Търсене


Начален период Краен период

Архив


 • 02.04.2020 Извършване на планирани промени в комуникационната платформа на ЕК

  В периода от 19:00 ч. на 06/04/2020 до 07:00 ч. на 07/04/2020 ще бъдат извършени планирани промени в комуникационната платформа на ЕК. Поради това е възможно да се забави или възпрепятства обработката на е-АД, декларации за износ, транзит, ОДН и ОДВ, които са от или към други държави-членки на ЕК.

  Покажи
 • 30.03.2020 Инсталиране на версия на модул EMCS на БАЦИС на 02.04.2020 г.

  Уведомяваме Ви, че на 02.04.2020 г. в периода от 08.30 часа до 09.00 часа във връзка с инсталиране на версия на модул EMCS от БАЦИС са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 26.03.2020 Инсталиране на версии на модули СУА и Възстановяване на БАЦИС на 31.03.2020 г.

  Уведомяваме Ви, че на 31.03.2020 г. в периода от 08.30 часа до 09.00 часа във връзка с инсталиране на версии на модули СУА и Възстановяване са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата за външни и вътрешни потребители

  Покажи
 • 20.03.2020 Инсталиране на версия на модул Измервателни устройства на БАЦИС на 24.03.2020 г.

  Уведомяваме Ви, че на 24.03.2020 г. в периода от 08.30 часа до 09.00 часа във връзка с инсталиране на версия на модул Измервателни устройства са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата за външни и вътрешни потребител.

  Покажи
 • 06.03.2020 Инсталиране на версии на модули от БАЦИС на 09.03.2020 г.

  Уведомяваме Ви, че на 09.03.2020 г. в периода от 08.30 часа до 09.00 часа във връзка с инсталиране на версии на модули EMCS, БАЦИС Администрация и Искания са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 02.03.2020 Инсталиране на версия на модул EMCS на БАЦИС на 04.03.2020 г.

  Уведомяваме Ви, че на 04.03.2020 г. в периода от 08.30 часа до 09.00 часа във връзка с инсталиране на версия на модул EMCS са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата за външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 20.02.2020 Допитване за удовлетвореността на заявителите, по отношение на предоставяната услуга от екипа по поддръжка на Агенция "Митници"

  С цел повишаване на качеството на предлаганата услуга от екипа по поддръжка на Агенция "Митници", можете да споделите опита си като вземете участие в допитването, публикувано тук.

   

  Покажи
 • 19.02.2020 Инсталиране на версии на модули EMCS и СУА от БАЦИС на 20.02.2020 г.

  Уведомяваме Ви, че на 20.02.2020 г. в периода от 08:30 часа до 09:00 часа, във връзка с инсталиране на версии на модули EMCS и СУА от БАЦИС, са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата на външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 17.02.2020 Инсталиране на версии на модули EMCS и СУА от БАЦИС на 18.02.2020 г.

  Уведомяваме Ви, че на 18.02.2020 г. в периода от 08:30 часа до 09:00 часа, във връзка с инсталиране на версии на модули EMCS и СУА от БАЦИС, са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата на външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 10.02.2020 Внедряване в експлоатация на Фаза 3.4 на EMCS на 13.02.2020 г.

  На 13.02.2020 г. в периода от 01:00 часа до 08:30 часа ще бъде спряна работата на модули EMCS и SEED от БАЦИС във връзка с внедряване в експлоатация на Фаза 3.4 на EMCS. Актуализираните изисквания към обменяните съобщения в рамките на фазата са публикувани на входа на БАЦИС на реална и тестова среди и на е-портала на Агенция „Митници”.
  В периода от 07:30 до 08:.30 часа ще бъде спряна работата на всички модули на БАЦИС във връзка с инсталиране на версия на модул СУА с реализирани промени, свързани с преминаването към фаза 3.4 на EMCS.

  Покажи
 • 05.02.2020 Инсталиране на версия на модул СУА на БАЦИС на 06.02.2020 г.

  Уведомяваме Ви, че на 06.02.2020 г. в периода от 08.30 часа до 09.00 часа във връзка с инсталиране на версия на модул СУА на БАЦИС са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата на външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 31.01.2020 Инсталиране на версия на модул СУА на БАЦИС на 03.02.2020 г.

  Уведомяваме Ви, че на 03.02.2020 г. в периода от 08:00 часа до 09:00 часа, във връзка с инсталиране на версия на модул СУА на БАЦИС, са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата на външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 29.01.2020 Инсталиране на версия на модул Измервателни устройства на БАЦИС на 30.01.2020 г.

  Уведомяваме Ви, че на 30.01.2020 г. в периода от 08:30 часа до 09:00 часа, във връзка с инсталиране на версия на модул Измервателни устройства на БАЦИС, са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата на външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 21.01.2020 Инсталиране на версии на модули СУА, Искания, Уведомления и Възстановяване от БАЦИС на 22.01.2020 г.

  Уведомяваме Ви, че на 22.01.2020 г. в периода от 08:00 часа до 09:00 часа, във връзка с инсталиране на версии на модули СУА, Искания, Уведомления и Възстановяване на БАЦИС, са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата на външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 20.12.2019 Работоспособността на МИСТ е възстановена

  Работоспособността на Митническата информационна система за транзит (МИСТ) е възстановена.

  Покажи
 • 20.12.2019 Непланирана частична неработоспособност на МИСТ

  Агенция „Митници“ Ви уведомява, че има временно затруднение с подаването и обработката на транзитни декларации в Митническата информационна система за транзит (МИСТ), които съдържат кодове на общностни документи в кл. 44 „Представени документи“ на ТД.

  Обявена е непланирана частична неработоспособност на Митническата информационна система за транзит (МИСТ) на картата за работоспособност на информационните системи в Е-Портала на АМ.

