработка на данни направени на Е-портала на АМ.

   

  3. Няма да има изменение по отношение на процесите за създаване на нова регистрация и управлението на потребителите и достъпа от икономическите оператори на Е-портала на Агенция „Митници“.

   

  4. За икономическите оператори, които имат регистрации, с прикачен ЕОРИ номер започващ GB обръщаме внимание на следното:

  a. Прикачените към тях профили за достъп до информационните системи на АМ ще останат активни.

  b. Профилите за достъп до информационните системи на DG TAXUD, към тези регистрации ще бъдат служебно премахнати с изключение на:

  i. профила CUST_CONSULTATIVE за TP/CMDS, който ще остане активен за консултативни цели за деактивираните ЕОРИ номера започващи GB.

  ii. профила INFSTP_EXECUTIVEза EUCTP/INF ще бъде служебно заменен с профила INFSTP_ CONSULTATIVE, който ще остане активен за консултативни цели за деактивираните ЕОРИ номера започващи GB.

  c. Делегираните профили за митнически представителства от тези регистрации ще останат активни с изключение на премахнатите по т.3.

  d. За да могат да бъдат използвани делегираните профили по т.4,за достъп до декларативните системи и стартиране на нови движения, от митническите представители и икономическите оператори е необходимо: икономическите оператори собственици на регистрацията да присъединят към регистрацията си валиден ЕОРИ номер.

  e. При необходимост икономическите оператори могат:

  i. да оттеглят дадено митническите представителства от тези регистрации.

  ii. да премахнат самостоятелно профил от тези регистрации, което ще доведе до инвалидиране на всички митнически представителства свързани с този профил.

  iii. прекратят регистрацията по реда на т. V от Заповед № ЗАМ-1203/13.09.2017 г.

   

  5. По отношение на ЕОРИ - след 01.01.2021 г. ЕОРИ номера издадени от Обединеното Кралство (ОК) няма да са валидни на територията на ЕС. Лица установени в Обединеното Кралство (ОК), които съгласно митническото законодателство на Съюза регламент (EC) 2015/2446) следва да предприемат необходимите действия за неговото получаване. При издаване на ЕОРИ номера в България на лица установени в ОК ще се прилагат изискванията, за лица установени в трети държави. ЕОРИ номерата издадени от Северна Ирландия и започващи с XI ще са валидни на територията на ЕС. Валидността на EORI номер може да се провери на следния адрес: https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_validation.jsp?Lang=bg

   

  6. По отношение на работата с декларативните системи на Агенция „Митници“:

  a. Относно Митническата информационна система за изнасяне (МИСИ): Обединеното Кралство (ОК) е информирало ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“ (DG TAXUD) в Европейската комисия, че на 31.12.2020 г. ще се изключат от платформата за обмен на съобщения на ECS. В тази връзка, обръщаме внимание, че след 31.12. 2020 г. няма да бъде възможен обменът на съобщения между ОК и държавите-членки на ЕС, респективно няма да е възможно завършването на движения по електронен път в МИСИ, в случаите, когато износното движение е стартирано преди 31.12.2020 г., когато МУ на износ е в България, и завършило след тази дата в МУ на напускане в ОК (и обратно).

  Това обстоятелство ще доведе до забавяне на потвърждаване напускане на стоките, както и евентуална необходимост от представяне на алтернативни доказателства за напускане, поради което е препоръчително да се избягва стартиране на износни операции непосредствено преди тази дата с МУ на напускане ОК.

   

  b. Относно Mодул „Национално приложение на Система за контрол на вноса“: Обединеното Кралство (ОК) е информирало ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“ (DG TAXUD) в Европейската комисия, че на 31.12.2020 г. ще се изключат от платформата за обмен на съобщения на ICS. В тази връзка след 31.12.2020 г. няма да бъде възможен обменът на съобщения между ОК и държавите-членки на ЕС, респективно няма да е възможно обработването и завършването на движения по електронен път в модул СКВ.