  До възстановяване функционирането на системата, транзитните декларации следва да се обработват по аварийна процедура.

  Агенция "Митници" работи по преодоляване на затруднението.

   

  Информацията ще бъде актуализирана своевременно в Е-Портала на АМ.

  Извиняваме се за причиненото неудобство.

  Покажи
 • 12.12.2019 Работоспособността на МИСТ е възстановена

  Работоспособността на Митническата информационна система за транзит (МИСТ) е възстановена.

  Покажи
 • 12.12.2019 Непланирана неработоспособност на МИСТ

  Обявена е непланирана неработоспособност на Митническата информационна система за транзит (МИСТ) на картата за работоспособност на информационните системи в Е-Портала на АМ.
  До възстановяване функционирането на системата, транзитните декларации следва да се обработват по аварийна процедура.
  Агенция "Митници" работи по преодоляване на затруднението. 
  Информацията ще бъде актуализирана своевременно в Е-Портала на АМ.
  Извиняваме се за причиненото неудобство.

  Покажи
 • 06.12.2019 Преодоляно е затруднението с обработката на износни и транзитни декларации, задействани в Гърция.

  Към 14:00 часа на 06.12.2019 г., след предприети действия от страна на гръцката митническа администрация, затрудненията при обработката на износни и транзитни декларации в МИСИ и МИСТ, задействани в Гърция, в български изходни и получаващи митнически учреждения, са преодолени.

  Покажи
 • 05.12.2019 Временно затруднение в обработката на износни и транзитни декларации, задействани в Гърция

  Във връзка с внедрени на 03.12.2019 г. нови версии на гръцките системи за Износ и Транзит, се наблюдава временно затруднение в обработката на износни и транзитни декларации в МИСИ и МИСТ, задействани в Гърция, в български изходни и получаващи митнически учреждения.

  Гръцката митническа администрация работи по отстраняване на затруднението.

  Покажи
 • 04.12.2019 Инсталиране на версии на модули Искания и СУА от БАЦИС на 05.12.2019 г.

  Уведомяваме Ви, че на 05.12.2019 г. в периода от 08:00 часа до 09:00 часа, във връзка с инсталиране на версии на модули Искания и СУА от БАЦИС, са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата на външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 26.11.2019 Инсталиране на версии на модули Възстановяване и Последващ контрол от БАЦИС на 28.11.2019 г.

  Уведомяваме Ви, че на 28.11.2019 г. в периода от 08:30 часа до 09:00 часа, във връзка с инсталиране на версии на модули Възстановяване и Последващ контрол от БАЦИС, са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата на външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 19.11.2019 Планирана годишна профилактика на трансформаторен пост

  На 23.11.19 г. (събота) от 09:00 до 17:00 часа, поради годишна профилактика на трансформаторен пост, обслужващ сградата на Министерството на финансите,
  е възможно да има прекъсване на интернет свързаността към Агенция „Митници“. Вследствие на това е възможно, в посочения период, да има нарушение на възможността за подаване на документи по електронен път към информационните системи на Агенцията, в това число и достъпа до Е-Портала на Агенция "Митници".

  Покажи
 • 15.11.2019 Инсталиране на версия на модул Възстановяване от БАЦИС на 18.11.2019 г.

  Уведомяваме Ви, че на 18.11.2019 г. в периода от 17:30 часа до 18:30 часа във връзка с инсталиране на версия на модул Възстановяване от БАЦИС са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата на външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 14.11.2019 Възстановена работоспособност на модул ПТРР

  Работоспособността на модул „Пътни такси и разрешителен режим“ (ПТРР) е възстановена.

  Покажи
 • 13.11.2019 ГКПП Кардам: От 09:00 ч. до 13:00 ч. на 24.11.2019 г. модул ПТРР ще работи в авариен режим поради монтажни дейности по електрическата мрежа

  На 24.11.2019 г. за периода от 09:00 ч. до 13:00 ч. на ГКПП Кардам е обявена неработоспособност на модул „Пътни такси и разрешителен режим“ (ПТРР) на Е-портала на Агенция „Митници“, поради спиране на електрозахранването за монтажни дейности. За посочения период и до приключване на монтажните дейности, обработката на пътни превозни средства ще става по аварийна процедура. По-подробна информация може да намерите тук

  Покажи
 • 12.11.2019 Временно затруднение при подписването и подаването на митнически декларации за изнасяне

  Възможно е временно затруднение при подписването и респективно подаването на митнически декларации за изнасяне през работно пространство МИСИ от Е-Портала на Агенция „Митници“ поради причини извън инфраструктурата на Агенция "Митници".


  Митнически декларации за изнасяне могат да бъдат подавани успешно в МИСИ чрез връзка от тип „система-система“.


  Извиняваме се за причиненото неудобство.

  Покажи
 • 05.11.2019 Инсталиране на версия на модули Възстановяване и EMCS от БАЦИС на 06.11.2019 г.

  Уведомяваме Ви, че на 06.11.2019 г. в периода от 08.00 часа до 09.00 часа във връзка с инсталиране на версии на модули Възстановяване и EMCS от БАЦИС са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата на външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 05.11.2019 Подновяване на RSS абонамент

  Уважаеми потребители,

   

  Във връзка с въвеждане в експлоатация на новия Е-Портал на Агенция "Митници" Ви информираме, че следва да обновите своя RSS абонамент с цел получаване на актуална информация за статуса на работоспособност на информационните системи на Агенция „Митници“, както и публикуване и/или актуализация на документи.

   

  Допълнителна информация за начина на абониране може да намерите в секция "Как да?".
  Агенция „Митници“ предоставя два RSS канала, за които можете да се абонирате от ТУК.

  Покажи
Страница