   

  c. Относно Митническата информационна система за Транзит (МИСТ): Обединеното Кралство става член на Конвенцията за общ транзитен режим и следва да прилага всички митнически формалности като такъв от 01.01.2021 г.

   

   

  При необходимост от допълнително съдействие, можете да регистрирате Вашата заявка на адрес: https://servicedesk.customs.bg, да изпратите e-mail на адрес: servicedesk@customs.bg (където ще получите регистрационен номер незабавно) или да се свържете на тел: +359 2 98594980, където ще бъде регистрирана от оператор на Сървис Деск по реда на нейното постъпване.

   

  На интернет страницата на Агенция „Митници“ е публикувана актуална информация за BREXIТ - https://customs.bg/wps/portal/agency/home/info-business/customs-activities/brexit

  Покажи
 • 01.12.2020 Инсталиране на версия версия на модул Рисков анализ от БАЦИС на 04.12.2020 г.

  Уведомяваме Ви, че на 04.12.2020 г. в периода от 08.00 часа до 09.00 часа във връзка с инсталиране на версия на модул Рисков анализ от БАЦИС са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 19.11.2020 Работата на МБ София Запад е временно прекъсната поради авария в електрозахранването

  Работата на МБ София Запад е временно прекъсната поради авария в електрозахранването извън мрежата на Агенция „Митници“. Очаква се повредата да бъде отстранена до 18.00 ч днес, 19.11.2020 г. За задействани митнически операции с отправно/получаващо митническо учреждение МБ София Запад информация може да се получи на място и на координатите на бюрото.

  Покажи
 • 18.11.2020 Инсталиране на версия на Централизираната система за видеонаблюдение на Агенция „Митници“ (ЦСВНАМ) на 19.11.2020 г.

  Уведомяваме Ви, че на 19.11.2020 г. в периода от 08:00 часа до 09:00 часа, във връзка с инсталиране на версия на „ЦСВНАМ – регистрация на СВК (система за видео контрол)“ и версия на videomon-event на приложението на ЦСВНАМ за обмен на съобщения съгласно чл. 56к, ал. 7 от ППЗАДС, са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата, за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 11.11.2020 Временна невъзможност за извършване на операции в БАЦИС

  Уважаеми икономически оператори,

   

  Считано от 14.00 часа на 11.11.2020 г. временно потребителите нямат възможност да извършват операции в системата БАЦИС поради технически затруднения със системата. Екипът на Агенция „Митници“ работи по възстановяване на достъпността и системата ще бъде налична възможно най-скоро. Молим да ни извините за причиненото неудобство.

  Покажи
 • 06.11.2020 Инсталиране на версия на модул СУА от БАЦИС на 09.11.2020 г.

  Уведомяваме Ви, че на 09.11.2020 г. в периода от 08.00 часа до 09.00 часа във връзка с инсталиране на версия на модул СУА от БАЦИС са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 03.11.2020 Инсталиране на версия на модул СУА от БАЦИС на 04.11.2020 г.

  Уведомяваме Ви, че на 04.11.2020 г. в периода от 08.00 часа до 09.00 часа във връзка с инсталиране на версия на модул СУА от БАЦИС са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 28.10.2020 Инсталиране на версия на Централизираната система за видеонаблюдение на Агенция „Митници“ (ЦСВНАМ) на 29.10.2020 г.

  Уведомяваме Ви, че на 29.10.2020 г. в периода от 08.00 часа до 09.00 часа, във връзка с инсталиране на версия на „ЦСВНАМ – регистрация на СВК (система за видео контрол)“ и версия на videomon-event на приложението на ЦСВНАМ за обмен на съобщения съгласно чл. 56к, ал. 7 от ППЗАДС, са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата, за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 21.10.2020 Инсталиране на версия на Централизираната система за видеонаблюдение на Агенция „Митници“ (ЦСВНАМ) на 22.10.2020 г.

  Уведомяваме Ви, че на 22.10.2020 г. в периода от 08:00 часа до 09:00 часа, във връзка с инсталиране на версия на „ЦСВНАМ – регистрация на СВК (система за видео контрол)“, са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата, за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 19.10.2020 Инсталиране на версия на Централизираната система за видеонаблюдение на Агенция „Митници“ (ЦСВНАМ) на 20.10.2020 г.

  Уведомяваме Ви, че на 20.10.2020 г. в периода от 08.00 часа до 09.00 часа, във връзка с инсталиране на версия на „ЦСВНАМ – регистрация на СВК (система за видео контрол)“, са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата, за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 14.10.2020 Инсталиране на версия на Централизираната система за видеонаблюдение на Агенция „Митници“ (ЦСВНАМ) на 15.10.2020 г.

  Уведомяваме Ви, че на 15.10.2020 г. в периода от 08.00 часа до 09.00 часа, във връзка с инсталиране на версия на „ЦСВНАМ – регистрация на СВК (система за видео контрол)“, са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата, за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 14.10.2020 Инсталиране на версия на модул СУА от БАЦИС на 15.10.2020 г.

  Уведомяваме Ви, че на 15.10.2020 г. в периода от 08.00 часа до 09.00 часа във връзка с инсталиране на версия на модул СУА от БАЦИС са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 07.10.2020 Инсталиране на версия на модул СУА от БАЦИС на 08.10.2020 г.

  Уведомяваме Ви, че на 08.10.2020 г. в периода от 08.30 часа до 09.00 часа във връзка с инсталиране на версия на модул СУА от БАЦИС са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 07.10.2020 Инсталиране на версия на Централизираната система за видеонаблюдение на Агенция „Митници“ (ЦСВНАМ) на 08.10.2020 г.

  Уведомяваме Ви, че на 08.10.2020 г. в периода от 08.30 часа до 09.00 часа, във връзка с инсталиране на версия на „ЦСВНАМ – регистрация на СВК (система за видео контрол)“, са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата, за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 29.09.2020 Инсталиране на версия на модул БАЦИС Администрация от БАЦИС на 30.09.2020 г.

  Уведомяваме Ви, че на 30.09.2020 г. в периода от 08:30 часа до 09:00 часа във връзка с инсталиране на версия на модул БАЦИС Администрация от БАЦИС са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 23.09.2020 Инсталиране на версия на модул СУА от БАЦИС

  Уведомяваме Ви, че на 24.09.2020 г. в периода от 08.30 часа до 09.00 часа във връзка с инсталиране на версия на модул СУА от БАЦИС са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 23.09.2020 Инсталиране на версия на модул СУА от БАЦИС на 25.09.2020 г.

  Уведомяваме Ви, че на 25.09.2020 г. в периода от 08.30 часа до 09.00 часа във връзка с инсталиране на версия на модул СУА от БАЦИС са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 21.09.2020 Инсталиране на версия на модул СУА от БАЦИС на 24.09.2020 г.

  Уведомяваме Ви, че на 24.09.2020 г. в периода от 08:30 часа до 09:00 часа във връзка с инсталиране на версия на модул СУА от БАЦИС са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 15.09.2020 Инсталиране на версия на Централизираната система за видеонаблюдение на Агенция „Митници“ (ЦСВНАМ) на 16.09.2020 г.

  Уведомяваме Ви, че на 16.09.2020 г. в периода от 08.30 часа до 09.00 часа във връзка с инсталиране на версия на Централизираната система за видеонаблюдение на Агенция „Митници“ (ЦСВНАМ) са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата, за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 11.09.2020 Пускане в реална експлоатация на нова версия на Системата за управление на идентичностите и достъпа (СУИД)

  Уважаеми потребители,

   

  Във връзка с пускане в реална експлоатация на нова версия на Системата за управление на идентичностите и достъпа в периода от 10:00 до 19:00 часа на 12.09.2020 г. и от 10:00 до 13:00 часа на 13.09.2020 г., са възможни кратки временни прекъсвания на функционалностите за системата свързани с регистрацията и управлението на регистрациите на икономическите оператори (Работен портал).

   

  В посочения период не се очаква да бъде засегната функционалността свързана с автентификацията и достъпа на икономическите оператори до информационните системи на Агенция „Митници“ и DG TAXUD.

   

  След приключване на внедряването, считано от 14.09.2020 г., новите регистрации за връзка тип „система-система“ ще бъдат заявявани и изграждани в съответствие с публикуваните на E-Портала на Агенция „Митници“ - Ръководство за външни потребители и Спецификация за изграждане на S2S връзка за икономическите оператори.

   

  Изградените и съществуващи към момента връзки тип „система-система“ ще продължат да функционират.

   

  При необходимост от съдействие, можете да се обръщате на e-mail: servicedesk@customs.bg, тел: +359 2 98594980, web: https://servicedesk.customs.bg/ или на Е-портала на Агенция „Митници“ в секция Документи > Актуални документи > Регистрация.

   

  Новата версия на Системата за управление на идентичностите и достъпа е изградена като част от Дейност 1 по проект Надграждане на основните системи на Агенция "Митници" за предоставяне на данни и услуги – БИМИС (фаза 2).

   

  Покажи
 • 11.08.2020 Инсталиране на версия на модул СУА от БАЦИС на 12.08.2020 г.

  Уведомяваме Ви, че на 12.08.2020 г. в периода от 08:30 часа до 09:00 часа във връзка с инсталиране на версия на модул СУА от БАЦИС са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 06.08.2020 Инсталиране на версия на модул EMCS от БАЦИС

  Уведомяваме Ви, че на 07.08.2020 г. в периода от 08.30 часа до 09.00 часа във връзка с инсталиране на версия на модул EMCS от БАЦИС са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 28.07.2020 Инсталиране на версия на модул Искания от БАЦИС на 29.07.2020 г.

  Уведомяваме Ви, че на 29.07.2020 г. в периода от 08.30 часа до 09.00 часа във връзка с инсталиране на версия на модул Искания от БАЦИС са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 22.07.2020 ВАЖНО! Нови банкови сметки на Агенция "Митници", валидни от 01.08.2020 г.!

  От 01.08.2020 г. ТД Северна морска и ТД Тракийска ще работят с нови банкови сметки.


  Списък на номерата на новите банкови сметки можете да намерите в Информация за бизнеса/ Банкова информация/Банкови сметки.


  До 31.07.2020 г. (включително) преводите ще се правят към досегашните банкови сметки. Преводи, наредени след 31.07.2020 г. по досегашните банкови сметки, ще бъдат връщани към сметките на наредителите.

  Покажи
 • 17.07.2020 Инсталиране на версия на модул СУА от БАЦИС

  Уведомяваме Ви, че на 21.07.2020 г. в периода от 08.30 часа до 09.00 часа във връзка с инсталиране на версия на модул СУА от БАЦИС са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 16.07.2020 Спиране на електрозахранването в сградата на ТД Северна Морска в периода от 09:00 до 16:00 часа на 18.07.2020 г.

  Във връзка с планирана профилактика в периода от 09:00 до 16:00 часа на 18.07.2020 г. /събота/ ще бъде спряно електрозахранването в сградата на ТД Северна Морска. Предвид неработоспособността на работните станции на МП Пристанище Варна (BG002005), се преминава към авариен режим на работа за посочения период.

  Покажи
 • 15.07.2020 Инсталиране на версия на модул Регистър тютюни от БАЦИС

  Уведомяваме Ви, че на 16.07.2020 г. в периода от 08.30 часа до 09.00 часа във връзка с инсталиране на версия на модул Регистър тютюни от БАЦИС са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 30.06.2020 Инсталиране на версия на модул СУА на БАЦИС на 02.07.2020 г.

  Уведомяваме Ви, че на 02.07.2020 г. в периода от 08.30 часа до 09.00 часа във връзка с инсталиране на версия на модул СУА от БАЦИС са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 19.06.2020 Техническа поддръжка на сървъра на модул „Пътни такси и разрешителен режим” (ПТРР) в периода от 8 ч. до 9 ч. на 20.06.2020 г. /събота/

  На 20.06.2020 г. /събота/ от 8 ч. до 9 ч. модул „Пътни такси и разрешителен режим“ ПТРР няма да е достъпен за работа във връзка с планирани дейности по сървъра. Предвид планираната неработоспособност на модула се преминава към авариен режим на работа за посочения период.

  Покажи
 • 16.06.2020 Спиране на електрозахранването в сградата на ТД Северна Морска в периода от 09:00 до 16:00 часа на 20.06.2020 г.

  Във връзка с планирана профилактика в периода от 09:00 до 16:00 часа на 20.06.2020 г. /събота/ ще бъде спряно електрозахранването в сградата на ТД Северна Морска. Предвид неработоспособността на работните станции на МП Пристанище Варна (BG002005), се преминава към авариен режим на работа за посочения период.

   

  Покажи
 • 12.06.2020 Инсталиране на версии на модули Искания, Уведомления, СУА и EMCS от БАЦИС на 16.06.2020 г.

  Уведомяваме Ви, че на 16.06.2020 г. в периода от 08.00 часа до 09.00 часа във връзка с инсталиране на версии на модули Искания, Уведомления, СУА и EMCS от БАЦИС са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 01.06.2020 Въвеждане в експлоатация на техническо оборудване, обслужващо работата на БАЦИС

  Уведомяваме Ви, че на 02.06.2020 г. в периода от 08.00 часа до 09.00 часа във връзка с въвеждане в експлоатация на техническо оборудване, обслужващо работата на БАЦИС, са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата на външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 29.05.2020 Нова Централна система за Информационни листове - специални режими (INF SP) от 01.06.2020 г.

  От 1 юни 2020 г. стандартизираният обмен на информация по отношение на стоки поставени под режим активно и пасивно усъвършенстване в съответствие с чл.181 от Делегиран регламент на Комисията (EC) 2015/2446 (ДР), между митническите учреждения и между икономическите оператори и митническите учреждения ще се извършва, чрез новата Централна система за Информационни листове - специални режими (INF SP).

   

  С внедряването на системата INF SP, отпада възможността стандартизирания обмен на информация на основание в чл.181, параграф 5 от ДР и чл. 23 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/341 (Преходен ДР) да се извършва с информационни листове на хартия. Централната система INF заменя информационните листове INF в хартиен формат, които в настоящия момент се използват за обмен на информация между митническите органи за специалните режими активно и пасивно усъвършенстване (INF1, INF2, INF5, INF9). В тази връзка информационните листове INF1 (код по Тарик С603), INF2 (код по Тарик С604), INF5 (код по Тарик С606) и INF 9 (код по Тарик С610) се отменят като физически документи от 1 юни 2020 г., като приетите и заверени от митническите органи преди тази дата информационни листове продължават да са в сила и могат да се обработват и след 1 юни.

   

  Издадените в информационна система INF електронни INF се кодират с новосъздадения код на документ по Тарик С700 - Информационен лист, който следва да се посочи в съответната митническа декларация, декларация за реекспорт или уведомление за реекспорт, когато има препратка към стандартизиран обмен на информация.

   

  Допълнителна информация относно достъпа до Търговския портал за INF (INF STP) може да намерите в секция "Как да?".

  Покажи
 • 27.04.2020 Инсталиране на версия на модул СУА от БАЦИС на 29.04.2020 г.

  Уведомяваме Ви, че на 29.04.2020 г. в периода от 08.00 часа до 09.00 часа във връзка с инсталиране на версия на модул СУА от БАЦИС са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 13.04.2020 Инсталиране на версии на модули СУА и Регистър тютюни от БАЦИС на 15.04.2020 г.

  Уведомяваме Ви, че на 15.04.2020 г. в периода от 08.30 часа до 09.00 часа във връзка с инсталиране на версии на модули СУА и Регистър тютюни от БАЦИС са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 02.04.2020 Извършване на планирани промени в комуникационната платформа на ЕК

  В периода от 19:00 ч. на 06/04/2020 до 07:00 ч. на 07/04/2020 ще бъдат извършени планирани промени в комуникационната платформа на ЕК. Поради това е възможно да се забави или възпрепятства обработката на е-АД, декларации за износ, транзит, ОДН и ОДВ, които са от или към други държави-членки на ЕК.

  Покажи
 • 30.03.2020 Инсталиране на версия на модул EMCS на БАЦИС на 02.04.2020 г.

  Уведомяваме Ви, че на 02.04.2020 г. в периода от 08.30 часа до 09.00 часа във връзка с инсталиране на версия на модул EMCS от БАЦИС са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 26.03.2020 Инсталиране на версии на модули СУА и Възстановяване на БАЦИС на 31.03.2020 г.

  Уведомяваме Ви, че на 31.03.2020 г. в периода от 08.30 часа до 09.00 часа във връзка с инсталиране на версии на модули СУА и Възстановяване са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата за външни и вътрешни потребители

  Покажи
 • 20.03.2020 Инсталиране на версия на модул Измервателни устройства на БАЦИС на 24.03.2020 г.

  Уведомяваме Ви, че на 24.03.2020 г. в периода от 08.30 часа до 09.00 часа във връзка с инсталиране на версия на модул Измервателни устройства са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата за външни и вътрешни потребител.

  Покажи
 • 06.03.2020 Инсталиране на версии на модули от БАЦИС на 09.03.2020 г.

  Уведомяваме Ви, че на 09.03.2020 г. в периода от 08.30 часа до 09.00 часа във връзка с инсталиране на версии на модули EMCS, БАЦИС Администрация и Искания са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 02.03.2020 Инсталиране на версия на модул EMCS на БАЦИС на 04.03.2020 г.

  Уведомяваме Ви, че на 04.03.2020 г. в периода от 08.30 часа до 09.00 часа във връзка с инсталиране на версия на модул EMCS са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 20.02.2020 Допитване за удовлетвореността на заявителите, по отношение на предоставяната услуга от екипа по поддръжка на Агенция "Митници"

  С цел повишаване на качеството на предлаганата услуга от екипа по поддръжка на Агенция "Митници", можете да споделите опита си като вземете участие в допитването, публикувано тук.

   

  Покажи
 • 19.02.2020 Инсталиране на версии на модули EMCS и СУА от БАЦИС на 20.02.2020 г.

  Уведомяваме Ви, че на 20.02.2020 г. в периода от 08:30 часа до 09:00 часа, във връзка с инсталиране на версии на модули EMCS и СУА от БАЦИС, са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата на външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 17.02.2020 Инсталиране на версии на модули EMCS и СУА от БАЦИС на 18.02.2020 г.

  Уведомяваме Ви, че на 18.02.2020 г. в периода от 08:30 часа до 09:00 часа, във връзка с инсталиране на версии на модули EMCS и СУА от БАЦИС, са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата на външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 10.02.2020 Внедряване в експлоатация на Фаза 3.4 на EMCS на 13.02.2020 г.

  На 13.02.2020 г. в периода от 01:00 часа до 08:30 часа ще бъде спряна работата на модули EMCS и SEED от БАЦИС във връзка с внедряване в експлоатация на Фаза 3.4 на EMCS. Актуализираните изисквания към обменяните съобщения в рамките на фазата са публикувани на входа на БАЦИС на реална и тестова среди и на е-портала на Агенция „Митници”.
  В периода от 07:30 до 08:.30 часа ще бъде спряна работата на всички модули на БАЦИС във връзка с инсталиране на версия на модул СУА с реализирани промени, свързани с преминаването към фаза 3.4 на EMCS.

  Покажи
 • 05.02.2020 Инсталиране на версия на модул СУА на БАЦИС на 06.02.2020 г.

  Уведомяваме Ви, че на 06.02.2020 г. в периода от 08.30 часа до 09.00 часа във връзка с инсталиране на версия на модул СУА на БАЦИС са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата на външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 31.01.2020 Инсталиране на версия на модул СУА на БАЦИС на 03.02.2020 г.

  Уведомяваме Ви, че на 03.02.2020 г. в периода от 08:00 часа до 09:00 часа, във връзка с инсталиране на версия на модул СУА на БАЦИС, са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата на външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 29.01.2020 Инсталиране на версия на модул Измервателни устройства на БАЦИС на 30.01.2020 г.

  Уведомяваме Ви, че на 30.01.2020 г. в периода от 08:30 часа до 09:00 часа, във връзка с инсталиране на версия на модул Измервателни устройства на БАЦИС, са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата на външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 21.01.2020 Инсталиране на версии на модули СУА, Искания, Уведомления и Възстановяване от БАЦИС на 22.01.2020 г.

  Уведомяваме Ви, че на 22.01.2020 г. в периода от 08:00 часа до 09:00 часа, във връзка с инсталиране на версии на модули СУА, Искания, Уведомления и Възстановяване на БАЦИС, са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата на външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 20.12.2019 Непланирана частична неработоспособност на МИСТ

  Агенция „Митници“ Ви уведомява, че има временно затруднение с подаването и обработката на транзитни декларации в Митническата информационна система за транзит (МИСТ), които съдържат кодове на общностни документи в кл. 44 „Представени документи“ на ТД.

  Обявена е непланирана частична неработоспособност на Митническата информационна система за транзит (МИСТ) на картата за работоспособност на информационните системи в Е-Портала на АМ.

  До възстановяване функционирането на системата, транзитните декларации следва да се обработват по аварийна процедура.

  Агенция "Митници" работи по преодоляване на затруднението.

   

  Информацията ще бъде актуализирана своевременно в Е-Портала на АМ.

  Извиняваме се за причиненото неудобство.

  Покажи
 • 20.12.2019 Работоспособността на МИСТ е възстановена

  Работоспособността на Митническата информационна система за транзит (МИСТ) е възстановена.

  Покажи
 • 12.12.2019 Работоспособността на МИСТ е възстановена

  Работоспособността на Митническата информационна система за транзит (МИСТ) е възстановена.

  Покажи
 • 12.12.2019 Непланирана неработоспособност на МИСТ

  Обявена е непланирана неработоспособност на Митническата информационна система за транзит (МИСТ) на картата за работоспособност на информационните системи в Е-Портала на АМ.
  До възстановяване функционирането на системата, транзитните декларации следва да се обработват по аварийна процедура.
  Агенция "Митници" работи по преодоляване на затруднението. 
  Информацията ще бъде актуализирана своевременно в Е-Портала на АМ.
  Извиняваме се за причиненото неудобство.

  Покажи
 • 06.12.2019 Преодоляно е затруднението с обработката на износни и транзитни декларации, задействани в Гърция.

  Към 14:00 часа на 06.12.2019 г., след предприети действия от страна на гръцката митническа администрация, затрудненията при обработката на износни и транзитни декларации в МИСИ и МИСТ, задействани в Гърция, в български изходни и получаващи митнически учреждения, са преодолени.

  Покажи
 • 05.12.2019 Временно затруднение в обработката на износни и транзитни декларации, задействани в Гърция

  Във връзка с внедрени на 03.12.2019 г. нови версии на гръцките системи за Износ и Транзит, се наблюдава временно затруднение в обработката на износни и транзитни декларации в МИСИ и МИСТ, задействани в Гърция, в български изходни и получаващи митнически учреждения.

  Гръцката митническа администрация работи по отстраняване на затруднението.

  Покажи
 • 04.12.2019 Инсталиране на версии на модули Искания и СУА от БАЦИС на 05.12.2019 г.

  Уведомяваме Ви, че на 05.12.2019 г. в периода от 08:00 часа до 09:00 часа, във връзка с инсталиране на версии на модули Искания и СУА от БАЦИС, са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата на външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 26.11.2019 Инсталиране на версии на модули Възстановяване и Последващ контрол от БАЦИС на 28.11.2019 г.

  Уведомяваме Ви, че на 28.11.2019 г. в периода от 08:30 часа до 09:00 часа, във връзка с инсталиране на версии на модули Възстановяване и Последващ контрол от БАЦИС, са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата на външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 19.11.2019 Планирана годишна профилактика на трансформаторен пост

  На 23.11.19 г. (събота) от 09:00 до 17:00 часа, поради годишна профилактика на трансформаторен пост, обслужващ сградата на Министерството на финансите,
  е възможно да има прекъсване на интернет свързаността към Агенция „Митници“. Вследствие на това е възможно, в посочения период, да има нарушение на възможността за подаване на документи по електронен път към информационните системи на Агенцията, в това число и достъпа до Е-Портала на Агенция "Митници".

  Покажи
 • 15.11.2019 Инсталиране на версия на модул Възстановяване от БАЦИС на 18.11.2019 г.

  Уведомяваме Ви, че на 18.11.2019 г. в периода от 17:30 часа до 18:30 часа във връзка с инсталиране на версия на модул Възстановяване от БАЦИС са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата на външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 14.11.2019 Възстановена работоспособност на модул ПТРР

  Работоспособността на модул „Пътни такси и разрешителен режим“ (ПТРР) е възстановена.

  Покажи
 • 13.11.2019 ГКПП Кардам: От 09:00 ч. до 13:00 ч. на 24.11.2019 г. модул ПТРР ще работи в авариен режим поради монтажни дейности по електрическата мрежа

  На 24.11.2019 г. за периода от 09:00 ч. до 13:00 ч. на ГКПП Кардам е обявена неработоспособност на модул „Пътни такси и разрешителен режим“ (ПТРР) на Е-портала на Агенция „Митници“, поради спиране на електрозахранването за монтажни дейности. За посочения период и до приключване на монтажните дейности, обработката на пътни превозни средства ще става по аварийна процедура. По-подробна информация може да намерите тук

  Покажи
 • 12.11.2019 Временно затруднение при подписването и подаването на митнически декларации за изнасяне

  Възможно е временно затруднение при подписването и респективно подаването на митнически декларации за изнасяне през работно пространство МИСИ от Е-Портала на Агенция „Митници“ поради причини извън инфраструктурата на Агенция "Митници".


  Митнически декларации за изнасяне могат да бъдат подавани успешно в МИСИ чрез връзка от тип „система-система“.


  Извиняваме се за причиненото неудобство.

  Покажи
 • 05.11.2019 Инсталиране на версия на модули Възстановяване и EMCS от БАЦИС на 06.11.2019 г.

  Уведомяваме Ви, че на 06.11.2019 г. в периода от 08.00 часа до 09.00 часа във връзка с инсталиране на версии на модули Възстановяване и EMCS от БАЦИС са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата на външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 05.11.2019 Подновяване на RSS абонамент

  Уважаеми потребители,

   

  Във връзка с въвеждане в експлоатация на новия Е-Портал на Агенция "Митници" Ви информираме, че следва да обновите своя RSS абонамент с цел получаване на актуална информация за статуса на работоспособност на информационните системи на Агенция „Митници“, както и публикуване и/или актуализация на документи.

   

  Допълнителна информация за начина на абониране може да намерите в секция "Как да?".
  Агенция „Митници“ предоставя два RSS канала, за които можете да се абонирате от ТУК.

  Покажи
Страница